Åben hus på Kollegiet 1967


1967 august; Åbent husKollegiet
Jyderup Realskole Kollegium indbydes i morgen, søndag, alle interesserede til åbent hus på Kollegiet kl. 14-17
Institutionen er blevet et meget vigtigt led i Jyderups udvikling, og adskillige har spurgt bestyrelsen, om der ikke var mulighed for at få lov til at bese Kollegiet, som nu efter skoleferien atter er fyldt med glade børn1

1967 august; Flot besøg på Jyderup Realskole
Indbydelsen til at bese Jyderup Realskoles Kollegium søndag eftermiddag blev efterkommet af mange interesserede, deriblandt flere tidl. elever.
Der blev vist rundt ved formanden for bestyrelsen fru Anna Møller Hansen, skolebestyrer W. G. Hebin og fru og lederne af pige- og drengeafdelingen ægteparret Duus og Møller, der også besvarede spørgsmål. Samtlige gæster blev budt på Kaffe. Der var blandt de besøgende glæde over det initiativ, der var taget på Kollegiet for at opnå kontakt med byen og egnens befolkning2


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 19. august 1967, side 3; Åbent hus på Kollegiet
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 21. august 1967, side 4; Flot besøg på Jyderup Realskole
Note:

Sidst opdateret 20. oktober 2014
©Jyderup Realskole