Operation kostskole
Operation kostskole
Kampagne for aktietegning på 200.000 kr. til Jyderup Realskoles Kollegium for 96 kostskoleelever. Regner med byggetilladelse ved 70 årsdagen i april.

Jyderup Realskole gik i aftes ind i et jubilæumsår, der skal stå gny om. Arbejdet med skolens oprettelse begyndte den 16. marts 1894, og 70 året skal markeres så pompøst som ved oprettelse af en kostskole, der vil koste omkring 417.000 kr., hvoraf de 200.000 kr. skal skaffes ved aktietegning. Kostskolen skal bygges på et areal af de 3 tdr. land, skolen har sikret sig hos gdr. Johs. Christensen, Søbæksgården.
"Operation Kostskole" er begyndt og varer ved til 9. maj, hvor den afsluttes med et vaarmarked, der skulle kunne overgå succesen i fjor, da der var over 1000 gæster. I forvejen er tegnet 20.000 kr. aktier til køb af jorden m.v., og det er muligt at tegne 1000 kroners aktier i rater af en nærmere bestemt størrelse, eller at købe "sten" a 5 kr. pr. stk.

Skolens 70 års jubilæum fejres ved en storstilet fest på Bromølle Kro den 11. april, og der er begrundet håb om, at den glædeligste jubilæumsgave bliver en byggetilladelse, for Kollegiet. Festtalen vil blive holdt af kontorchef Vagn Jensen, Undervisningsministeriet. Ministeriet har for nylig givet den største grund til optimisme ved at udtale, at ikke blot er der et stort behov for kostskoler, men tillige, at det ville være en opgave for de private realskoler.

Nyt skud på gammel stamme
Disse oplysninger blev givet ved Realskolens forældre- og skolekredsmøde i aftes og blev hilst af en stor og interesseret forsamling.
Indledningsvis var blevet budt velkommen ved skolebestyrer Willy G. Hebin, der glædede sig over, at en så stor forsamling (ca, 80) havde efterkommet indbydelsen. Formanden for skolekredsen, gårdejer Gunner Jensen, "Høedgården", redegjorde derefter for de fremskridt, der er sket for skolen, siden der ved mødet for et år siden blev forelagt planer om nye skud på den gamle, grundfæstede skolestamme. Der ligger stadig en tilladelse til et statsanerkendt eksamenskursus, som nok skal blive gennemført, når der er tid. Børnehaveklassen blev en succes fra starten med fru Jytte Nielsen som dygtig leder, og der er tilmeldt glædelig stor tilgang til det nye skoleår. Endelig blev dengang planerne om et kollegium forelagt, og siden da har der været ført talrige forhandlinger med ministeriet. ang. kostskole.

66 nye elever
Formanden for det nedsatte arbejdsudvalg, forst. Rich. Randskov, supplerede formandens redegørelse og nævnede bl.a., hvorledes det havde styrket troen på skolens fremtid, at der efter ferien i fjor kom ikke mindre end 66 nye elever, hvilket beviser, at der stadig er basis for en privat realskole. Tilslutningen til det store vaarmarked, der blev arrangeret til støtte for at skaffe penge til det mere "udadvendte" arbejde, hvor også et af de mange fuldgyldige beviser for, at der sluttes op om skolen.
Endnu mere overvældende mærkes kærligheden til den 70 årige skole, når der i denne tid modtages tilmeldelser af jubilarer til den nævnte fest. Helt op mod 60 års jubilarer vil blive repræsenteret1


Kilde:
Kalundborg Folkeblad 17. marts 1964, side 3+10; Operation kostskole

Sidst opdateret 16. februar 2015