Engelsk efter naturmetoden


Nye undervisningsmetoder
Den person, der har haft størst betydning for fremmedsprogsundervisningen i Danmark, men også i udlandet, var Otto Jespersen. Han udviklede på basis af forskning i fonetik en metode i fremmedsprogsundervisning, som skulle hjælpe elever (og lærere) til en korrekt udtale. Talemetoden, som den blandt andet blev kaldta , var radikal i sin form, fordi den fuldstændig undlod brug af oversættelse og modersmål1

Engelsk efter naturmetoden Engelsk efter naturmetoden


Otto Jespersens lærebog, Engelsk Begynderbog, fra 1939, illustrerer på glimrende vis, hvad der var særligt i denne pædagogiske tilgang til fremmedsprogsundervisningen. Bagsiden var, at elever så også var nødt til at lære lydskriftsproget for at kunne få det fulde udbytte af lærebogen (Billederne er fra Rikke Ganderup)
Denne bog huskes af Jørgen Gybel Jensen (afgangselev fra 1962).


Kilde:
Kilde 1; Realskolen gennem 200 år, bind 1, side 149
Billeder af Otto Jespersens lærebog, Engelsk Begynderbog fra Rikke Ganderup
Noter:
a) Andre navne var den direkte metode, den naturlige metode, den fonetiske metode.


Sidst rettet 24. november 2014
©Jyderup Realskole