Rejsegilde
Rejsegilde på Jyderup Realskoles Kollegium
Fra Kalundborg Folkeblad 10. juli 1965.
På Jyderup realskoles kollegium holdt man i går rejsegilde på hovedfløjen, nærmere betegnet den fløj, som skal rumme spisestue, køkken, tre opholdsstuer samt i kælderen sløjd- og hobbyrum. Denne fløj ligger imellem den næsten færdige blok med 24 elevværelser til drengene og den tilsvarende bygning til pigerne, hvor man endnu kun har støbt grunden.
Bagved sidstnævnte blok bliver til sin tid anlagt en dejlig sportsplads på ca. 1 1/4 tdr. land med diverse boldbaner, løbebaner osv.
I den lille højtidelighed i går deltog ekspeditionssekretær Herfelt og chefarkitekt Sevaldsen, København, medlemmer af skolens og kollegiets bestyrelse samt bygmester Erling Nielsen, Svallerup og håndværkerne, der er beskæftiget ved byggeriet.
Jyderup Realskoles Kollegium
Billedet herover er fra Asger Larsen - og så Asgers tekst fra fb7
Mange menneskers idealisme
Stedfortræder for Skolebestyrer Willy G. Hebin, overlærer Randskov sagde bl.a.: Dette forehavende er ikke noget almindeligt byggeri, forarbejdet har været præget af mange menneskers idealisme, initiativ og fremsyn, præget af ønsket om at skabe et hjem og et fristed for børn og ungdom, hvoraf mange fik lært livets alvor og brutalitet at kende i en alt for tidlig alder.
Ligesom man i byerne laver "heller", lægger vi her sten på sten til dette hus med ønsket om, at det må blive et "helle" midt i livets farlige færdsel
1,b
Rejsegilde Jyderup Realskoles Kollegium
Kollegiet delvis indviet 20 august 1965
Jyderup Realskoles Kollegium på Søbæksvej i Jyderup er nu delvis indviet og "indtaget"
af 48 raske drenge i drengefløjen, mens 2 drenge og 32 piger venter i den midlertidige
kostskole i Højsted, indtil pigernes fløj og endnu et drengeværelse
er færdigt til september (1965)
Jyderup Realskoles Kollegie 1965
Jyderup Realskoles Kollegium 1965
Forstanderparret, Hr. og fru Duus, er flyttet ind i hovedfløjen,
og i det hypermoderne køkken har hovmester Reinholdt Petersen overtaget regimet.

Avisartikel (1965) fra Carsten Schwartz, ses Hovmester Reinholt Petersen,
forstanderparret Hr. Aksel Duus og Fru Ester Duus samt skolebestyrer Willy G. Hebin
Velkomst
Ved en uofficiel sammenkomst på kollegiet, hvor samtlige elever, Realskolens lærerpersonale og institutionernes bestyrelse var til stede, rettede skolebestyrer Willy G. Hebin en velkomst til eleverne og nævnede, at man glædede sig til at have alle kosteleverne samlet på et sted.
Dejlige lokaliteter.
Drengene er lykkelige for deres værelser, som alle er 2-mands og ideelt indrettet. De har to gange daglig en lille travetur til og fra Realskolen via Drivsåtvej. Eleverne kommer fra mange egne af landet, dog flest fra København. De første dage er gået med at blive akklimatiseret og "finde hinanden".
Der går endnu nogen tid, før legeplads og boldbaner er i orden, og det er derfor vedtaget, at der dagligt skal arrangeres eftermiddagsudflugter til strand og skov eller ud at se sig om. Børnene får en madpakke med og får lejlighed til at lege og tumle sig eller dyrke idræt under frie former, indtil de skal hjem til lektielæsningen2
avisbillede fra Carsten Schwartz
1965 1. nov.; Elever med i Kollegiebyggeriet
Der har i den sidste tid hersket travlhed på Jyderup Realskoles nye kollegium.
Den nye pigefløj skal stå færdig til at modtage 29 elever - der midlertidigt har været udstationeret på Højsted alderdomshjem - i dag.
Ikke blot har håndværkerne arbejdet energisk for at blive færdig til modtagelsen, men også skolens elever har måttet lægge sig i selen. Således har pigerne haft travlt med at sy gardiner, mens drengene har haft nok at gøre med at sætte reoler og gå håndværkerne til hånde.
Selvom det næppe lykkes at gøre alle værelser færdige til i dag, håber man dog at nå så langt, at eleverne kan flytte ind, når de stuver sig lidt sammen.
Hovedbygningen er heller ikke færdig endnu, med undtagelse af spisesalen og opholdsstuen. Samtidig med at pigerne flytter ind, er der i øvrigt opsat et TV-apparat i opholdsstuen5

Indkørsel til Kollegiet
Billede herover fra Lene Kindvig8
Tegning af KollegietTegning KollegietTegning Kollegiet

De 2 første billeder er fra Jyderup Lokalarkiv3 og det sidste er fra Kalundborg Folkeblad 17. marts 1964 Operation kostskole4
Carsten Schwartz skriver noget om et skorum (22/4.13) og om Erik Jersiea havde værelse mellem Duus og Højgaard (Hr. Erling og fru Bente Højgaard)6


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 10. juli 1965, side 3; Rejsegilde på Jyderup Kollegie (9/7.65)
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 21. august 1965, side 3+4; Kollegiet indviet - fra Carsten Schwartz
Kilde 3: Jyderup Lokalarkiv
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 17. marts 1964 Operation kostskole
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 1. nov. 1965, side 3; Elever med i Kollegiebyggeriet
Kilde 6: Oplyst ifm. Kollegiet i samtale mellem Stina Thorsteen Madsen og Carsten Schwartz, april 2013
Kilde 7: Foto fra Asger Larsen dec. 2019 og tilladelse til gengivelse
Kilde 8: Foto fra Lene Kindvig
Noter:
a) Erik Jersie fik sin lærereksamen fra Holbæk Lars Villemoes april 2013
b) Rettet teksten der stod Forstander Randskov, Svinninge (der kom han fra) han var ansat som lærer på Jyderup Realskole og var stedfortræder for Willy G. Hebin i dennes fravær (Hebin er på ferie i Harzen)
I det ”Blå Hæfte", side 14” ses at Kollegiet indvies i 1965. (Christina Huus har et eksemplar)

Sidst opdateret 18. december 2019
©Jyderup Realskole