Kontaktudvalget på Kollegiet september 1970

Jyderup Realskoles kor 1970

I den smukt moderniserede store sal på Kollegiet i Jyderup, havde ca. 100 ældre og invalidepensionister i går eftermiddag efterkommet kontaktudvalgets indbydelse til start for ny sæson. Det blev succes fra først til sidst, med hygge, sang, underholdning og med lejlighed til at hilse på kommunens nyansatte omsorgsassistent, fru Maja Bavnhøj.
Der blev budt velkommen ved formanden for Jyderup og Omegns husmoderforening, fru Anna Møller Hansen, der udtrykte glæde over, at så mange viste interesse for disse sammenkomster. Efter et par sange, blev fru Bavnhøj præsenteret for pensionisterne.

Festlig underholdning
Flinke damer sørgede for kaffe m.v.
Fru Annamarie Petersen musicerede og frydede sig ved, at Kollegiet har stillet et splinternyt pianette til rådighed.
Dette kom også i anvendelse da sangpædagog fru Birgit Rasmussen akkompagnerede Realskolens pigekor. Bo Rasmussen, Svinninge stod for højtaleranlægget, således at alle kunne høre solisterne. Det blev en særdeles festlig underholdning med indflettede optrin, bl.a. "En søndag på Amager", Vaudevillen "Nej" moderne musicals m.m. Det dygtige pigekor og dets animerende leder fik stort bifald. Fru Rasmussen fortalt i øvrigt, at det var pigerne selv der havde valgt repertoiret, også de romantiske klassikere.
Formanden oplyste, at der vil blev sammenkomst i kontaktudvalget den sidste tirsdag i hver måned, hver gang på Kollegiet.
Det meget hyggelige samvær sluttede med sangen "Dagen går med raske fjed"1


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 30. sep. 1970, side 6; 100 til fest i Jyderup kontaktudvalg
Noter:

Sidst opdateret 18. oktober 2014
©Jyderup Realskole