Frihedsfonden

Frihedsfonden oprettedes 31. maj 1945 som selvejende institution.
Formålet var at mindes frihedskampen under den tyske besættelse og yde støtte til de
afdøde frihedskæmpere, der havde taget skade under besættelsen, og deres familier.
Fra 1970 blev fondens økonomiske støtte til skadelidte modstandsfolk suppleret af statsmidler.
Midler fra fonden var bl.a. medvirkende til at muliggøre oprettelsen af 4. Maj Kollegierne.
Fonden blev nedlagt 1. juli 1995, og nogle af dens opgaver varetoges derefter af Arbejdsskadestyrelsen1

4. maj Kollegierne: er en sammenslutning af ni kollegier bygget delvist med midler fra Frihedsfonden,
som et levende mindesmærke for frihedskampen under besættelsen 1940-45.
Det var kontorchef Frederik Rothe der kom med forslaget om opførelsen af 4. Maj Kollegierne
Der findes 4. maj kollegier i: Aabenrå, Aalborg, Esbjerg, Frederiksberg, Horsens, Marstal, Odense, Tønder og Aarhus
4. maj kollegiet på Frederiksberg deler bygning og have med Hassagers Kollegium2


Kilder:
Kilde 1: Wikipedia, maj 2014
Kilde 2: Wikipedia, maj 2014
©Jyderup Realskole