1977 Julestuer
Der indbydes til julestue på Jyderup Realskole december 1977
Der bydes på et stort program som optakt til julen.
Jyderup Realskoles Kollegium har til søndag den 11. december indbudt forældrekredsen og eleverne til
den årlige julestue på Jyderup Realskoles kostafdelinger. Der har været tilmelding forud til dette arrangement,
og i alt venter man at samle omkring 400 mennesker, oplyser forstander Peter Hehnel.
Der har været så stor interesse for dette års "Julestue", at kollegiet har foranstaltet bustransport
fra København. Busserne starter fra Københavns hovedbanegård kl. 12.30, kører ad Bernstorffsgade, Glostrup og Roskilde.

Efter ankomsten til Jyderup samles forældrene med eleverne på Kollegiet, hvor der bliver lejlighed til
på en hyggelig og afslappet måde at være sammen med børnene, og der bliver forskellige former for juleri.
Ved aftenstid samles de hen ved 400 gæster til spisning, og her bliver det nødvendigt at dække op
i hele Kollegiet på Søbæksvej, samt i "Laden" på Søbæksgården.

Aftenunderholdningen Om aftenen henlægges festlighederne til Jenny Mariehjemmets sal i Jyderup hvor forældre og børn fra alle
kostafdelingerne samles til julefest. Her vil skolens dramatikhold opføre et stykke,
og skolens dygtige sangkor under ledelse af sangpædagog Poul Malmquist vil underholde med såvel sang,
som musik og traditionen tro vil piger fra sangkoret medvirke i et Luciaoptog.
Festlighederne slutter kl. 23, hvor busserne returnerer til København.

Såvel på Kollegiet i Jyderup, som Birkegården i Viskinge vil der være indrettet julestuer,
med righoldige salgsudstillinger af elevarbejde, og har vil der uden tvivl bliver rivende afsætning
dagen igennem1

Julestue Birkegården
400 til julestue
Billedet er fra Birkegårdens julestue, Kalundborg Folkeblad 12. december 1977, side 6

Jyderup Realskoles kollegium havde traditionen tro indbudt alle forældrene til kosteleverne til julestue
og forældredag søndag eftermiddag, og hen ved 400 forældre og børn deltog i dette store arrangement.
Eftermiddagen foregik ved de enkelte afdelinger, hvor der var julehygge og hvor forældrene hyggede
sig ved forskellige arrangementer med deres børn, og såvel på Kollegiet, Birkegården, og Stedinghus
var der gjort alt for virkelig at lave en hyggelig eftermiddag.
På Kollegiet i Jyderup samledes omkring 200 til kaffebord og her bød skolebestyrer Peter Hehnel velkommen
og udtrykte sin glæde over den store opbakning dette arrangement havde fået alle steder.
Efter kaffen var der skakturnering mellem forældre og elever, og der var lejlighed til at besigtige
"værkstederne" for de mange fritidsaktiviteter, hvor der blev fremstillet lædervarer, juledekorationer,
ligesom der også var en afdeling for juleklip m.m. - og de største elever solgte juleglögg og æbleskiver.
Overskuddet fra dette salg går til juletræet for de mindste elever, der alle får en julegave
Kollegiets hovmester Carsten Manley og hans piger havde dagen igennem fulgt op at gøre, idet de mange gæster var inviteret på aftensmad. Først skulle det store kaffebord afvikles, og til aften blev der serveret smørrebrød. 1400 stykker blev der smurt. Birkegården forældre og elever samledes i "laden" på Søbæksgården til spisning, mens de øvrige spiste på Kollegiet på Søbæksvej. I forbindelse med forældredagen havde kollegiet også sørget for transport fra København for de forældre der ikke selv har bil, og 80 forældre blev afhentet af skolens busser. Hovmester

Aftenfesten Søndag aften var der fælles julefest i Jenny Mariehjemmets store sal, der var fyldt til sidste plads. Her bød Peter Hehnel igen velkommen, hvorefter skolens dygtige kor under ledelse af sangpædagog Poul Malmquist, sang julen ind. Elever fra skolens dramatikhold opførte stykket "Lena - 15 år" skrevet af Jan Rasmussen. Det var lærer Lisbeth Strømgård der havde instrueret og sat i scene og stykket fik en virkelig fin opførelse. Stykket skildrer en 15 årig piges flytning fra et provinsmiljø til et københavnermiljø og de genvordigheder en pige kan komme ud for når det kniber med at blive accepteret på en ny skole. I stykket indgik også sangen "Hjerteblod", som er skrevet af Vesterbro Ungdomsgård. Efter dette indslag sluttedes af med det årlige Luciaoptog, med piger fra skolens sangkor, og det var også Poul Malmquist der havde stået for dette arrangement, der satte et smukt punktum for en hyggelig dag2


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 8. december 1977, side 8; Der indbydes til julestue på Jyderup Realskole
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 12. december 1977, side 6; 400 til julestue på Jyderup Realskole
©Jyderup Realskole