1973 Sommer feriekoloni på Kollegiet

1973, 5. maj feriekoloni på Jyderup Realskole
Åben i skoleferien for børn og forældre, ca. 100 hver anden uge - Også åben for kurser.
Jyderup har midlertidigt ikke noget hotel, men her er et Kollegie, hvis ledelse er en af de mest initiativrige der findes og som nu siger: "Her er i skoleferietiden åbent for alle interesserede pensionærer, børn som forældre og det kan - under ideelle forhold - blive til alle tiders dejlige feriekoloni, med plads til ca. 100 børn og forældre - samt til kursuscenter for interesserede.
Skolebestyrer Peter Hehnel, der med al tydelighed har vist, at han er ideernes og handlingernes mand, men en kostskole der næst år kommer op på 200 elever, og med en så idealistisk form for udfoldelse, at der går ry om det landet over er også modtagelig for ideer fra anden side, når det er aktiviteter der kan gavne Jyderup Realskole og Kollegie. På en kostskoledag den 30. november 1972 for indbudte forsorgsrepræsentanter, forældre m.fl. hvor Hehnel redegjorde for selvejende institutions funktioner, mål og sigte, blev fra deltagere slået til lyd for at kollegiebygningerne i sommerens ferietid anvendes til feriekoloni, bl.a. også med det ekstra plus der blev fremhævet af Hehnel, at Jyderup Realskole ligger i et centrum, hvor der er fine forbindelser til alle sider, og han tilføjede "Den pragtfulde natur er - sammen med en meget indstillet befolkning - med til at gøre stedet ideelt"
Et tilbud
Sammen med den selvejende institutions styrelse, drøftede Hehnel på hvilken måde det fremsatte forslag kunne realiseres således, at det blev til glæde og udbytte for alle parter. Overvejelserne er resulteret i at skolebestyrer Hehnel, har sendt et tilbud til instanser der kan tænkes at være interesserede i at reflektere på tilbuddet - og der er kommet svar med "ja tak" fra de første 120-130 feriegæster.
Tilbuddet har følgende ordlyd1
Jyderup Realskoles Kollegi- og her slutter artiklen brat (og der er ikke korrektion, men næsten samme artikel fra anden avis)

1973 Kollegiet bruges til hotel om sommeren. Jyderup Realskole vil i sommerferieperioden, fra 24. juni til den 4. august, åbne skolens kollegie som feriekoloni og kursuscenter. Kollegiet vil kunne huse omkring 100 børn og voksne ad gangen, og skole har allerede fået tilmelding fra de første 125 feriegæster samt anmodning om at huse et kursus i juli.
Det er en tanke, som opstod allerede sidste efterår, der nu realiseres. På et forældremøde blev det da foreslået, at kollegiet også udnyttes i skolens sommerferie, og dette forslag blev til ideen om feriekoloni og kursuscenter.
Det er meningen, at feriekolonien skal være for både børn og voksne, således at forældre kan feriere sammen med deres børn. Prisen bliver 45 kr. pr. døgn pr. deltager, og dertil kommer 40 kroner for udflugter og lignende.
Der vil nemlig blive sørget for transport til badestranden på Eskebjerg Vesterlyng eller i dårligt vejr til det nye Ellebjerg Svømmebad og endvidere tilrettelægges en række udflugter til omegnens seværdigheder og bl.a. Kalundborg, Roskilde og Sjællands Odde.
I øvrigt vil sommergæsterne få lov til at benytte alle kollegiets faciliteter. Der kan tilbydes håndbold- og fodboldbane, legeplads, gymnastiksal og i opholdsstuen er der mulighed for filmforevisning, diskotek, skak, bob, bordtennis, billard etc. Endvidere tilbydes skolens 14 tdr. land store areal som byggelegeplads4

1973, juni Feriebørn i snesevis på Realskolens Kollegie
For første gang i Jyderup Realskoles historie står skolens Kollegieværelser ikke tomme hen i sommerferiens 7 uger. Forstander Peter Hehnel har etableret en feriekoloni ordning på Kollegiet, hvor i øjeblikket 20 børn fra alle egne af Sjælland ferierer. I løbet af to uger vil antallet af børn på kolonien bragt op på ca. 60 Peter Hehnel oplyser, at ferieordningen dels er blevet til for at få udnyttet Kollegiet i sommermånederne og dels har skolen modtaget mange opfordringer til at arrangere en sådan koloni.
Børnenes ophold på Kollegiet arrangeres af forskellige institutioner i de større byer, men også flere private har fået anbragt deres børn for perioder af kortere eller længere varighed.
Den største "leverandør" denne sommer bliver Køge by, der i alt sender 45 børn til Jyderup.
De unge mennesker, der får fuldt forplejning og logi på Kollegiet kommer ikke til at kede sig. I sommerens løb vil der blive arrangeret til væld af ture rundt om i Vestsjælland, hvor man vil benytte lejligheden til at besøge f.eks. Vor Frue kirke i Kalundborg, Carmen Curler, Esso raffinaderiet, Skamlebæk, Roskilde Domkirke, Lejre, Trolleborg - for blot at nævne nogle muligheder ud af mange.
- Børnene skal ikke kede sig, understreger forstander Peter Hehnel. Og det ville da også være fjollet ikke at vise dem, hvad Vestsjælland kan byde på af seværdigheder, nu de alligevel ferierer på disse kanter.
Når vejret ellers er dertil, arrangerer vi også daglig buskørsel til Eskebjerg Lyng2

1973, 4. aug. Feriekoloni en succes ca. 150 gæster på Jyderup Kollegiet
Ingen gode muligheder skal være forsøgt når det gælder at skaffe ekstra midler til gavn for Jyderup Realskole og Kollegium, og i den retning har forstander Hehnel flere gange bevist, at han er ideernes mand. I sommer har der, været premiere for en feriekoloni - og det er fortæller Peter Hehnel, faktisk blevet alle tiders succes.
Kollegiet med dets ca. 60 2-mandsværelser - i ferietiden ubenyttet af kosteleverne - har være ideelt som en slags hotelpenison. I alt har der været omkring 150 feriebørn, både med og uden forældre. Der udover har der, som også omtalt boet 28 filmstatister, der medvirkede i filmoptagelser på Bjergbygård.
Fru Edith Hehnel har trukket et meget stort læs ved, at forestå kostforplejningen, og der har været ovenud tilfredshed med denne vigtige side af sagen. Peter Hehnel har tilrettelagt forskellige udflugter og andre arrangementer, og således har Kolleiget i hele skoleferien fungeret som feriekoloni.
Eksperimentet er faldet så strålende ud, at der måtte gives løfter om en fortsættelse3


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 5. maj 1973, side 6; Feriekoloni på Jyderup Realskole
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 30. juni 1973, side 6; Feriebørn i snesevis på Realskolens Kollegiet
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 4. aug. 1973, side 6; Feriekoloni en succes ca. 150 gæster på Jyderup Kollegiet
Kilde 4: Holbæk Amts Venstreblad 9. maj 1973, side 11; Jyderup Realskole laver sommerhotel
Noter:
Artiklen fra Kalundborg Folkeblad 5. maj 1973 slutter brat

Sidst opdateret 20. oktober 2014
©Jyderup Realskole