Børneværnet fjernede en hund
Pige vil ikke skilles fra sin bedste ven
Efter drøftelser i Københavns Kommunes Børneværn har man besluttet sig til at skride til fjernelse af - en hund.
Hunden er havnet på en ganske særlig dyre- og børnevenlig kostskole i det nordvestlige Sjælland, siger Børneværnets direktør, cand. jur. Ernst Larsen
Hunden blev ledsaget til skolen af en repræsentant for Københavns Børneværn, som bagefter afgav en redegørelse for turens forløb. "Fnuggi", som hunden hedder, opførts sig stilfærdigt, men glad undervejs og modtog som belønning en nougat-is
- Udgiften hertil er dog helt og holdent afholdt af den pågældende repræsentants egen lomme, pointerer direktøren. Der vil alså ikke blive tale om en ekstra belastning for skatteyderne. Det bliver der forøvrigt heller ikke i anledning af hundens ophold på kostskolen.
Jyderup Realskole hunden Fnuggi

Ville have hunden med
Bag historien gemmer sig en af de mindre hændelser i Børneværnets hverdag.
En 13-årig pige måtte nødvendigvis skifte miljø, og planerne blev lagt til rette i fuld forståelse både med pigen selv og hendes forældre. Alt foregik efter indholdet af den nye paragraf 27 i børneværnsloven, hvorefter man er i stand til at give udstrakt hjælp på frivillig basis i en udstrækning, man aldrig før har kunnet.
Pigen aflagde sammen med sin mor besøg på kostskolen, talte med rektoren, lærerne og de fremtidige kammerater. Hun var positiv over for tanken - men alligevel sagde hun nej.
Hun ville ikke skilles fra sin hund. - Vi drøftede sagen i Børneværnet, forhandlede med skolens rektor og derefter - kan man sige - fjernede vi altså hunden. Pigen fik lov til at have Fnuggi hos sig.
Jeg vil dog ikke sige, at der var tale om nogen tvangsfjernelse i egentlig forstand. Tvangsfjernelser indeholdes i lovens paragraf 28, men den omhandler naturligvis kun børn. Vi har heller ikke kunnet høre hunden. Ingen ved, om den var imod. Men alt peger på, at den er gået stærkt og positivt ind for ideen.
Det mener også skolens rektor:

- Vi ved godt, at Børneværnet aldrig før er skredet til fjernelse af en hund, men her har vi heller aldrig før måttet tage imod en hund.
Vi kan jo også dårligt have tredive hunde løbende omkring, selv om det var ønskeligt, at vi ligefrem kunne oprette en kennel.
For vi ser flere eksempler på børn, som egentlig ikke er knyttet til voksne. De savner kontakt i en forfærdende grad. Og i et tilfælde som dette vil jeg mene, at det næsten var en forbrydelse, hvis man havde skilt pigen fra det væsen, hun virkelig holdt af.
Hunden har formelt måttet tilmeldes hos en af skolens lærerinder. Den og pigen befinder sig begge strålende melder skolens rektor1


Kilder:
Kilde 1: Kopi af avisartikel fra Kurt W. Larsen, som har gemt artiklen fra hans tid på Jyderup Realskole
Noter:
2015 Juli: Mai-Britt Larsen vil høre sin far om han kender navnet på eleven.
Tror det er Berlingske tidende fra april 1968, udfra en anden artikel om de Gaulle/en valgkamp og at tegneserien poeten og lillemor blev bragt i Berlingske tidende
Allan Orris husker også historien om hunden "Fnuggi" 8. juni 2015
Hr. Ølholm fortæller 8. juni 2015 om en kat som var på Kollegiet, der besluttede at få sine killinger under Marianne Ølholms seng, disse killinger blev hos fam. Ølholm til de var store nok til at komme "hjemmefra". Killingerne kom efterfølgende på et gods i nærheden.

Sidst opdateret 12. september 2015
©Jyderup Realskole