Forældredag på Kollegiet 1974


1974 maj; Med 140 deltagere blev i går holdt forældredag ved Jyderup Realskoles Kollegie. Deltagerne samledes ved kaffebord i kollegiets sal. Ved et efterfølgende møde blev drøftet hverdagen på kollegiet og indledningsvis fortalte overlærer John Larsen om årets mange aktiviteter. Bl.a. har været deltagelse i idrætsstævner, og ved en svømmekonkurrence, "DUKA-stævnet" i Jyderup Svømmehal, vandt kollegiet de 25 konkurrencer. Der abonneres på teaterforestillinger, og der har været deltaget i 4 teaterforestillinger, endvidere har været aflagt besøg i Folketinget samt aflagt besøg ved seværdigheder, deltaget i ungdoms- og efterskole og meget andet.
Det blev nævnt at kollegiet har foretaget flere udvidelser, såvel byggeri som tilkøb af gårde og ejendomme.
Skolebestyrer Peter Hehnel nævnte i denne forbindelse, at hr. og fru Larsen flytter til Stedinghus på Chr. F. Jensensvej, hvor en fløj er ved at blive tilbygget, og at lærer Dorte Knudsen og hendes mand Gunnar Knudsen, Aerolitvej, flytter ind på kollegiet hvor fruen skal lede drengeafdelingen. Dette hverv har John Larsen hidtil varetaget med stor dygtighed og interesse og vi skylder dem en oprigtig tak, udtalte Hehnel.
Lederen på Birkegården i Viskinge Ejvind Kjølby, fortale om den store succes dette eksperiment er blevet, og det tør loves, at succes'en vil udvikle sig.
Lærer Harthimmer opridsede hvorledes man tænkte sig planlægningen af det nye skoleår, hvor man bl.a. vil dele børnene op i grupper.
Mange forældre havde ordet for at takke skolen, ledere og lærerkræfter, og det var lutter varme lovord, der lød.
Efter en spisning optrådte børnene med en plæneforestilling og Kollegiets to yngste beboere, Marion Larsen og Bo Harthimmer, gjorde stormende lykke med en friervise. Også de større elever optrådte og koret, under ledelse af fru Birgit Rasmussen, sang en række dejlige sange1


Kilde:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 24. maj, side 6; Mange lovord til Kollegiet
Note:

Sidst opdateret 20. oktober 2014
©Jyderup Realskole