1970 ansøgning om byggetilladelse til udvidelse

Jyderup Realskoles Kollegium og Den selvejende Realskole, er inde i en så rivende vækst, at det er tvingende nødvendigt med udvidelse. Dette gælder i første række KollegietSøbæksvej, hvor alt er belagt både pige- og drengefløj, hver med 96 elever, mens der på venteliste står over 200 kostskolelever.
Bestyrelsen, hvis formand er direktør A. Mortensen, har sammen med forstander Peter Hehnel drøftet denne påkrævede udvidelse, og arkitekt Poul Olsen, Kalundborg, har udarbejdet tegning til en 2- etagers midterfløj, der skal forbinde de to sidefløje.
Der er i forvejen en tværgående fløj, hvor bl.a. er spisesal, dagligstuer, kontorer, det store køkken m.v.

70 mere
Detailprojektet for en midterfløj er indsendt til Boligministeriet, og der håbes på meget snarlig godkendelse med dobbelt grund til optimisme, idet kollegiebyggeri ikke er inde under de byggerier der er stoppet.
I den 2-etagers bygning skal der i midterpartiet være boliger for de to lærerpar der er ledere af pige- og drengeafdelingerne, henholdsvis Agnete og Anders Petersen, og Hildegard og John Larsen.
Der skal være elevværelser såvel i stueetagen, som på 1. sal. Desuden to sygeværelser, et for piger og et for drenge, stor sauna m.v.
Fløjen er tegnet med høj kælder under hele fløjen, med plads til baderum, hobbylokaler, depoter m.m.

Idrætsanlæg og skøjtebane
Lige så snart det er muligt at køre på jorden, vil det store idrætsanlæg blive gjort færdigt.
Der bliver trænings- og andre spillebaner, springgrav m.m. Et stort område blev sidste efterår afskrællet med 10-20 cm. og derefter - at Falck-Zonen i Snertinge - overrisler med så meget vand, at der blev den herligste skøjtebane. Det har været alle tiders tumleplads i fritimerne, og har var i hvert fald en flok, som ikke beklagede, at vinteren trak ud. Det er hensigten, at dette område nu skal asfalteres, således at det om sommeren kan anvendes til forskellig idræt, og om vinteren fyldes op med vand og være stationær skøjtebane.

Ønskedrømme
Der er desuden forskellige ønskedrømme, som forstanderparret, hr. og fru Hehnel, håber kan gå i opfyldelse så snart der er økonomisk mulighed. Det drejer sig f.eks. om, at der fra den eksisterende midterfløj, i hele spisesalens længde bygges en vinterhave ud mod den kommende nye midterfløj. På den store plads der er mellem bygningerne, vil det blive gørligt, når den nye fløj er bygget, at få en lukket gård, hvor der kunne skabes et dejligt aktiv for eleverne, atrium med f.eks. fuglevoliere. Alle de nævnte eller ønskede faciliteter betyder meget for kostskoleeleverne, børn der er borte fra deres eget hjem i skoleårene, og som derfor dobbelt har behov for, at der er noget der kan optage sindene og som de kan glæde sig over i fritiden.

Det strømmer ind
Med henvendelser fra forældre, eventuelt pårørende, der ønsker at få et eller flere børn indkvarteret.
Ud over de 70 der kan bo i midterfløjen - når der er givet grønt lys og byggeriet står færdigt er der yderligere over 150 på venteliste. Der vil også i det nye skoleår omgående blive fuld belægning, men desværre må der dagligt siges nej til flere for i år, bortset fra, at der naturligvis kan komme enkelte afbud fra hjem, hvor der er indtruffet et eller andet som ændre planerne.
Også fra omegnen er der nu mange henvendelser. Det har hidtil været et mere begrænset antal kostskoleelever der er fra omegns byerne, men nu kommer indmeldelser fra såvel Kalundborg som Holbæk egnens opland.
Det er for forstander Hehnel og bestyrelsen en særlig glæde, at tilliden ikke blot vises fra forældrene og dermed fra børnene, men også fra andre kostskoler og fra Hehnel kollegaers side, idet der har været flere besøg fra repræsentanter for andre skoler. De pågældende havde hørt om den succes Jyderup Kollegiet er blevet og udtrykt ønske om at se og høre hvordan man bar sig af.
Forstander Hehnel orienterede, som nævnt, ved Kontaktudvalgets rytme og kombination af skole og hjem, der er fundet frem til på Jyderup Kollegiet og det fremgik at det at drive en kostskole, er en særlig men dejlig opgave. At denne opgave lykkes fuldt ud og på dygtig, værdig og medmennesker måde, således at der står respekt og sympati om arbejdet, det er ikke blot til gavn og glæde for skolen, Kollegiet, medarbejdere og bestyrelsen, men også for Jyderup by og hele Tornved kommune. Det private initiativ kan stadig bevise sin berettigelse, til smukt eksempel, og i høj grad også til materiel fordel for Jyderup by, idet alle indkøb placeres lokalt. Alle er derfor interesseret i, at godkendelser for igangsættelse foreligger snarest, i første række naturligvis de mange elever, der her skal hente ballast for livet.
Peter Hehnel har bevist at være en dynamisk leder med alle idealerne i behold, og alle planer skal nok blive ført ud i livet.
Vær vis på det


Kilde: Kalundborg Folkeblad 18. april 1970, side 6; Ny Kollegiefløj

Sidst opdateret 19. oktober 2014
©Jyderup Realskole