1972 Indvielse af nye fløj

1971 aug.; Elevfløj til 24 elever
- Ved KollegietSøbæksvej er der i sommerferien sket betydelige ting. For det første opføres en elevfløj, der giver plads til 24 nye kostelever, og dette vil inden for skoleåret forøge Realskolens elevtal med ca. yderligere 30 elever.
Der har som omtalt været holdt licitation over byggeriet og elevfløjen skulle være klar til at tage i brug omkring nytår. Men samtidig med byggeriet vil samtlige bygninger få en i stand sætning.
I skoleferien er Kollegiets store køkken moderniseret og istandsat fra ende til anden, og her har man ved indretningen, taget højde for yderligere udvidelse af Kollegiekapacitet, så den nye elevfløj vil ikke komme til at betyde noget for køkkenet.
- Sidste år moderniserede men i sommerferien den store spisesal og i forbindelse hermed har man i denne sommerferie indrettet en nye ungdomsklub. Klubben er for alle de elever der måtte have lyst til at komme der, og vi ser gerne at unge fra Jyderup kommer i klubben, siger skolebestyrer Peter Hehnel.
Der bliver ikke tale om nogen som helst form for spiritus i klubben. Det bliver et sted hvor man kan hygge sig, spille plader og danse. Interiøret er smagfuldt med en smart bardisk, lave brikse med hynder og dæmpet belysning, og endvidere er klubben udstyret med et stereo anlæg. I øvrigt gælder det, at vore elever selvfølgelig også må gæste andre ungdomsklubber når de opfører sig ordentlig, siger Hehnel.
Endelig er man på Kollegiet gået i gang med i stand sætning af de eksisterende værelser, et arbejde, der vil blive fortsat fremover. De bliver nymonteret med hensigtsmæssige reoler, nye sovebrikse og gulvtæpper i smagfulde farver.
Men dette er et arbejde der er på begynderstadiet. Men der sker noget på Jyderup Kollegiet4


1972 januar.; Kollegiefløj til 700.000 kr. færdig om 2 uger
Om ca. 2 uger ventes det første værelse i Jyderup Realskoles nye kollegiefløj at kunne tages i anvendelse. Den nye fløj er på 465 kvadratmeter, og skal rumme 11 dobbelt elevværelser samt 2 lærerboliger på hver 140 kvadratmeter. Den samlede byggesum ventes at nærme sig de 700.000 kr. incl. møbleringen af værelserne.

Overgangsfløj
Bygningen skal altså huse 22 kostelever, hvorefter Realskolens samlede kapacitet bliver på 172 fast boende elever.
Indretningen af elevværelserne vil ske med ødsel hånd. Hvert værelse får således eget badeværelse og entré, der vil blive lagt tæpper på overalt - også i gangene, ligesom der kun vil blive tale om møblering i topkvalitet, med skibsbrikse med springmadras, skriveborde, bogreoler, opslagstavler, garderobeskabe etc.
Forstander Peter Hehnel fortæller, at den nye fløj vil blive drevet efter meget liberale principper. - Det er vores tanke først og fremmest at overføre de helt store elever til denne bygning.
Jyderup Realskoles Kollegiums nye værelser 1972
Her vil de i udstrakt grad få lov til selv af administrere planlægningen af deres hverdag, netop fordi vi føler at disse elever - der jo står foran konfrontationen med voksenlivet - har ret til en overgangsperiode mellem det beskyttede skoleliv og tiden derefter.
I forbindelse med færdiggørelsen af den nye kollegiefløj vil de 2 nuværende fløje blive underkastet en gennemgribende modernisering - såvel ind - som udvendig.
- endelig vil vi i løbet af kort tid sørge for, at der bliver udlagt gårdhaver mellem kollegiebygningen, slutter Peter Hehnel1

1972 1. feb.; Jyderup Realskoles kollegium 172 elever
Jyderup Realskoles Kollegium tog i går den nye elevfløje, der er opført på tværs af de to gamle bygninger, i brug og fik dermed plads til yderligere 22 kostskoleelever. De tre elevfløje er nu sammenbygget og danner en helhed.
Når foråret sætter ind, indrettes der en dejlig og hyggelig gårdhave, hvor også Kollegiets flagplads bliver.
Jyderup Realskole - og Kollegium - har i 1971 haft en rivende udvikling. I alt har man nu 172 kostelever, oplyser forstander Peter Hehnel. De fordeler sig med 122 elever på hovedkollegiet, men der ud over, er der 26 kostelever på "Stedinghus, det tidligere plejehjem på Chr. F. Jensensvej i Jyderup, og endelig er der 16 kostelever på Den lille kostskole i Stokkebjerg samt en række udenbys elever, der har værelser i Jyderup, men som spiser på Kollegiet. Denne tilgang af kostelever har selvfølgelig også stabiliseret sig og øget elevtallet på Realskolen der i alt har 250 elever siger forstanderen videre.

Dejlige værelser
Den nye elevfløj er på 465 kvm. og giver 11 dobbelte elevværelser. Men samtidig er det også blevet muligt at udvide de to lærerboliger til kollegiets daglige ledere. De får nu hver en lejlighed på 140 kvm. ved sammenbygningen med de to bestående fløje, tidligere var ledernes lejligheder kun på 50 kvm.
Til de 11 elevværelser er der eget toilet og bad, en lille entre, der også er udstyret med en række dejlige, indbyggede skabe. Alle værelserne er forskellige i farver og gardiner og gulvtæpper er nøje afstemt i farverne. Værelserne er udstyret med to moderne sovebrikse med springmadrasser, 2 skriveborde og indstillelige skrivebordsstole.
Endvidere er der på hvert skrivebord monteret arkitektlamper, og over hver sengeplads en stor opslagstavle, der vil skåne væggene. Derudover er der rigeligt med boghylder og reoler, men ud over dette, får hver elev - ude i forgangen - et skab til snavset fodtøj, vasketøj o.l., som man ikke vil have på værelset.

Indvielsesfest
De 11 nye værelser er nu ved at blive beboet. Enkelte er flyttet ind, resten følger i denne uge. Lærerboligerne er knapt nok færdige, men her resterer kun malerarbejdet, så der vil ikke gå lang tid, før disse lejligheder kan tages i brug.
Når det hele står færdigt, vil der blive en indvielsesfest, oplyser forstander Hehnel. Det er tanken vi om eftermiddagen vil invitere samtlige håndværkere til en sammenkomst, og samme aften vil der blive indvielsesfest for samtlige elever.
Men datoen er endnu ikke fast sat.
Endvidere oplyser forstanderen, at det ikke er gjort med denne nybygning. Der vil være håndværkere på Kollegiet hele sommeren, idet alle de gamle fløje skal grundigt istandsættes såvel ude, som inde, så det kommer til at fremtræde som en smuk helhed2

1972 marts; Kollegiet indviet
Jyderup Realskole og Jyderup Realskoles Kollegium havde i aftes indbudt skolens venner til en sammenkomst på Kollegiet, hvor den nye elevfløj blev forvist.
Egentlig indvielse af den nye fløj er endnu ikke sket, men der er færdig, og Kollegiets ældste elever er flyttet ind i de dejlige værelser. Den nye elevfløj er på 465 kvm., og omfatter 11 dobbelte elevværelser og dertil hørende faciliteter. Rundvisningen på Kollegiet skete i hold.
Men forinden havde formanden for skolens bestyrelse, direktør A. Mortensen, Kalundborg, budt velkommen, og udtrykt sin glæde over det store fremmøde.Jyderup Realskoles Kollegie indvier fløj
Indvielse af den nye fløj Jyderup Realskoles bestyrelse

Under rundvisningen oplyste forstander Hehnel, at den nye afdeling var helliget de ældste elever, fordelt med en pige- og en drengeafdeling.
Der var i denne afdeling ret frie former, idet eleverne selv bestemmer hvornår de vil i seng, ligesom der er fri læsetid, man accepterer også at eleverne holder husdyr på Kollegiet. Fugle og guldfisk er ret almindelige, men grænsen er sat ved hvide mus og hamstrer.
Efter rundvisningen samledes de mange deltagere i spisesalen til et stykke mad, og her redegjorde direktør Mortensen for byggeriet, der så vidt er afsluttet. Kun mangler gårdhaven i midten af de tre elevfløje, men dette projekt vil blive påbegyndt så snart foråret sætter ind.
Endvidere blev der talt af fhv. bankbestyrer H. Hooge, Jyderup, der udtrykte sin glæde over den gode udvikling der er sket indenfor såvel Realskolen som på Kollegiet. Den hyggelige aften sluttedes af formanden, der takkede til alle sider, og udtrykte håbet om, at skolens virke stadig måtte være til gavn og glæde for Jyderup by og at den gode udvikling skolen har haft må kunne fortsætte3

På billedet tv. ses:
Fra venstre Peter Hehnel, direktør A. Mortensen, ?, ? (damen), ?, ?("kun ansigt" svært at se), ?
Og avisklip fra Frikvarter marts 1972 side 1
Nye værelser på Kollegiet
Eleveren har indrettet sig hyggeligt i deres værelser
Indvielse af 10 nye værelser på kollegiet
Den private realskole i Jyderup havde inviteret venner af skolen med til indvielsen
Den nye fløj med 10 værelser på Jyderup Realskoles Kollegium blev i aftes officielt indviet ved en sammenkomst, hvor Realskolens venner og forældre var inviteret.
Man startede med rundvisning på Kollegiet. Deltagerne beså både den nye og den gamle fløj.
Udvidelsen er på 450 kvadratmeter og har kostet omkring 350.000 kroner. Det er arkitekt L. Flensmark, Tølløse, der har tegnet projektet.
De nye værelser er holdt i samme stil som de gamle, det vil sige i ét plan. Fløjen indeholder to dobbeltværelser hver med særskilt bad og toilet. Udvidelsen har desuden givet mulighed for en udvidelse af de eksisterende lærerboliger, der nu er på 160 kvadratmeter.
Det er de ældre elever, der er flyttet ind i de nye værelser, og de fungerer som en selvstændig afdeling, hvor eleverne ikke er under så nøje opsyn. De skal således selv passe lektielæsning og sengetid.
Værelserne er holdt i en meget personlig stil, bl.a. har man forskellige farver på gulvtæpper, gardiner og hynder på sengene. Eleverne har mulighed for selv at medbringe møbler, der dog skal godkendes af skolen.
Efter udvidelsen tager bestyrelsen den lidt med ro, men der skal også lægges penge fra til istandsættelse af ældre værelser. Man har desuden planer om at opføre en idrætshal, men det ligger nogle år ud i fremtiden.
Efter rundvisningen var bestyrelsen vært ved et traktement, og herunder udbragte Holger Hooge, Jyderup, et leve for bestyrelsen og lederen af skolen. Formanden, direktør A. Mortensen, Kalundborg, takkede for interessen og håbede, at forældre og venner af skolen kunne mødes jævnligt i fremtiden5

Den nye bygning
I flere år har der været planer om at kollegiet skulle udvides med en bygning. Dette blev ingen realitet gennem lange tider. Først nu er den meget savnede fløj færdig, hvilket er en stor glæde for os alle ikke mindst for de to vagthavende lærerpar. De har i mange år boet i en lejlighed, der var for lille til dem selv og deres børn. Problemet er nu løst, da bygningen er bygget i mellem drenge- og pigegangen, så den støder op til lærernes lejlighed. Man har ved lejlighederne revet en mur ned, så de er blevet 3 gange større.
Desuden er der i resten af bygningen 11 2-personers værelser, hvoraf de 6 benyttes af drenge og de andre 5 af piger. I midten af fløjen er der en mur, der adskiller kønnene. På gangene ligger der gulvtæpper. For at vi ikke skal svine dem til, med vort fodtøj, har vi fået en hylde hver i de indbyggede skabe, der er på hver gang. Idet man kommer ind ad døren til værelset, er der en lille entre, hvor der på den ene side er skabe og på den anden en dør, der fører ind til toilettet. Alle dørene kan låses.
Toilettet er næsten en hel lille sag for sig. Gulvene er af terrazzo i glade farver så som røde, blå, grå og lysebrune. Væggene er beklædt med en slags blødt vandfast tapet. På drengenes badeværelser er der en indbygget stikkontakt til deres barbermaskiner. endvidere er der en telefonbruser. Ellers kan man se, hvad der findes på andre toiletter. Det er jo noget helt andet at gå i bad her end på de andre gange, hvor der er 4 brusere til nogle og fyrretyve mennesker.
Selve værelset vi bor på er større end de andre ganges; men denne måde hvorpå det er indrettet, gør også sit til at det virker stort. Ingen af værelserne er ens. Vi har forskellige gulvtæpper, gardiner og lamper. Desuden er der til hver person et skrivebord, en kontorstol og en arkitektlampe. Et stort plus til de nye værelser må være reolsystemerne og opslagstavlerne, som hr. Gaarde og Gunnar har lavet. Opslagstavlerne er de eneste sted, vi må hænge noget op. For øvrigt må vi gerne selv medbringe et lille bord eller en lille stol, hvis det passer til de andre møbler.
Når værelset er fint og nyt møbleret, skal der altid være pænt og nydeligt med hensyn til orden. Siden indflytningen har det vist sig, at mange holder af at sidde på værelset over en kop the om aftenen.
Da det fortrinsvis er afgangsklasserne og de ældste elever, der bor i bygningen, bliver den bestyret temmelig frit. De vagthavende lærer mener, at vi skal have lov til at få større frihed, ansvar og ellers leve selvstændigt. Vi fik lov til at lave vort eget reglement inden for rimelige grænser. Underforstået at drikkeri, hashrygning og tyveri mm. er forbudt. Visse punkter i reglementet bør næves kort fortalt. Om morgnen skal vi selv sørge for at stå op og komme i skole. Vi har ingen fast lektielæsningstid.
Ej heller skal vi have lyset slukket kl. 22.30, derimod senest kl. 24. Som modvægt til disse goder, kan det selvfølgelig ikke tillades, at vi møder trætte og uforberedte i skolen. Overholder vi ikke de ovennævnte betingelser, kan det være ensbetydende med tilbageflytningen til den gamle gang.
Til slut håber vi på, at planerne om gårdspladsen snart vil kunne ses på området, da pladsen mellem bygningerne ikke er særlig pæn.
Ulla M. Mortensen, marts 19726


Billederne herunder er fra "Det blå hæfte" 1973
Nye værelser på Kollegiet
Majbritt Dyrholm Christensen og Hr. Kjølby
Nye værelser på Kollegiet
Morten og Charlotte Due Madsen
Nye værelser på Kollegiettv. Majbritt


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 8. jan. 1972, side 6; Kollegiefløj til 700.000 kr. færdig om 2 uger
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 1. feb. 1972, side 6; Jyderup Realskoles kollegium 172 elever
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 18. marts 1972, side 6; Kollegiet indviet
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 10. aug. 1971, side 6; Jyderup Realskole starter med 230 elever
Kilde 5: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter marts 1972 nr. 1, side 1
- der er ingen oplysninger om hvilken avis/dato avisklippet der gengives i frikvarter er fra.
Kilde 6: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter marts 1972 nr. 1, side 2-3
Sidst opdateret 26. november 2014
©Jyderup Realskole