De finske børn
Jyderup Realskole gik i skoleåret 1942/43, I Underklasse Pirkko From, boende hos Købmand Alfred Videbjerg, Jyderup5
Der er fundet lidt i de lokale aviser om "De finske børn"
1942, februar 1942; Indsamling de finske børn
100 nye hjem ønsker finske børn. Men foreløbig kommer kun 25 børn.
Indsamlingen gennem Røde Kors til fordel for de finske børns ophold i Danmark har fået stor tilslutning fra hele Holbæk egnen.
Driftsbestyrer Terp-Larsen oplyser, at der foreløbig er indkommet ca. 3000 kr. alene her på Egnen, og større beløb er indgået i Kalundborg. Nykøbing og andre indsamlingssteder. Indsamlingen fortsættes i den kommende tid, og pengene går væsentligst til at dække udgifterne ved de finske børns rejse til Danmark.
Hvornår kan der ventes flere finske børn til Holbæk?
- Der foreligger ikke noget herom endnu. Vi er blevet lovet 25 finske børn i næste omgang, men kan tage mange flere. Vi har nu over 100 tilbud fra hjem her på egnen, der gerne vil have et barn i pleje1

1942, maj; De finske børn til Kalundborg i morgen
Plejeforældrene skal møde i skolens gymnastiksal
I morgen kr. Himmelfartsdag, kommer det første større hold finske børn til Kalundborg. Holdet tæller 90 børn i alderen 2-7 år, og de ledsages af Lotte fru Gunborg Kilpi, Helsingfors.
Børnene kommer med formiddagsekspressen for København og føres til gymnastiksalen i skolen ved torvet, hvor plejeforældrene skal mødes og afhente dem.
Der var oprindeligt regnet med anbringelse af 100 børn på Kalundborg egnen, men de, der ikke fik plejebarn i denne omgang, kan få et barn, når det næste hold ankommer, formentlig først i næste måned2

1942, maj; Finske børn sendtes til Jyderup egnen.
Med formiddagsekspressen fra København ankom i går de 35 finske børn til Holbæk. De 16 blev straks sendt videre til Jyderup egnen, mens de øvrige fordeltes til hjem, hovedsageligt landboere, på Holbæk egnen. Børnene, der var i alderen fra 7-12 år, så alle tilfredse og glade ud. De skal, som omtalt, kun være her i landet indtil 1. oktober.
I juni måned ventes et nyt hold skolepligtige finske børn til egnen, men komiteen savner tilbud fra flere plejehjem, som kan give børnene en god sommerferie, og man beder derfor om, at nye tilbud må fremkomme snarest.
Ved de finske børns ankomst i går var der i øvrigt mødt mange af de forældre, der allerede har børn i pleje op, og Politiet måtte tilkaldes for at regulere tilstrømningen.

De finske børns ankomst i går. Børnene var tillidsfulde, men trætte efter den lange rejse.
I går middags ankom de 93 små finske børn fra København. De mange plejeforældre var naturligvis mødt op på banegården, og ligeledes var damer af Danske Kvinders Beredskab for at hjælp ved modtagelsen.
Alle børnene var i alderen fra 2 til 7 år, og de fulgtes af en finsk Lotte samt 5 dansk lotter, hvoraf 3 var finsktalende. Ved banegården holdt en lastbil, der hurtigt kørte dem alle til skole, hvor der var dækket lange borde med mælk og boller.
Gennemgåede var børnene, der alle er faderløse, stille og rolige, men trætte af den lange rejse og afbrydelserne undervejs. En af de mindste græd på grund af stærk tandpine, og en anden lille dreng havde grædt fortvivlet, lige fra han rejste fra Finland. Der var slet ikke noget at gøre for ham, sagde Lotten, han græd blot stille hele tiden. Måtte hans plejeforældre blot kunne give ham lidt livsmod igen.
Efter at børnene havde spist og drukket - mange drak 2 krus mælk, - takkede borgmester Fr. Andersen "forældrene" og forklarede lidt angående kosten og de besværligheder, der vil melde sig. Sproget o.l. Det oplystes, at den finske lotte foreløbig bliver hos Dr. Iversen, hvor "forældrene" kan henvende sig, hvis der melder sig særlige vanskeligheder. Endvidere talte den finske souschef, takkede ligeledes forældrene og bad dem gå forsigtigt frem med maden, så børnene gradvis vænner sig til den bedre og sundere mad.
Den finske konsul Marius Christensen sluttede med nogle få ord, og derefter kom så uddelingen af børnene, der hver havde et nummer, og som efterhånden blev råbt op og overgivet til "forældrene"
Mange landboere skulle hjem i bil og mange med hestekøretøj, hvad der fik de små øjne til at stråle.
En del blev i Kalundborg. Gennemgående kom et barn i hvert hjem, et sted dog tvillinger og på større gårde op til 6 børn. Helt hjerteskærende var 3 søskende fortvivlelse over at blive skilt, men den mildnedes dog ved at de kom til samme landsby - ja endog overfor hver anden i samme gade. Hver især havde en kuffert med tøj med, men mange af de mindste knugede en lille, efterhånden lidt snavset pakke, fast ind til sig - måske deres kæreste legetøj eller bedste ejendom.
Helt fortrøstningsfuldt lagde de deres hænder i plejeforældrenes for sammen med dem igen at finde et skærmende, fredfyldt hjem.
Den finske lotte, fru Kilpio som kom sammen med børnene, bor hos fru læge Iversen, og vil være at træffe på tlf. Kalundborg 82 fra kl. 8-9 Fmd. for forespørgsler vedrørende børnene4

1942, juni; Svensk og Finsk børnetime på radioen
I den officielle meddelelse om de finske børnetimer fra Finlands Radio meddeles i dag, at udsendelses tiderne er hver onsdag kl. 16.45 sendes en børnetime på Svensk og hver torsdag kl. 17 en time på Finsk3


Kilder:
Kilde 1: Holbæk Amts Venstreblad 16. februar 1942, side 4 Indsamling de finske børn
Kilde 2: Holbæk Amts Venstreblad 14. maj 1942, side 6; De finske børn til Kalundborg i morgen
Kilde 3: Holbæk Amts Venstreblad 10. juni 1942, side 5; Svensk og Finsk børnetime på radioen
Kilde 4: Holbæk Amts Venstreblad 15. maj 1942, side 3; Finske børn sendtes til Jyderup egnen.
Kilde 5: Jyderup Realskoles årsberetning 1943, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Note:
I skoleåret 1945/46 ses 3 børn fra Norge: Johan Benjaminsen, Nanna Benjaminsen og Leif Stene alle Norge
Vi har prøvet at søge disse elever via internet men pt. uden held (januar 2015)
Disse "små" elever var langt væk hjemmefra i meget svære tider
- Vi håber I havde en god tid i Jyderup og på Jyderup Realskole og efterfølgende et godt liv

I ikke glemt .

Sidst opdateret 25. februar 2016
©Jyderup Realskole