Kollegiet i søgelyset


Allerede i 1966 kom Jyderup Realskoles Kollegium i søgelyset. Et studenterråd fra Århus havde antydet at kollegieloven var blevet misbrugt ved kollegiebyggeriet i Jyderup, men det afviste undervisningsministeren. Til denne sag knyttede der sig den omstændighed, at det var administrationschef i Undervisningsministeriet Vagn Jensen som i sin tid arbejdede med Kollegiebyggeriet og han var elev fra Jyderup Realskole. Da tilladelsen til opførelsen af Kollegiet blev givet, lå projektet uden for lovens rammer (men der blev indgået en specielaftale) og i dag (1966) ville det ikke have været blevet bygget med støtte fra Kollegieloven. Kollegieloven ydede 35 pct. i tilskud til byggeriet.


Kilde:
Holbæk Amts Venstreblad 26 maj 1966

Noter:
Bygherren Tømrermester Erling Nielsen, Svallerup, havde bygget Aarhus Universitets kollegie før Jyderup Kollegiet

Sidst opdateret 22. oktober 2014
©Jyderup Realskole