Frk. Johanne Mathilde Scharling's pogeskole


Jyderup Stationsbys Pogeskole
Forskoler og pogeskoler.
Ifølge lov om Borger- og Almueskoler fra 1856 kunne pogeskoler for 6-9 årige anerkendes som et midlertidigt led i skolevæsenet uden krav til uddannelse af læreren.
Dog efter oprettelsen af forskolelærerinde uddannelsen i 1892 skelnede man mellem forskoler der indgik i det ordinære skolesystem på landet, og pogeskoler.
Frk. Scharling benyttede 1856-lovens muligheder for at etablere et lignende tilbud til Jyderups yngste børn i form af en pogeskole.
Frk. Scharlings Jyderup Stationsbys Pogeskolen blev etableret i slutningen af 1880'erne, og i 1899 fik pogeskolen et formaliseret samarbejde med Jyderup Realskole1
Af de tilgængelige arkivalier fremgår det ikke, hvor undervisningen foregik før 1901, men fra 1901 ses det at undervisningen foregik på Jernbanevej 272.

Frk. Johanne Mathilde Scharling døde i 1922, i en alder af 62 år og i Jyderup kirkebog anføres hun som lærerinde.
Frk. Johanne Mathilde Scharling 25. november 1859-16. august 19224
Frk. Johanne Mathilde Scharling var søster til manufakturhandler Emil Scharling og svigerinde til Købmand Chr. F. Jensen.
Elever gik på frk. Scharlings pogeskole til deres 9' år5
Vides ikke hvornår dette samarbejde ophørte men:
Frk. M. Scharling ses som lærerinde 1905/06 6Jyderup Realskole, men ikke efterfølgende frem til 1921/22.

Det hedder pogeskole;
pogeskole, (af ældre nyda. pog, paag 'lille dreng'), ældre betegnelse for private skoler, der underviste børn under ni år. Ifølge Lov om Borger- og Almueskoler fra 1856 kunne pogeskoler anerkendes for 6-9-årige som et midlertidigt led i et skolevæsen uden krav til uddannelse af læreren. Efter oprettelse af forskolelærerindeuddannelsen i 1892 skelnede man mellem forskoler, der indgik i det ordinære skolesystem på landet, og pogeskoler. Muligheden for den ekstraordinære anvendelse af pogeskoler bortfaldt med Folkeskoleloven i 19377


Kilde
Kilde 1: Stationsbyen Jyderup, side 248. Anders Hjorth-Jørgensen. Forlaget desAHJn
Kilde 2: Stationsbyen Jyderup, side 248. Anders Hjorth-Jørgensen. Forlaget desAHJn
Kilde 3: Stationsbyen Jyderup, side 257. Anders Hjorth-Jørgensen. Forlaget desAHJn
Kilde 4: Stationsbyen Jyderup, side 247. Anders Hjorth-Jørgensen. Forlaget desAHJn
Kilde 5: Stationsbyen Jyderup, side 251. Anders Hjorth-Jørgensen. Forlaget desAHJn
Kilde 6: Jyderup Realskoles årsberetning, side 6, juni 1906, Mammen, Aarhus
Kilde 7: Http://www.denstoredanske.dk/Erhverv,_karriere_og_ledelse/P%C3%A6dagogik_og_uddannelse/Folkeskolen/pogeskole (feb. 2014)
På arkiv.dk - Jyderup - ses billede af Pogeskolen B1845 (fejl i navn på Marie Scharling)
3 billeder af Emil Scharling's butikker B9066, G18165
Jørn Scharling erindringer A4043


Sidst opdateret 20. februar 2015
©Jyderup Realskole