Generalforsamling 1957

1957, marts; Jyderup Realskolens skolekreds generalforsamling
Den privat skole røgter en opgave - og eleverne fra Jyderup klarer sig godt.
Jyderup Realskole skolekreds holdt i aftes generalforsamling på hotel Skarridsø, hvor formanden, skovejer Frede Jensen, Jyderup kom ind på den kolde vind, der fra visse sider blæser mod de private skoler i mere end en menneskealder, for Jyderups vedkommende i mere end 60 år, har røget en opgave, som ellers ikke var blevet udført.
formanden tilbageviste, at undervisningen er ringere end i de offentlige skoler. Nr. 1 i fire forskellige klasser på Stenhus er fra Jyderup Realskole, i en af klasserne både nr. 1 og 2.

Afgørelse om de kommunale planer efterlyses
De to skoleejere har overfor repræsentantskabet fremsat den tanke at opføre et par nye klasseværelser, men man vil gerne vide, hvad vi mener mht. tilgangen af børn i fremtiden.
Jeg synes, man må kunne kræve, at der snart tages en beslutning, om man vil bygge en eksamensskole eller ej.
Hvordan det end går, tror jeg, der altid vil være børn til en god privat skole. Den har for børnene så mange fordele, som ikke findes i de offentlige.

En gammel elev fra skole
Olauf Malchoua, Aarhus, der var kommet til stede i anledning af, det i år er 50 år siden, at han gik ud af skolen med præliminæreksamen, gav sin tilslutning til formandens ord om de private skolers berettigelse og opfordrede forældrene til at slutte op om skolen.

Derefter oplæste kassereren regnskabet, der bal. med 3196 kr. og udviste en kassebeholdning på 1555 kr.
Nyvalgt til bestyrelsen blev Fru Grethe Andersen, Æblekærgård, Særslev, Godsejer Treschow, Toftholm, Bogh, Brunaa Petersen, Jyderup, og bagermester Enevoldsen, Viskinge.
Til repræsentantskabet nyvalgtes gårdejer Chr. Nielsen, Håbet, Skamstrup, og fru Bagermester Enevoldsen, Viskinge. Som repræsentant for den eneste kommune, der har efterkommet skolekredsens opfordring til at lade sig repræsentere i repræsentantskabet, er valgt godsejer Lohmann-Poulsen, Egemarke, for Føllenslev-Særslev kommune.
Optimisme mht. fremtiden
Skolebestyrer Vang Petersen, oplyste, at den påtænkte skoleudvidelse ventes færdig til august, og skolebestyreren gav udtryk for megen optimisme med hensyn til de private skolers økonomiske kår i fremtiden, da der kunne ventes lovændringer på dette område. Han sluttede: Vi kan nok tage konkurrencen op på det pædagogiske område, men næppe på det økonomiske under de nuværende forhold.

Sviger vi vore gamle?
Efter generalforsamlingen holdt pastor Tage Marsing, Fårevejle, et interessant foredrag
og fremhævede, at fritidens problemer ikke løses ved at skue udviklingen tilbage til gamle dages hjemliv. Familien er ikke længere en enhed; hver aldersklasse lever sit eget liv. De gamle er aldeles svigtet; men lad os i samme åndedrag spørge; Tager vi os nok af vore børn? At dele fritiden med de gamle og børnene skal med ind i tilværelsen.
Som regel tager manden den fritid, han vil have, Konen, har den, hun kan få. Mangen en ung levende pige er fuldstændig gået i stå, når hun er blevet gift med sådan en mand.
Taleren udkastede den tanke, at man i et par år sløjfede de mange tilskud til undervisning.
Sport og meget andet gratis, som de unges tilbydes i deres fritid. Så ville de lære at skatte værdien heraf1

(artiklen slutter her - meget brat! andre er afsluttet med tak for godt møde, samt sang en sang)


Kilde:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 14. marts 1957, side 3+4; Jyderup Realskolens skolekreds generalforsamling
Noter:
a) Rettet der stod Ove Malkov (Jyderup Realskoles årsberetning 1907)
©Jyderup Realskole