1905-1942Jyderup Realskole
Jyderup Realskole 1908
Fra Anders Hjort-Jørgensens bog årstal ca. 190816
1905 overtog svigersønnen Niels Mønsted Friis stillingen som Skolebestyrer1
Niels Mønsted Friis, Seminarist og skolebestyrer (★ 9. juli 1877 - ✝ 15.februar 1942)2

I årsberetning 1906, side 19: under skolepenge står "Kostelever betaler foruden skolepenge 35 kr. om maaneden for ophold. Der betales også fuld pris for feriemånederne", dette ses også årsberetning 1907, side 8, årsberetningen 1908 side 17 samt årsberetning 1909 side 16

Otto Frederik Bertholdt Laage fortsatte frem til 1908 som lærer på Jyderup Realskole, hvorefter han flyttede fra Jyderup og døde i Hirtshals 192016
1908 Jyderup Realskole afholder sin første Realeksamen. Den sidste realeksamen afholdes juni 1978.
Jyderup Realskole 1907
Niels Mønsted Friis, købte skolen i 19093 og boede der til hans død feb. 19424 Det ses fra kirkebøger ved deres børns dåb, konfirmation og folketælling5 og fru Asta Friis fraflytter i 1945 skolen6
Niels Mønsted Friis
Der spørges til årstallet15

1910 Rundskrivelse til eksamensberettigede Mellem- og Realskolers angående Optagelse i Løbet af Mellemskolen af privat forberedte Elever
Betty Hansen Jyderup Realskole 1918
På Jyderup Lokalarkiv ligger en vidnesbyrd bog fra 1917 for Betty13 underskrevet af H.L. Kristensen

1911 Årsberetningen for 1911 side 2 – skrives at man går bort fra at give karakterer dagligt og indfører vidnesbyrd (dvs. at læren opsamler informationer om hver enkelt elev og skriver dette til forældrene hvert 14 dag – forældrene underskriver herefter vidnesbyrd)
1915 i gammelt brev fra xx til xx, kan man læse at "Peder er snart færdig med lærereksamen og har fået tilbudt arbejde ved Jyderup Realskole til 600 kroner + fri ophold, men Erik synes, han skal søge ind i København, så han kan hjælpe til hjemme"ny
1917 byggedes 2 klasse lokaler ved gymnastiksal7

Der udbyggedes mod nord, og i 1919 byggedes yderligere to klasseværelser mod øst i tilslutning til gymnastiksalen, der ved denne lejlighed forbedres8
Jyderup Realskole 1921
Jyderup Realskoles årsberetning 192114
Jyderup Sogneråd, protokollen 30.5.1922; Andragende om tilskud fra Realskolen - bevilget kr. 30018
Jyderup Sogneråd, protokollen 27.6.1922; Ansøgning om friplads for Carl Johan Nielsen på Realskolen
Vedtaget at tale med Hr. Friis om muligheden af en ½ friplads og kommunen giver da ½ do eller at kommunen giver en hel friplads19
Jyderup Sogneråd, protokollen 25.7.1922, Ansøgning om tilskud til hjælp til skolebøger på Realskolen for Jens J. Nielsen (Høed)
- Formanden undersøger sagen nærmere og taler med skolebestyrer Friis20
16.4. 1923; Andragende om tilskudt til Jyderup Realskole (300 0/0)
24.4.1923, Arbejdsm. Chr. Larsen andrager om friplads for sin søn på Realskolen - overlader til formanden at undersøg om der haves flere fripladser, muligvis få en friplads af skolebestyreren
16.5.1923, Ansøgning om friplads for arbejdsmand Chr. Larsens søn - Må fremskaffe anbefaling og fremkomme med ansøgning til den ½ friplads
26.6.1923, om en ½ friplads på Realskolen - bevilget til Karl Kristian Larsen
29.4.1924, do fra Realskolen om tilskud for år 1924/25 - kr. 300 kr.

I Jyderup Sogneråds protokol; 15. januar 1925; Der ansøges om fritagelse for kommunal ejendomsskyld, for Jyderup Realskole.
Vedtaget at fritage skolelokaler, der bliver at vurdere særskilt af/og beboelselejligheden for sig17
og ved samme sognerådsmøde vedtages at avartere en ledig friplads på Jyderup Realskole17
28.4.1925, Ansøgning om bidrag til Realskolen - Vedtaget kr. 300
28.4.1925, fra arbejdsmand Jens J. Th. Nielsen om et tilskud for at kunne holde sin søn på Realskolen. - Bevilget et nærmere fastsat tilskud efter lærer Wamberg har forhandlet med Hr. Friis
28.4.1925, Andragende om forhøjelse af løn for rengøringen ved skolerne
og Vedtaget 30 kr. med. ved skolerne undtagelse af Høed der ansættes til 25,- kr.21
15.5.1925, Ang. en ledig skoleplads ved Realskolen. vedtaget at avertere denne ledig22
29.6.1925, Ansøgning fra Murer Orla Jensen om friplads på Jyderup for Ruth Jensen - henlægges til næste møde23
28.7.1925, ansøgning om friplads på Realskolen for Orla Jensens datter Ruth f. 19/1.1915 - Kan ikke bevilges, da hun er så ung og formentlig først til næste år vil kunne optages i mellemklassen24
30.3.1926, Ansøgning fra Realskolen om tilskud for 1926/27 - bevilget 300 kr.25
15.7.1926, Ansøgning fra murersvend V. Christensen om friplads på realskolen for sin søn Edvard - bevilgedes ½ friplads26
28.6.1927, Ansøgning fra arbmd. Chr. Larsen om friplads for hans søn Asger Alfred Larsen på Realskolen - Bevilgedes 1 friplads, do fra Elisabeth Kristensen om friplads til hendes søn, Sigurd Kristensen, bevilgedes ½ friplads27
16.4. 1927, Ansøgning om tilskud til Jyderup Realskole. Bevilgedes 300 kr. for 1927/2828
27.3.1928, fra skolebstyrer Mønsted Friis om tilskud til Realskolen - Bevilgedes 300 kr. for 1928/29ny
2.4.1929, Andragende fra Realskolen om tilskud - Bevilliges 300 kr.30
25.7.1929, Andragende om en halv friplads på Realskolen forelå fra ... Fr. Jensen Jyderup --- for hans datter Ingeborg Jensen - Nægtedes31
26.9.1929, Ansøgning om friplads på Jyderup Realskole fra pensioneret ledvogter Kristian Marthin Andersen for hans søn Poul Andersen henvises til at søge Hjemæk Svinningen sogneråd, da han har ophold her
også 26.9.1929, Der er fra et tidligere møde behandlet andragende om friplads på Realskolen fra Kristian Hjelvang for hans datter Ingeborg optages til fornyet betænkning
Det vedtages at tilstå Ingeborg Hjelvang en hel friplads
Andragende fra Realskoleejer Friis om fornyelse af kommunens tilskud til Realskolen for året
1930/31 - Bevilliges som i fjord32
29.4.31 (det må være for skoleåret 32/33)
Ligeledes fra Realskoleejer Friis om tilskud til realskole. Bev. Sædvanligt tilskud33

1933 Ses skolen at have fået telefon og nr. er 25

1935
Annonce fra Jyderup Posten 1. nov. 1935
Som det ses i ovenstående annonce fra Jyderup Posten, holder JGS&I til i skolens gymnastiksal35


- og 1938 blev der lavet fortov på Slagelsevej9
Årsberetning 1938, side 11, ses Eleverne skal have tydeligt Navn i deres Bøger og på deres Gymnastikdragt, Gymnastiksko og Fodboldstøvler.

I bogen Stationsbyen Jyderup kan man læse at, Jyderup gymnastikforenings indendørs gymnastik foregår på Jyderup Realskole, fra 1930’erne10

I midten af 1930'erne byggedes baderum og W.C., og som en foreløbig afslutning blev der i 1941 bygget en etage på tværfløjen
idet der lagdes en første sal ovenpå skolebygningen, derved fik man særskilte lokaler til fysik, geografi og naturhistorie11

Jyderup Realskole
Ved Jyderup Realskoles 60 år jubilæum 1954,
kan man læse at i 1941, ½ år før Hr. Mønsted Friis død
blev byggedes en 1. sal oven på skolebygningen af 1898
Billedet er før 1958 og fra Bent Andersena)

Læs om skolen fra 1942-1951


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 21. aug. 1954, side 4+6; Jyderup Realskole 60 år - og det er skrevet af Aksel Knudsen, efter Friis død.
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 1942. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 3: Elev Foreningen Jyderup Realskole, (EFJR) årsskrift 1951, side 2. Jyderup Bogtrykkeri, findes på Jyderup Lokalarkiv
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 21. aug. 1954, side 4+6; Jyderup Realskole 60 år - og det er skrevet af Aksel Knudsen, efter Friis død.
Kilde 5: Kirkebøger for Jyderup
Kilde 6: Jyderup Realskoles årsberetning 1945, side 1, 10. maj 1945. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 7: Stationsbyen Jyderup, side 248. Anders Hjorth-Jørgensen. Forlaget desAHJn
Kilde 8: Holbæk Amts Venstreblad 21. aug. 1954, side 4; 75% dumpede
Kilde 9: Holbæk Amts Venstreblad 29. april 1938, side 5
Kilde 10: Stationsbyen Jyderup, side 297 , Anders Hjorth-Jørgensen. Forlaget desAHJn
Kilde 11: Elev Foreningen Jyderup Realskole, (EFJR) årsskrift 1951, side 2. Jyderup Bogtrykkeri, findes på Jyderup Lokalarkiv
Kilde 12: Holbæk Amts Venstreblad 21. aug. 1954, side 4; 75% dumpede
Kilde 13: Jyderup Lokalarkiv
Kilde 14: Jyderup Realskoles årsberetning 1921, Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 15: Jens Jørgensen, Facebooksiden: Stationsbyen Jyderup, 5. januar 2010 - hvis læreren er Hr. Mønsted Friis må det være mellem enten 1897-1900 eller 1905-1942
Kilde 16: Stationsbyen Jyderup, side 248. Anders Hjorth-Jørgensen. Forlaget desAHJn
Kilde 17: Jyderup Sogneråd, protokollen 15. januar 1925, fra Flemming Thorsen 12. januar 2015
Kilde 18: Jyderup Sogneråd, protokollen 30. maj 1922, fra Flemming Thorsen 12. januar 2015
Kilde 19: Jyderup Sogneråd, protokollen 27. juni 1922, fra Flemming Thorsen 12. januar 2015
Kilde 20: Jyderup Sogneråd, protokollen 25. juli 1922, fra Flemming Thorsen 12. januar 2015
Kilde 21: Jyderup Sogneråd, protokollen 28. april 1925, fra Flemming Thorsen 12. januar 2015
Kilde 22: Jyderup Sogneråd, protokollen 15. maj 1925, fra Flemming Thorsen 12. januar 2015
Kilde 23: Jyderup Sogneråd, protokollen 29. juni 1925, fra Flemming Thorsen 12. januar 2015
Kilde 24: Jyderup Sogneråd, protokollen 28. juli 1925, fra Flemming Thorsen 12. januar 2015
Kilde 25: Jyderup Sogneråd, protokollen 30. marts 1926, fra Flemming Thorsen 12. januar 2015
Kilde 26: Jyderup Sogneråd, protokollen 15. juli 1926, fra Flemming Thorsen 12. januar 2015
Kilde 27: Jyderup Sogneråd, protokollen 28. juni 1927, fra Flemming Thorsen 12. januar 2015
Kilde 28: Jyderup Sogneråd, protokollen 16. april 1927, fra Flemming Thorsen 12. januar 2015
Kilde 29: Jyderup Sogneråd, protokollen 27. marts 1928, fra Flemming Thorsen 12. januar 2015
Kilde 30: Jyderup Sogneråd, protokollen 2. april 1929, fra Flemming Thorsen 12. januar 2015
Kilde 31: Jyderup Sogneråd, protokollen 25.juli 1929, fra Flemming Thorsen 12. januar 2015
Kilde 32: Jyderup Sogneråd, protokollen 26. september 1929, fra Flemming Thorsen 12. januar 2015
Kilde 33: Jyderup Sogneråd, protokollen 29.4.31, fra Flemming Thorsen maj, juni 2016
Kilde 34: Houby breve http://houbysiden.dk/Breve_1915/Brev_0506-150515_Gjertrud-Ommel.htm
Kilde 35: Jyderup Posten 1. nov. 1935 fra Flemming Thorsen feb. 2018
Noter:
a)Billedet af Jyderup Realskole er fra Bent Andersen

Sidst opdateret 11. juli 2018
©Jyderup Realskole