Generalforsamling 1967

1967 maj; Annoncering af generalforsamlingen 1967
Den selvejende institution Jyderup Realskole, holder årlig generalforsamling på skolen, tirsdag den 30. maj - se annonce1

1967 maj; Jyderup Realskole har fremgang
Tegninger til to nye fløje, ved Kollegiet
Den selvejende institution Jyderup Realskole holdt i aftes generalforsamling. Formanden, plantageejer Henrik Junker, "Santa Rita" omtalte i sin beretning arbejdsvilkårene for den private skole. Selv om skolen nu får dækket ca. 85% af lærerlønningerne, så er der dog mange andre områder, hvor den private skole ikke har en kommunal skoles fordele, og der må på den private skole bruges "lodder og trisser" for at klare alle udgifterne.

80 på Kollegiet
For Jyderup Realskole har der været fremgang i forbindelse med, at Kollegiet er i god gænge. I skoleåret 1966/67 er der 215 elever, deraf 120 i hovedskole, 80 fra Kollegiet og 15 i børnehaveklassen.
Som ny lærerinde blev i november antaget frk. Hanne Gisseman, Føllenslev, i stedet for Richard Randskov, der blev kaldet til præsteembede i København. Nu står man overfor at skulle antage ny leder til den ene kostskoleafdeling, i det lærer Varg Larsen og frue ikke har ønsket at fortsætte. Med det andet lederpar hr. og fru Duus, er indgået fornyet overenskomst.

Kollegiets udvidelse
med to nye fløje ser ud til at trække i langdrag. Det kniber med at få forelagt tegningerne, der skal udarbejdes af de private skolers rådgivende arkitekt. Byggesagen har ligget fast siden september 1966.
Egentlig er man ikke særlig optimistisk med hensyn til tilskud til fremtidigt byggeri. Der er indsendt opgørelse over skolens regnskab, samordning og bygninger til sammenligning med andre private skoler, men selv om der kan fremvises positive resultater, så er det som om der ikke ses med venlige øjne på den private skole og dens fremtid.

Valgene
Revisor Funch Jensen oplæste regnskabet, der viste en driftsbalance på 665.894 kr. Formanden og fru Anna Møller Hansen, Holbækvej, blev genvalgt, samt som revisor, assurandør Erik Søvndahl Petersen, Degnehusene.
Funch Jensen ønskede ikke genvalg og nyvalgt blev fabrikant Kr. M. Svendsen, "Frederiksholm" Løgtved2


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 19. maj 1967, side 4+9; Generalforsamling annoncering
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 31. maj 1967, side 4; Jyderup Realskole har fremgang

Sidst rettet 28. maj 2017