1967 Nyt gangpar

Overtegnet til drengeafdelingen.
Det kan fastslås, "glædeligt og stensikkert", at Jyderup Realskoles Kollegium er blevet en succes, og efterspørgslen på elevophold har været så overvældende i år til det nye skoleår, at der forlængst er overtegnet på drengeafdelingen, der har fru og hr. Duus som forstanderpar.
Det er her som på andre kostskoler langt overvejende drenge, der ønsker ophold til. På pigefløjen er et par ledige pladser, ellers er alt optaget, oplyser skolebestyrer Willy G. Hebin
Lederparret for pigeafdelingen, lærer Varg Larsen og frue, er som omtalt fratrådt og har fået stilling i Kalundborg, Varg Larsen ved "Skolen ved Volden" og fru Varg Larsen på Blindeinstituttet.
Stillingen blev opslået ledig, og der var mellem 30 og 40 ansøgere.
Valget faldt på Kaj Møller og fru Herdis Møller, Støvring ved Aalborg.
Begge er overlærere ved Aalborg skolevæsen, er knapt 40 år og har en 10 årig søn. Ægteparret er særdeles godt anbefalet, og har kendskab til kostskolearbejde fra tidligere ansættelser. Det nye lederpar tiltræder 1. august 1967, og vil ligesom ægteparret Varg Larsen, få bolig på Kollegiet.
Det bliver formentlig det eneste lærerskifte ved det nye skoleårs begyndelse, men pr. 1. oktober fratræder overlærer Peter Larsen, Akselholm, Overlærer Peter Larsen har været tilknyttet Jyderup Realskole i 21 år, og hans hustru, lærerinde fru Agnes Larsen i ca. 15 år.
Fru Larsen fratrådte for nogen tid siden.Kilde
Kalundborg Folkeblad 7. juli 1967, side 3; Lederpar antaget ved Kollegiets pigeafdeling

Sidst opdateret 22. oktober 2014
©Jyderup Realskole