Skolen 1968 til 1978

Læs om Jyderup Realskole fra 1962-1968
1968 Røde Kors indsamling til Vietnam
Spørgsmålet om lørdagsfri tages op, skolebestyrer Peter Hehnel nævner det uheldige i at sende elever fra kostskoleafdelingen hjem hver lørdag!
Se f.eks. smuk juletradition for 1969. Lørdagsfri bliver indført skoleåret 1970/7158
1968 September: Skolen for børnenes skyld
1968 oktober Sjællandsstævne i orienteringsløb - start på Jyderup Realskole
For hele Sjælland stævnede orienteringsløbere i går morges til Jyderup, for at deltage i åbent orienteringsløb, arrangeret af Holbæk O-klub. Løberne - henved 125 - samledes på Jyderup Realskole, hvor (løbets) formanden, B. Jørgensen m.fl. var til stede for at sætte løberne i gang m.v.1
Der arrangeres også flere orienteringsløb i 1969 på Kollegiet

1969 april indskrivning
I maj kan man læse at den nye permanente pedelordninga, der var slået udmærket an og af hvilket Realskolen havde haft stor gavn2
Til dette års eksamen i 1969 blev skrevet En UG stil

1969 Skolestart for skoleåret 1969/70

1969 sept. Danseskole
Fik De lært at danse? Fik Deres børn lært at danse?
Ellers er der mulighed for at indhente det forsømte i vinter.
Fredag den 12. september åbner exam. danselærerinde Ellen Schwartzbach Jensen, Kalundborg,
der er medlem af danseringen, danseskole i Jyderup.
I år foregår danseundervisningen på Jyderup Realskole,
fordi hotel Skarridsø er solgt.
Der undervises for børn, juniores og voksne, øvede og uøvede, i almindelig dans, ballet og jazzballet,
og der startes med de mindste kl. 15
3Annonce for aktivitet Jyderup Realskole 1969
Annonce for Tambourorkestret67
Annonce for aktivitet for Jyderup Realskole 1969
Annonce for dans66

1969 sept. Skakklubben i Jyderup foreslår samarbejde (Se Skak på Jyderup Realskole)
Når man nu skal til at udnytte de fordele, som samarbejdet i Tornved storkommune kan give os, var det så ikke en ide, at skakspillere fra hele området gik sammen og dannede en stor klub, spørger Jyderup Skakklub, der foreslår at klubberne i Stigs Bjergby og Mørkøv tænker sagen igennem. Jyderup Skakklub har fået et lokale på Jyderup Realskole stillet til rådighed, og der spilles hver tirsdag. Henvendelser kan ske til formanden Ejgil Sørensen, Snertinge. Ellers kan man blot møde op på træningsaftenerne4

1970 februar; Deltager 5 kl. i Damark Radio's radioprogramme "Den er bedst" om klassisk musik
1970 marts; Skuespillet "Spillet om skolen", som blev opført af Banden på Jyderup Realskole 5. marts 1970. Spillet var planlagt af elevrådet på skolen og forbeholdt overbygningen, dvs. fra 7. klasse og opefter.
1970 juni; Mange på Jyderup Realskoles ekspektanceliste; ses at der er ført forhandlinger med Hr. Duus, Den lille kostskole om samarbejde pr. 1/8. 19705

I 1970 ses at indgå samarbejde med Den lille kostskole således at elever herfra efterfølgende går på Jyderup Realskole. Skolen ses at købe en skolebus6
Jyderup Realskoles skolebus 1970
Billedet herover fra Frikvarter 197353
Mangel på lokaler (Jyderup Realskole har tidligere lånt lokaler på Hotel Skarridsø, men hotellets salg har gjort at man mangler lokale der er stort nok til både skolekomedie og 76 års jubilæum).
Om skolekomedien dette år opføres oplyses ikke. Dog oplyses at 76 års jubilæet holdtes under mindre former8

1970 juni; Oplyser Peter Hehnel at der i kommende skoleår vil være en 10. klasse (første 10. kl. på Jyderup Realskole)

Jyderup Realskole ses at købe nabogrunden
I 1970; 1. juni ses Jyderup Realskole at købe Teknisk skole bygning på hjørnet og Slagelsevej 3, samt en udvidelse af Kollegiet10
og I juni 1970 købes Jyderup Tekniske skole bygning på hjørnet og Slagelsevej 3 ”Solbakken”– her omtales også at Vang Petersen forærer skolen et pantebrev han fik ved skolens salg.
Skolen venter på byggetilladelse til en to-etagers kollegiefløj med kælder7

1970 aug.Der starter i alt 650 elever i Jyderup kommune kun det fra artiklen der omhandler Jyderup Realskole
Realskolen og Kollegium begynder 200 elever. På Kollegiet er sagt nej til ca. 140 elever, på grund af pladsmangel. Tegninger til udvidelse er fuldt udarbejdet, men man har ikke kunnet opnå bevilling. Vi håber det sker snart, siger forstander Peter Hehnel9

1971 januar; lær at spille skak, Jyderup Skakklub nr. 6 i hovedkredsen (Se SkakJyderup Realskole)
Hver torsdag aften er alle interesserede velkomne til at deltage i Jyderup Skakklubs spilleaftener på Jyderup Realskole (hovedfløjen, sanglokalet) - altså også i aften - hvad enten man vil være aktiv eller være tilskuer. Da det ikke er et restaurationslokale man har til rådighed, må deltagerne selv finde ud af hyggen, blandt andet er man velkomne til at tage kaffen med på termokande!11

1971 marts; I den forløbne tid siden sommerferien har vi kunnet glæde os over, at der finder en stadig istandsættelse og forbedring sted af vore lokaler, og at der også kommer nyanskaffelser til. De gamle hulslidte trægulve er nu alle dækket med vinylbelægning, som er dejlig lydisolerende. Den noget ramponerede gymnastiksal har fået et festligt farvet gulv bestående af ca. 18.000 små vinylstrimler, som en gruppe elever har været med til at lægge. Et virkeligt stort arbejde, som vi alle påskønner. Desuden er der kommet hessian på væggene, og ribber og træværk er blevet malet.
Vi har fået skabe i klasseværelserne til opbevaring af bøger og materialer, og lige før jul fik vi et af vore store ønsker opfyldt - et dejligt tonefilmanlæg, som vi vil få stor glæde af både på skolen og Kollegiet. Sidst er der givet løfte om afskaffelse af nye borde og stole til samtlige klasseværelser - en virkelig tiltrængt udskiftning51
og i Kalundborg Folkeblad gengives artikel af Peter Hehnel der skriver om skole/hjem samarbejde i Frikvarter, marts

1971 april; Lovforslag om afskaffelse af realeksamen
1971 juni; Generalforsamlingen

1971 Stedinghus
I 1971 købte Hr. og fru Larsen, Johansens plejehjem på Chr. F. Jensensvej, hvor de oprettede en kostafdeling for de små elever ved Jyderup Realskole. Der var plads til 24 elever i alderen 7-14 år12

1971 aug. Jyderup Realskole starter med 230 elever
Skolebibliotek indrettet
Selv om der holdes en lang skoleferie standser virksomheden ikke hverken på skolen eller Kollegiet.
Reparationer og vedligeholdelser skal udføres og mange andre ting laves medens børnene er på ferie.
Realskolen har man i denne ferie indrettet skolebibliotek i et lokale på loftet til skolebestyrerens privatbeboelse. Man har ikke før haft noget skolebibliotek og det er en glædelig nyskabelse der nu tilføres Realskolen. Skolebibliotekar bliver lærer Holger Ølholm, der er gået i gang med indkøb af bøger og hvad der i øvrigt hører til et bibliotek. Ellers er der ikke sket større ting på selve skolen, men i årets løb går man i gang med en gennemgribende modernisering af skolens toiletforhold13

1971 sep. Igen udvidelse på Jyderup Realskole
Forstander Hehnels privatbolig inddrages til udvidelsen

Den selvejende institution Jyderup Realskole, har igen brug for udvidelse. Som andet sted omtalt har skolen købt en villa på Skovvej 20, Jyderup, og formålet er, at overlade villaen til forstander Peter Hehnel og frue, til funktionærbolig. Derved frigøres forstanderparrets ret store privatlejlighed i hovedfløjen ud mod Slagelsevej, hvor der nu skal indrettes hårdt tiltrængte klasselokaler m.m.
Der vil blive plads til to klasselokaler, et lærerværelse og et forstanderkontor, alt sammen i stueetagen. Desuden er der på 1. sal 2-3 mindre værelser, som vil blive benyttet til forskellige formål, depotrum mv.
Håndværkere er i fuld gang med at istandsætte den fremtidige forstanderbolig, og man regner med, at hr. og fru Hehnel med familien kan flytte ind i løbet af relativ kort tid. Så snart dette er sket, kommer turen til skolen, hvor man glæder sig til, at lokalemanglen - som følge af den stærkt stigende elevantal14

1971 22. nov.; Skolegang aflyst. I Tornved storkommune måtte i morges lukke samtlige skoler på grund af vejret.
Jyderup Realskole har også indstillet undervisningen. Kollegiets elever havde friweekend og de fleste var i København. Søndag returnerede de med skolebus, men der var kun få, der var med bussen til Jyderup. Bussen ankom sent søndag aften med 5-6 timers forsinkelse59

1971 dec.:
Det stigende elevtal har givet nogle problemer i år, idet vi var i pladsnød. I første omgang klaredes de værste problmer ved at en lejlighed i naboejendommen, som skolen ejer, blev tom.
Der fik vi indrettet et par midlertidige lokaler. Det viste sig derefter hurtigt, at 8.klasse blev så stor, at vi meget gerne ville dele den.
Dette blev muligt, da der blev købt en villa på Skovvej 20, hvortil familien Hehnel flyttede. Lederboligen blev indrettedt, dels til kontor og lærerværelse. På denne måde blev der frigjort to klasseværelser og nogle mindre rum, der bliver brugt til små hold i forskellige fag.
og
Operation "legeplads"
Det ville være lykken med en ordentlig legeplads. Har ingen følt sig truffet, når de daglig i deres aviser ser fede overskrifter, der drejer sig om alle mand af hus, når der er tale om naboskolernes legepladser. Fædre, lærere og elever har grebet til værktøjet. Kom og se vores legeplads. De store drenge står i kø for at være med. Lærerne er villige.
Der er dannet et legepladsudvalg, de har også været ude at se på fine legepladser på andre skoler. Men det er dyrt at lave sådan noget50
Jyderup Realskoles legeplads
Bill. herover fra Frikvarter juni 197360

1972 januar; 10 kl. deltager i politisk panelmøde i Mørkøv som del af undervisning i samfundsfag
1972 april; Forældremøde
1972 Formanden for bestyrelsen A. Mortensen fortalte i hans beretning om den tilbygning på ca. ½ mill. kr., som nu er taget i brug ved Realskolens Kollegium og han nævnte at skole har købt en villa på Skovvej som bolig for forstander Peter Hehnel, og en naboejendom til skolen, medens Teknisk skole er blevet solgt til Tornved Kommune. I naboejendommen er der indrettet midlertidige klasseværelser. Man er også i gang med at anlægge legeplads ved Kollegiet og at den gamle Kollegiefløj skal gennem moderniseres15
Fra generalforsamlingen 8. juni 1972
Det stadig stigende elevantal har medført en del ændringer på skolen i årets løb. For at skaffe plads til flere klasser købte man i efteråret en villa på Skovvej. Hertil flyttede familien Hehnel, og lejligheden på skolen blev omdannet dels til undervisningsbrug og dels til kontor og lærerværelse. Også en lejlighed i naboejendommen, som skolen har lejet i et par år, er der blevet indrettet et par klasseværelser, om hvilke formanden betonede, at det absolut måtte betragtes som en nød foranstaltning.
Af beretningen fremgik det endvidere, at Teknisk skole, som blev købt for et par år siden, igen er blevet solgt. Grunde til salget er, at man i mellemtiden har erhvervet naboejendommen, og derved har fået mulighed for udvidelse i umiddelbar forbindelse med den nuværende skole. Da det så i vinterens løb viste sig, at Tornved kommune var interesseret i at købe Teknisk skole besluttede man sig til at sælge.
Han nævnte at det havde været nødvendigt at anskaffe endnu en bus, for at kunne transportere eleverne fra oplandet til skolen.
Denne anskaffelse var nødvendiggjort af det stigende antal elever fra oplandet, og ingen elev har nu mere end en halv times kørsel til skole16

1972 sept. Forældremøde på Kollegiet
1972 sept. Tornved Skakklub (Se Skak på Jyderup Realskole)
Tornved Skakklub stiftet af Jyderup og Mørkøv-Bjergby. Fast klubaften, hver onsdag på Jyderup Realskole kl. 19,30 hvor man har sikret sig gode lokaler17

1972 sept Jyderup Realskole køber Søbæksgården til overtagelse pr. december termin

1972 dec. I stedet for det gamle lokale "N", hvor børnehaveklassen tidligere holdt til, har vi indrettet os i nabo villaen, i en nedlagt lejlighed. Vi har en vinkelstue til klasserum, og det tidligere køkken bruges om entré, vaske- og materialerum. Børnehaveklassen har 12 elever - 5 drenge og 7 piger - og vi har lavet et "klasselokale" med 12 små borde placeret i grupper i den store del af stuen, og vinkelen er beregnet til legerum. Her der er et par tumlemadrasser og skabe med legetøj, værktøj, sakse, farver, lim og andet der skal bruges til at lave "ting" af18
1972 juleafslutning for skolen og Kollegiet
1972 dec.; Kan man læse at Jyderup Realskole allerede har taget forskud på Den nye matematik

1973 maj; Udstilling på Jyderup Realskole om Grønland
1973 juni kan man læse flere steder at Birkegården er klar til brug og tages i brug efter sommerferien.
Jyderup Realskole køber Søbæksgården i 1972/7319
”Som noget væsentligt, der vil komme skolen til gode, og dermed eleverne, er det køb der er foretaget. Det lykkedes os, at købe Søbæksgården20

I 1973 benyttede man Kollegiet som sommerhotel 45 kr. pr døgn + 40,- kr for udflugter, 125 personer ses tilmeldt samt henvendelse fra en kursusudbyder21
1973 august - Skolen er et hjem (Brochure for Jyderup Realskole og Kollegium)
1973 oktober -
To pavilloner på Jyderup RealskoleJyderup Realskoles pavilloner
Jyderup Realskole fik i går leveret de to nye "færdigsyede" skolepavilloner der skal opstilles på arealet mellem Realskolen og ejendommen Slagelsevej 3. som skolen har købt. Det er firmaet "Træ-Byg" fra Ølstykke, der leverede de to pavilloner. Men da man ankom med det første satte den store vogn sig fast i indkørslen, og det var ret besværligt at få bugseret det store køretøj videre. Hver af pavillonerne er på 48 kvadratmeter og fylder - som det ses på billedet - godt op i den smalle indkørsel. De to pavilloner afhjælper en del af behovet for yderligere klasselokaler. I pavillonerne bliver de to klasselokaler samt depotrum22

1973 dec. 7.a's pavillon
7.a er en meget glad klasse lige for tiden. Vi har nemlig fået lov til at få klasseværelse i en af skolens nye pavilloner. Det er en pavillon med tre rum, et lille et til kladdehæfter og til rengøringsting. 7.a er nemlig delt op i hold, som gør rent en gang om ugen. Vi er 4 hold, de første er om mandagen, og der skal pudses vinduer om mandagen. De andre hold skal kun vaske gulv og feje og vaske tavlen. 7.a har haft indvielsesfest, og det blev en succes. Vi havde haft travlt med udsmykning af lokalet; vi havde også lavet en sang til begyndelsen af festen og en til slutningen. Alle lærere var med, der var nogle, som først blev inviteret lige før festen. Sangkoret kom over for at synge en hyldestsang. 7.a. fik nogle gaver af lærerne, og det var tre plakater og en stor papirblomst. Dette blev selvfølgelig hængt op hurtigt. Stina, 7.a23

(omtale af anneksbygningen på slagelsevej og Søbæksgården)38
Fra Hanne Sckaletz: jeg kom ind i 7. kl. og vores klasse holdt til ude i nogle træskure, der var bygget ved siden af skolen. Vi gjorde dem selv rene og fik vi en lejrtur som belønning39
1973 august; Hurra - svømning. Jyderup Svømmehal åbner 1. august 1973
1973 nov.; afholder Kostskoleforeningen deres efterårsmøde på Kollegiet
1973 nov.; Udstiller elever formningsarbejder i foyen i Jyderup Kino
1973 dec.; Skriver Mogens Berggren i frikvarter om Filmkundskab som fag på skolen

1974 feb. holdes forældresammenkomst for skolen på Kollegiet
1974 april - Husmorforeningen låner gymnastiksalen til festaften. Arrangementet holdes i gymnastiksalen på Jyderup Realskole, som omdannes til et hyggeligt interiør. Festaften hvortil herrerne også er velkommen24

Her ses omtale af at Jyderup Realskole udvider, med en ny elevfløj på Stedinghus.
Den nye fløj bliver placeret i det nuværende Kollegiums have. Fløjen skal indeholde 10 dobbeltværelser til i alt 20 elever25

1974 juni Duka svømmestævne i Jyderup Svømmehal
Svømning 30. marts afholdt Jyderup Svømmehal Duka-svømmestævne for alle børn i kommunen, der er født efter 1960
Ud af 40 heat vandt vore elever de 25. Denne sejr bevirkede, at vore elever fik nyt mod, og 13 af dem blev udvalgt til at stille op ved amts finalerne i Ringsted den 26. maj. Der trænes nu flittigt, og svømmehallen blev stillet gratis til rådighed to gange om ugen til træning26

1974 Juni Sangkoret
Nu, da vi står ved skoleårets afslutning, er det en glæde at notere, at vi har større tilgang end frafald. Lidt vemodigt er det at tænke på, at en del af dem, jeg i år skal sige farvel til, er nogle af dem, der har været med til at starte koret, men jeg håber, at der så er andre, der er parat til at gøre en indsats for at udfylde deres pladser.
På minus siden kan vi i år notere, at det har været lidt svært at samle korets eleverb), fordi de har været spredt på henholdsvis Kollegiet, svømmehallen og Mørkøvhallen. Men alt i alt har vi haft en fin mødeprocent og nogle arrangementer, vi virkelig har haft glæde af. Sidst sang vi til konfirmation i Jyderup kirke, og det håber vi kan gøres til en fast tradition.
I øjeblikket arbejder vi med forældredag på Kollegiet og med skoleafslutningen, og så glæder vi os til det nye skoleår, hvor vi rigtig skal tage fat i vort nye sanglokale. Vel mødt i det nye skoleår. Birgit Rasmussen27

1974 skoleårets start
Ved skoleåret start 1974/75 fortæller P. Hehnel om skolens status:
Vi startede med - foruden skolebygningerne på Slagelsevej - de to kostskolefløjeSøbæksvej. Der er nu tre fløje. Desuden er tilsluttet Birkgården i Viskinge, ledet af hr. og fru Kjølby, Stedinghus af hr. og fru John Larsen, ejendommen på Slagelsevej 3, med to skolepavilloner, samt Søbæksgården, hvor vi er i gang med ombygninger. Desuden har vi nært samarbejde med Den lille Kostskole i Ll. Stokkebjerg pr. Jyderup. Stedinghus og Den lille Kostskole er ejet af henholdsvis hr. og fru John Larsen og hr. og fru Axel Duus30

1975 februar Besøg på skolen og Kollegiet af Frit Oplysningsforbund
Frit Oplysningsforbund i Tornved kommune fortsætter møderækken torsdag den 27. februar 1975. Der bliver denne gang tale om en form for virksomhedsbesøg, idet man besøger Jyderup Realskole. - Skolebestyrer Peter Hehnel vil vise rundt, dels på KollegietSøbæksvej, hvor man mødes, og dels på selve skolen på Slagelsevej. Skolelederen vil endvidere fortælle om skolen og dens virksomhed54

1975 feb. Største byggeprojekt i Jyderup
Bygmester Kjeld Jensen, Glentevej 7, Jyderup står nu foran sit livs største opgave, idet han nu går i gang med et byggeprojekt der vil beløbe sig til ca. 25 millioner kroner. Det bliver det hidtil største samlede byggeprojekt i Jyderup, ligesom der er tale om det hidtil største private jordkøb.
Da Jyderup Realskole i efteråret købet Søbæksgården med tilhørende arealer, luftede Kjeld Jensen straks tanken om en byggeplan langs Vandværksvej, og da Realskole ikke selv skulle benytte den del af arealet, købte Kjeld Jensen 40.000 kvadratmeter af Realskolen. Byggeplanen er nu i orden, idet kommunen netop har fået tilladelse til at udlægge arealet til bogligområde31

1975 feb.; fremlægger Jyderup Realskole planer for den nye skole

Af de store ”linier” skal også nævnes, at der er truffet bestemmelse om en ny og større skole, så hurtigt det økonomisk kan magtes. Fra Bestyrelsens side vil vi gøre vort yderste for at fremme denne vigtige sag. Som midlertidig afhjælpning er der på Søbæksgården ombygget for ca. ½ mill. kr. som vi selv har finansieret, men helt nye og tidssvarende undervisningslokaler er yderst påkrævet, også af hensyn til det sigende elevtal.
Peter Hehnel retter en særlig tak til næstformand Aksel Mathiesen, hvis initiativ er det bærende arbejde med ombygningen af Søbæksgården28

1975 august; Skolen starter. På Jyderup Realskole starter skoleåret mandag den 11. august kl. 9 for alle klasser undtagen 1. klasse og børnehaveklassen, der får endnu en frist til 12. august, hvor de møder på Søbæksgården55
1975 Velkomstfest på Kollegiet 14 dage efter Kollegiets start og så) Kun en måned senere fejrede vi skolens fødselsdag. Det blev en fest ud over det almindelige. På sportspladsen blev rejst et telt, der kunne rumme alle skolens elever, lærere - og et femmandsorkester. Trods det mest forfærdelige regn- og tordenvejr var succesen i hus. KH - Kirsten Harthimmer (dec.)29

1975 Tjørnemarksgården, Strandbakken 117, 4400 Kalundborg, (Per og Jonna Hjort Nielsen)
Endnu et led i den kæde af små kostskoler med tilknytning til Jyderup Realskole, blev taget i brug ved skoleårets start32

1975 sept.; SkakJyderup Realskole, spænding til det sidste33
1975 nov.; Featuredag
1975 dec.; Det var en dejlig dag
Købt gård (ved juleafslutningen på Jenny Mariehjemmet). I den forbindelse bliver det oplyst, at endnu en gård er blevet erhvervet til fastboende kostskoleelever, nemlig Tjørnemarksgården pr. Kalundborg med et tilliggende på 2 tdr. land. Gården ledes af Jonna og Per Hjort Nielsen, og har 14 fastboende kostelever,
Hvad der endvidere hører under Kollegiet er kombinationen af Kollegiet på Søbækvej, med 118 fastboende piger og drenge, og Søbæksgården, hvor julestuen var arrangeret.
På "Søbæksgården" bor øverste leder, forstanderparret Edith og Peter Hehnel, mens lederen af henholdsvis pige- og drengeafdelingen på Kollegiet er Dorte og Gunner Knudsen, Kirsten og Freddy Harthimmer, Stedinghus på Chr. F. Jensensvej, Jyderup, ledet af Hildegard og John Larsen, med 45 fastboende elever, Den lille Kostskole, Stokkebjergvej pr. Jyderup, ledet af Esther og Aksel Duus, med 16 elever, Birkegården ved Viskinge ledet af Birte og Ejvind Kjølby, med 25 fastboende elever, Trøjeløkkehjemmet pr. Kalundborg, ledet af Elly og Jens Gaarde, med 14 elever, og som nævnt Tjørnemarksgården ledet af Jonna og Per Hjorth Nielsen med de 14 elever. Som bekendt kører skolens busser de udenbys boende elever til Jyderup Realskole og selvom der således er en mangesidet forgrening af den stærkt voksende kostskole, så lykkes det forbilledligt samarbejde og dygtig styrelse at holde sammen på tropperne34

I Tidens skole ses stillingsannonce for faglærer (med ansættelse 1/8.76)og her oplyses det at skolen har 28 lærere og 325 elever og 6 kostskoleafdelinger35 Tidens skole nr. 3. 1975

1976 jan.; Jyderup Realskole lukket pga. sne
På grund af den voldsomme snefygning, der bl.a. hindrede skolebusserne i at køre, gjorde det nødvendigt at lukke mange skoler landet over. Jyderup Realskole måtte også melde lukket, dels fordi busserne ikke kunne komme frem, dels fordi mange lærere bor i lang afstand fra skolen52

I februar 1976 anskaffede Jyderup Realskole en konkurrencetrampolin, her kunne eleverne fra skolen, under kyndig vejledning, springe i trampolin på Søbæksgården62

1976 maj; omtale af den Den lille Kostskole)
Den lille Kostskole i Stokkebjerg, Den 1. juli 1968 startede Aksel Duus og hans kone med at drive en kostafdeling for feriebørn ved deres fritidshus i Hjembæk. I 1968 begyndte de at ændre på de bestående bygninger og bygge til. I dag udgør det beboede areal 350 kvadratmeter til familien Duus og 16 kostelever, fortrinsvis drenge. Hovedparten er i alderen 12 til 18 år og alle går på Jyderup Realskole36

1976 maj; Kr. Himmelfartsdag, forældredag og vikingetema
1976 Den gamle skole i Svebølle
Jyderup Realskole opretter nu sin syvende kostskoleafdeling. Det sker den 11. juni 1976, hvor afdelingsleder Freddy Harthimmer og frue overtager Svebølle gamle forskole
Freddy Harthimmer har købt skolen af Bjergsted kommune for 260.000,- kr., og efter den 1. juli går familien Harthimmer i gang med at gøre skolen i stand til at modtage 9 elever, der i øjeblikket bor på Kollegiet. Desuden skal den gamle forskole tjene til beboelse for familien Harthimmer37
1976 1. aug.; Ny skolelov

På facebooksiden "Stationsbyen Jyderup; skriver Tina Westerman at de i 1976 benyttede Jyderup Realskoles gymnastiksal til at øve i (spejderkorpsets musikgruppe)"
1976, 13. aug. - KF, side 6; 23 til Tambourkorpsets musikaften (gymnastiksal)
Tilmeldingen til Jyderup Tambourkorps musikaftener i Realskolens gymnastiksal på Slagelsevej viste glædelig stor interesse for undervisningen40

1976 dec.; Husmoderforeningens julefest Søbæksgården
Jyderup by har på Søbæksgården fået den helt ideelle store sal stillet til rådighed, og den var i aftes rammen om husmorforeningens dejlige julefest med ca. 100 deltagere, samlet om julesmykkede borde og salen yderligere pyntet med mange julesymboler og for enden af salen et stort juletræ med tændt lys. Formanden fru Edith Møldrup, bød velkommen41

Nye tilbud – bedre tilbud (omtale af anneksbygningen på Slagelsevej og Søbæksgården)42
Fra Tidens skolen nr. 5, 14/4.1977 ses i stillingsopslag for Jyderup Realskole at deres 350 elever, heraf 250 kostelever fordelt på 7 kostafdelinger43

Tidens skole 1976 nr. 10 side 42; Der sker noget i sommerferien på skolerne
1977
1977 august, Jyderup Realskole starter efterskole (JEG)
Købes Danlac grunden og her skal laves undervisningslokaler, idrætsfaciliteter og et nyt Kollegium (JEG)45

1977 Jyderup Realskoles traditionelle julestue for forældre, elever og lærere blev afviklet i går med over 400 deltagere.
Der var arrangeret buskørsel fra København på grund af de mange tilmeldinger fra forældrene, og de fordelte sig om eftermiddagen på de forskellige kostafdelinger, hvor deres børn bor. Flere steder havde eleverne gjort vældig meget ud af julepyntningen på kostafdelingerne, netop fordi forældrene kom på besøg56

1977 juni; 1977 Afgangselever juni 1977
Det største antal dimittender i skolens 90-årige historie, hele 74 dimitterede i året 197761

Fra Frikvarter juni 1977; det sker efter sommerferien-
August:
Søndag 7; Elever ankommer til Kollegiet efter kl. 12. Busafgang fra København H. kl. 14
Lørdag 13; Velkomstfest for elever på Kollegiet
September:
Forældredag på Kollegiet
Skoleidrætsdag i Holbæk
Forældredag for børnehaveklassen, for 1., 2., 3., og 8. klasserne
Oktober:
Erhvervspraktik for 9. og 10. årgang
Forældremøde for 4., 5. 6. klasserne
Efterårsferie lørdag 15. - 23.
November:
Terminsprøver på skolen
Forældremøder for 7., 9., og 10. klasserne samt 3. realklasserne
Mortensaften for eleverne på Kollegiet og de øvrige bosteder
December:
Karakterbøger og udtalelser til alle elever
Lørdag 9 - julestue på kostafdelingerne
Fredag 23 - juleferie. Afgang fra Kollegie kl 1365


1977 dec.;
Nye fag, nye lokaler. Gamle fag i nye omgivelser. Kort sagt: På det undervisningsmæssige område må der leves op til aktuelle krav.
Der er på Jyderup Realskole i år sket ved nyindretning af sløjdlokale i anneksbygningen på Slagelsevej, og på samme skoleafdeling er etableret særskilt håndarbejdslokale og specialrum for elektronik, der er et særdeles populært fag blandt teknisk interesserede elever. På Søbæksgården har faget musik fået sit faste tilholdssted på førstesalen og er kommet ind i en særdeles god gænge - også hvad undervisningen i fritiden angår63

Fra Frikvarter dec. 1977 kan man læse: hvad der sker efter juleferien dvs. 1978
Januar: Fredag den 20, åben-hus dag på skolen
Februar: Mandag den 20, åben-hus dag på skolen og terminsprøver
Marts: Torsdag den 16, åben-hus dag på skolen
April: Torsdag den 20, åben-hus dag på skolen, skriftlig eksamen begynder, 9. kl. på tur til Holland og England
Maj: Fredag den 19, åben-hus dag på skolen, mundtlig eksamen begynder
Juni: Lørdag den 10 - dimissionsfest
mandag den 12. juni - fredag den 16. juni featureuge for elever fra børnehaveklassen til 8. klasserne64

1978 JEG
Søbæksgårdens solgte jord til Danlac46
De oprindelige bygninger blev opført i 1912 af de Danske Sprængstoffabrikker47 og lige efter påske 1978 gik entreprenørfirmaet Larsen & Nielsen i gang med at rejse elementerne til det nye Kollegium, der skal huse 148 kostskoleelever på den Erhvervsrettede grundskole. En måned senere var byggeriet så langt fremme, at der kunne holdes rejsegilde, hvor der blev udtrykt mange gode ønsker for skolen, kollegiet og dets fremtidige beboere. Og i slutningen af maj 1978 var kollegiebyggeriet helt under tag. Arbejdet er nu så vidt fremme, at fremtidige kostskoleelever virkelig ved besøg på kunne se, hvordan de skal bo48
1978 juni Jyderup Realskole skriver med Skibskok
1978 juni Jyderup Realskoles sidste realister
1978 Skolestart
415 kostskoleelever kommer til Jyderup i morgen. 148 elever starter på helt ny uddannelse på mandag57
Indmeldelsesblanket Jyderup RealskoleIndmeldelsesblanket fra Flemming Molin68Læs om skolen fra 1978/79-1982


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 21. okt. 1968, side 6; Sjællandsstævne i løb - start på Jyderup Realskole
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 31. maj 1969, side 6; Godt år for Jyderup Realskole
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 4. sept. 1969, side 6; Danseskole
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 4. sept. 1969, side 6; Skakklubben i Jyderup foreslår samarbejde
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 1. juni 1970; Mange på Jyderup Realskoles ekspektanceliste
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 1. juni 1970; Mange på Jyderup private realskoles ekspektanceliste
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 1. juni 1970; købes Jyderup Tekniske skole bygning
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 22. juni 1970, side 6; Dimittender 1970
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 7. aug. 1970, side 6; Der starter i alt 650 elever i Jyderup kommune
Kilde 10: Kalundborg Folkeblad 1. juni 1970
Kilde 11: Kalundborg Folkeblad 14. januar 1971, side 6; lær at spille skak
Kilde 12: Kalundborg Folkeblad 4. juni 1985, side 6; Forstander John Larsen
Kilde 13: Kalundborg Folkeblad 10. aug. 1971, side 6; Jyderup Realskole starter med 230 elever
Kilde 14: Kalundborg Folkeblad 25. sep. 1971, side 6; Igen udvidelse på Jyderup Realskole
Kilde 15: Holbæk Amts Venstreblad 10. juni 1972, side 6; Jyderup Realskole har 240 elever
Kilde 16: Jyderup Realskole skoleblad Frikvarter Juli 1972 nr. 2, side 1-3. G. S. Offset/reklame
Kilde 17: Kalundborg Folkeblad 13. sept. 1972, side 6; Tornved skakklub
Kilde 18: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter dec. 1972, side 10. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 19: Holbæk Amts Venstreblad 22. juni 1973
Kilde 20: Kalundborg Folkeblad 22. juni 1973
Kilde 21: Holbæk Amts Venstreblad 9. maj 1973 side 11; Jyderup Realskole laver sommerhotel
Kilde 22: Kalundborg Folkeblad 18. okt. 1973, side 6; Nye pavilloner
Kilde 23: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter dec. 1973, side 14; 7.a's pavillon
Kilde 24: Kalundborg Folkeblad 9. april 1974, side 6; fest og mannequin opvisning, lån af gym.
Kilde 25: Holbæk Amts Venstreblad 8. maj 1974, side 9; Jyderup Realskole udvider
Kilde 26: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 1974, side 17. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 27: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 1974, side 18. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 28: Kalundborg Folkeblad, juni 1975
Kilde 29: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter dec. 1975 side 3 (omtales en velkomstfest på kollegiet
Kilde 30: Kalundborg Folkeblad 7. aug. 1974, side 6; Jyderup Realskole starter med 310 elever og 23 lærere
Kilde 31: Kalundborg Folkeblad 17. februar 1975, side 6; Største byggeprojekt i Jyderup
Kilde 32: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter 1975. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 33: Kalundborg Folkeblad 15. sept. 1975, side 6; Skak på Jyderup Realskole, spænding til det sidste
Kilde 34: Kalundborg Folkeblad 9. december 1975, side 6; Det var en dejlig dag
Kilde 35: Tidens skole nr. 3. 1975
Kilde 36: Holbæk Amts Venstreblad 1. maj 1976, side 5
Kilde 37: Holbæk Amts Venstreblad 24. maj 1976, side 8; Realskolens 7 afdeling
Kilde 38: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter dec. 1977, side 8. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 39: Fra Hanne Sckaletz, facebook 2012

Kilde 40: Kalundborg Folkeblad 13. aug. 1976, side 6; 23 til Tambourkorpsets musikaften (gymnastiksal)
Kilde 41: Kalundborg Folkeblad 15. dec. 1976, side 6; Husmoderforeningens julefest
Kilde 42: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter dec. 1977, side 8. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 43: Tidens skolen nr. 5, 14/4.1977
Kilde 44: Tidens skole 1976 nr. 10 side 42; Der sker noget i sommerferien på skolerne
Kilde 45: Kalundborg Folkeblad 12. august 1977, side 6; JEG købt af Jyderup Realskole
Kilde 46: Kalundborg Folkeblad 22. juni 1961
Kilde 47: Jyderup Statsfængsel, 2013
Kilde 48: Informationsavis Jyderup Realskole juni 1978, side 4-5. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 49: Slettet her, flyttet andetsteds hen
Kilde 50: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter dec. 1971, side 1, samt side 14
Kilde 51: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter marts. 1971, side 5
Kilde 52: Kalundborg Folkeblad 5. jan. 1976, side 6; Jyderup Realskole lukket pga. sne
Kilde 53: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter, juni 1973, side 16
Kilde 54: Kalundborg Folkeblad 22. februar 1975, side 6; Besøg på Realskolen
Kilde 55: Kalundborg Folkeblad 6. august 1975, side 6: Skolerne starter
Kilde 56: Holbæk Amts Venstreblad 12. dec. 1977, side 10; 400 deltog i julestuer på Jyderup Realskole
Kilde 57: Kalundborg Folkeblad 5. aug. 1978, side 7; Spændende og nye aktiviteter
Kilde 58; Kalundborg Folkeblad 1. juni 1970
Kilde 59: Kalundborg Folkeblad 22. nov. 1971, side 6; Skolegang aflyst
Kilde 60: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 1973, side 15
Kilde 61: Kalundborg Folkeblad, juni 1977
Kilde 62: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 1977, side 18
Kilde 63: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter dec. 1977 side 8
Kilde 64; Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter dec. 1977 side 7
Kilde 65: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 1977 side 19
Kilde 66: Jyderup Posten 11. september 1969 fra Flemming Thorsen
Kilde 67: Jyderup Posten 11. december 1969 fra Flemming Thorsen
Kilde 68: Indmeldelsesblanket for 1978 er fra Flemming Molin
Noter:
a) Stina Thorsteen Madsen, januar 2013 - hendes far var pedel på skolen 1968-71
b) Koret øver i skoletiden og korets medlemmer går på forskellige klassetrin.


Sidst opdateret 28. september 2017
©Jyderup Realskole