Erhardt Jakobsen
Konstitueret bestyrer ca. marts 1979 - 1. august 1979a
Bestyrer 1. august 1979 - (juni) 1982

Erhardt Jacobsen
Erhardt Jakobsen (tv) og Henning Hougaard (th), fra Sofie

1979 marts; Peter Hehnel, Jyderup Realskole, der for et par dage siden vendte hjem fra et ferieophold i Australien, har netop meddelt skolens bestyrelse, at han ønsker at fratræde sit embede pr. 1. august 1979.
Da Peter Hehnel fortsat vil være sygemeldt er han reelt allerede fratrådt.
Den fungerende skolebestyrer Erhardt Jakobsen, fortsætter som sådan indtil 1. august 1979, hvor han udnævnes til skolebestyrer for Jyderup Realskole.
Erhardt Jakobsen har tidligere været redaktionssekretær på Sjællands tidende1

1982
I skrivelser fra Jyderup Kostskole;
Det har i dette skolår være således, at der med en stram økonomi har skullet spares kraftigt, hvorfor det ikke altid har været muligt at tilgodese helt rimelige ønsker fra elevernes og medarbejdernes side.
Derfor har skole- og kostskoledriften ikke ganske kunnet indfri de forventninger, jeg havde ved etableringen af den rene kostskole sidste sommer.
Det var imidlertid mit håb, at man ved den rekonstruktion af skolen, der var forestående, kunne få dannet en selvstændig og egentlig kostskole.
Det har imidlertid under de forhandlinger, der har været ført, ikke vist sig muligt at opdele Jyderup Realskole med tilhørende selskaber på en sådan måde, at Kostskolens Kollegium på Søbæksvej og skolen på Søbæksgården blev en selvstændig enhed med selvstændigt økonomisk ansvar og dermed mulighed for at tilbyde eleverne mere for den betaling, der ydes for kostskoleopholdet.
Derfor har jeg truffet den beslutning at fratræde som medarbejder ved Jyderup-skolerne samtidig med, at disse i deres nuværende form opløses.
Med venlig hilsen Erhardt Jacobsen, skolebestyrer2
Erhardt Jacobsen
Herover Erhardt Jakobsen fra Marianne


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 6. marts 1979
Kilde 2: Skrivelse til alle forældre m.fl fra Jyderup Kostskole dateret 28. april 1982. Fra René Fauerskov nov. 2017
Kilde 3: Christina Huus 6. nov. 2017
Noter: a) Erhardt Jakobsen var lærer på Jyderup Realskole før han blev fungerende skolebestyer, jeg havde ham i dansk 3. Real B 1977/783

Billede 1 fra Sofie Værum-Schneider og
billede 2 af Erhardt Jakobsen er fra Marianne Bay Hede


Sidst opdateret 6. november 2017
©Jyderup Realskole