1971 Jyderup Kollegiums nye fløj
1971 juli Jyderup Realskole opfører ny fløj
Jyderup Realskole udbyder nu i offentlig licitation opførelsen af en ny elevfløj ved skolens Kollegie på Søbæksvej i Jyderup, og kollegiekapaciteten forøges hermed med 20 kostelever.
Byggeriet er projekteret af arkitekterne G. og L. Flensmark, Tølløse, og omfatter en elevfløj på 465 kvm. med 10 elevværelser og dertil hørende faciliteter. Arbejdet udbydes i følgende entrepriser: murer entreprisen, herunder jord-, kloak-, beton - og murerarbejdet. Tømrer - og snedkerentreprisen, herunder glas. Vand, varme og sanitet, herunder blikkenslagerarbejde.
El entreprise. Malerentreprise, og gulvbelægnings entreprise.

Færdig til december
Arbejdet forventes at skulle påbegyndes den 9. august og skal være afsluttet den 1. december 1971. Udbudsmaterialet kan bestilles hos arkitekterne. Kollegiet i Jyderup har i længere tid lidt af pladsmangel. Jyderup Realskoles Kollegium har en lang venteliste på kostelever der har ønsket plads.1

1971 sep. Jyderup Realskole nye fløj
Bestyrelsen for Jyderup Realskoles Kollegium har nu sat arbejdet med opførelsen af den nye elevfløj i gang. Det er arkitekterne Grethe og Lars Flensmark, Tølløse, der har projekteret byggeriet, der er på 465 kvm., og som omfatter 10 dobbeltværelser.
Murerarbejdet er overdraget Jens Johansen og Søn, for et tilbud på 167.277 kr. Tømrer - og snedkerarbejdet, Jens Johansen og Søn, Mørkøv, 92.004 kr. Vand, varme og sanitet, Brdr. Christensen, Marke, 53.877 kr. El installationer, Poul Christensen, Jyderup 11.208 kr.
Jyderup Realskoles Kollegium
Gulvbelægning Kurt Sørensen, Jyderup 26.507 kr. Det giver en samlede håndværkerudgifter på 350.870 kr. Men hertil kommer tagdækning, der er overdraget Stress Tagelementer, Fårevejle, og endelig bliver der malerarbejde, som der endnu ikke er taget stilling til.

Indviet først i det nye år
Projektets begyndelse kom i gang 14 dage senere end beregnet på grund af nogle små ændringer, men alligevel regner arkitekterne med at man bliver færdig inden for den fastsatte tidsfrist, hvilket vil sige, at den nye elevfløj skulle kunne indvies i begyndelsen af 1972. Jordarbejdet er så nogenlunde overstået, og selve byggeriet er i fuld gang. Kollegiet får med den nye fløj plads til yderligere 20 kostskoleelever og kapaciteten kommer hermed op på 180 kostelever ved Realskolen.
Den nye elevfløj opføres som en midterlænge mellem de to gamle elevfløje, således at hele kollegiet vil tegne sig som en firlænget gård, og det er tanken at der i midten af kollegiet skal indrettes en dejlig gårdhave, der vil gøre det hele til en stor helhed. Den nye elevfløj holdes i samme byggestil som det gamle, i et plan.

Fine faciliteter
De 10 nye dobbeltværelser får særskilt bad og toilet, og en række andre nye faciliteter. Endvidere gør byggeriet det muligt at udvide de bestående lærerboliger der findes nederst i de to gamle elevfløje. Ved sammenbygningen med den nye fløj kan lærerlejlighederne udvides til 140 kvm. boligareal.

Hal
Såvel Realskolen som Kollegiet, har indenfor det sidste år haft en stor bygge - og anlægsvirksomhed, idet man til stadighed har haft forbedringer for institutionen for øje. Men med opførelsen af den nye elevfløj, standses aktiviteten ikke. Den næste store opgave bliver antagelig opførelsen af en hal. Dette vil dog først kunne ske om et par år. Planerne har man og de vil uden tvivl blive ført ud i livet.
Hal projektets størrelse vil komme til at afhænge af, hvilke hal planer, der fra anden side vil blive realiseret i Jyderup.
Skolebestyrer Peter Hehnel deltog i det møde Jyderup Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening for nogen tid siden havde indbudt til, og hvor man drøftede hele hal-problemet i Jyderup.
Her gav skolebestyreren oplysninger om sine planer og tanker, der tog sigte på, at andre udmærket kunne være med i Kollegiets hal projekt, og af dette afhænger projektets størrelse2

1972 feb nye elevfløje indviet


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 14. juli 1971, side 6; Jyderup Realskole opfører ny fløj
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 7. sep. 1971, side 6; Jyderup Realskole nye fløj

Sidst opdateret 25. november 2014
©Jyderup Realskole