1970 foreningen NORDEN på Kollegiet

Norgesaften i Jyderup
Foreningen NORDENs "norgesfarere" fra Jyderup, der i sommers besøgte Jyderups venskabsområde Ålvik i Kvam herred, er med ledsagere indbudt til en hyggelig sammenkomst som en "Norgesaften" der holdes i salen på Jyderup Realskoles Kollegie, fredag den 27. november 1970.

Der vil blive vist smalfilm og lysbilleder optaget af deltagere i Norgesturen i sommer, men i øvrigt opfodrer man deltagerne til at tage billederne med til fælles beskuelse. Turens rejselærer, overlærer Ths. Vang Petersen, Jyderup, vil endvidere vise optagelser fra rejser til Nordkap. Der er i det hele taget lagt op til en hyggelig aften med sang og musik samt kaffebord.
Af hensyn til kaffebordet er det nødvendigt med tilmelding, der kan ske til kassereren, musikdirektør Christian Olsen, Kløvermarksvej 5, Jyderup1


Kilde:
Kalundborg Folkeblad 21. nov. 1970, side 6; NORDEN aften på Kollegiet

Sidst opdateret 19. oktober 2014
©Jyderup Realskole