Efteråret 1962 valgte vi at opføre Blichers Præsten i Vejlby
Jyderup Posten 6. dec. 1962
Annonce for skolefesten7
Det var en svær, men dejlig opgave at arbejder med. De medvirkende elever fra de to realklasser lagde et godt og solidt arbejde i tilegnelsen af de meget krævende roller. For kulisser og instruktion stod igen fru Elken og Holger Ølholm. Når opførelsen blev en enestående succes, skyldtes det først og fremmest Holger Ølholms geniale ledelse og hans evne til at give ”skuespillerne” en sikker oplevelse af hin tids milieu og tankegang1


Dorte Birch blev glad for at gense billedet som hun fik sendt elektronisk i 2013.
Se årgang 1963's 50 jubilæum i august 20133
Dorte Birch
Mette i præsten i Vejlby spilles af Dorte Birch Larsen2
og
Kalundborg Folkeblad skrev; Præsten fra Vejlby som skolekomedie. Musik og dans ved Realskolefesten
Den årlige skolefest for Jyderup Realskole holdes lørdag den 8 december 1962 på hotel Skarridsø, og eleverne har denne gang påtaget sig en stor og krævende opgave, som det skal blive interessant at se resultatet af, idet de skal opføre Sten Steensen Blichers Præsten i Vejlby. Dette klassiske drama har altid formået at fængsle både udøvere og tilskuere, og eleverne er gået op i rollerne med stor indlevelsesevne og interesse under instruktion af lærer Holger Ølholm.
Kulisserne vil også blive noget ganske særligt, og de bliver udført af lærerinde, fru Elken og en af eleverne, Ole Jantzen. Ole er et helt geni til at tegne og male, og det bliver hans første "offentlige arbejde". Inden tæppet går op, og ellers i pauserne, vil fire tidligere elever, Georg Nielsen Eskebjerg, Ole Petersen og Niels Petersen, Rugtved, og Finn Nielsen, Jyderup, sørge for den musikalske underholdning. Instrumenterne består af guitar, kontrabas, tromme og harmonika. Efter forestillingen vil musikdirektør Helge Olsens orkester spille op til dansen.
Salen plejer at være fyldt til sidste plads. Der begyndes kl. 19 præcis4

Spænding før skolefesten med "Præsten i Vejlby"
Der hersker spænding forud for Jyderup Realskoles skolefest i morgen aften kl. 19 på hotel "Skarridsø", hvor elever går i kast med så krævende en opgave som Blichers Præsten i Vejlby. I lærer Holger Ølholms instruktion har eleverne - siges der - fået et glimrende tag på rollerne og går ind for dem med lyst og interesse. Foruden lærerinde fru Elken og en elev, Ole Jantzen, har endnu en elev, Christian Larsen, Skovvejen, der også har kunstneriske evner, været med til at male og udsmykke. Før forestillingen og i pauserne vil fire tidligere elever musicere. Helge Olsens orkester spiller til dans5

Præsten i Vejlby
Der var fyldt til sidste plads i hotel "Skarridsø" store sal ved Jyderup Realskoles fest lørdag aften, og i sin hjertelig velkomst udtrykte skolebestyrer Hebin og hele lærerpersonalets glæde over, at så mange havde efterkommet indbydelsen. Festen var blevet tilrettelagt på så tidligt et tidspunkt, at ingen kunne ane, det ville blive en spændende "Halstørklædeaften"!
To af de fire tidligere elever, der skulle have musiceret før forestillingen og i pauserne, var blevet forhindret pga. sygdom, men musikdirektør Helge Olsen og hans orkester tog fat i stedet.
En fin præstation
Præsten i Vejlby havde været en stor og krævende opgave at indstudere - og det må derfor dobbelt berømmes, hvad der blev præsteret af de fem medvirkende realister. Det må siges, at lærer Holger Ølholm havde megen ære af sin dygtige instruktion.
Betagende smukt lød det, da Dorte Birch Larsen, fra kulissen indledte med at synge "Gak ud min sjæl", Dortes klokkerene stemme har en fylde, der er helt usædvanlig for hendes alder. Derefter gik tæppet for Blichers drama, og den fortættede spænding blev gennemført i alle tre akter. Dorte Birch Larsen havde rollen som præstedatteren Mette, præsten blev spillet af Erik Larsen, Sandby, herredsfogden af Søren Hansen, Kundby, Morten Bruus af Leif Andersen, Jyderup og Niels Bruus af Erling Nielsen, Løgtved.
De medvirkende havde ramt typerne godt og spillede med stor indlevelse og forståelse. Det var dygtig gjort, og der var megen begejstring for præstationerne, hvilket bevistes ved fremkaldelser, bifald og blomster.
Fremkaldt blev også instruktøren og lærerinde fru Elken. Sidstnævnte havde, med eleverne Ole Jantzen og Christian Larsen som hjælpere, dygtigt udført interiør fra præstens stue med "udsyn" over omgivelserne. Endnu en realist, Kirsten Jakobsen, Buerup, var sufflør.
Efter tæppefald var der mulighed for at nå i restauranten for at se "Halstørklædet's" opklaring, hvilket mange benyttede sig af. Da salen var ryddet, førtes fanen ind, og man sang "Der er et yndigt land", hvorefter den traditionelle skolemarch blev gennemfør. Der blev danset et par timer, inden skolebestyrer Hebin, sagde tak til alle, og den meget vellykkede fest sluttede med man sang "Altid frejdig"6
Præsten fra Vejlby


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1961-63 side 10, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Oplyst af Jørgen Gybel Jensen 2012 - 2013 april, Dorte Birch Larsen blev glad for at gense både tekst og billeder.
Kilde 3: Huus 2013
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 5. dec. 1962, side 3; "Præsten fra Vejlby" som skolekomedie.
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 7. dec. 1962, side 3; Spænding om skolefesten med "Præsten i Vejlby"
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 10. dec. 1962, side 3; "Præsten i Vejlby"
Kilde 7: Jyderup Posten 6.12.1962 - fra Flemming Thorsen
©Jyderup Realskole