Mellemskoleeksamen
1907 Første Mellemskoleeksamen ses juni-juli 1907
Generelt:
Mellemskole, fireårig skoleafdeling, efter norsk forbillede oprettet ved gymnasier i 1903 for at bygge bro mellem folkeskole og gymnasium. Elever blev optaget ved en "mellemskoleprøve", normalt efter folkeskolens 5. klasse; mellemskoleeksamen efter 4. mellem gav adgang til gymnasiet eller til den etårige realklasse. Da mellemskole også kunne oprettes ved skoler uden gymnasium, vandt den hurtigt stor tilslutning. Men nederlaget for de elever, der ikke bestod mellemskoleprøven, og frafaldet ved undervisningspligtens ophør efter det syvende skoleår medførte alvorlig kritik.
Med 1937-loven blev mellemskolen en del af folkeskolen, i det købstads ordnede skolevæsen opdelt i eksamensmellemskolen og den eksamensfri mellemskole eller "fri mellem". Den fri mellem, der i sit sigte var erhvervsorienteret, blev ingen succes, og mellemskolen blev afskaffet med 1958-loven for at undgå en sortering af elever allerede i 11-års-alderen1


Kilde:
Kilde 1: Den 14/6.2012 fra http://www.denstoredanske.dk
Noter:
Afgangseleverne 1963 var sidste årgang der tog mellemskoleeksamen (se hvad nordvest skrev om mellemskoleeksamen)

Sidst opdateret 21. februar 2015
©Jyderup Realskole