Velkomstfest 1975

I det forløbne halvår har vi haft en del arrangementer på kollegiet. Traditionen tro holdte vi 14 dage inde i skoleåret "Velkomstfesten". Det blev en aften med masser drøn på. Stigs brora , der er professionel discjockey, ofrede en aften og spillede på sit superanlæg ganske gratis til stor fornøjelse for os.
Kun en måned senere fejrede vi skolens fødselsdag. Det blev en fest ud over det almindelige. På sportspladsen blev rejst et telt, der kunne rumme alle skolens elever, lærere - og et femmandsorkester.
Trods det mest forfærdelige regn- og tordenvejr var succesen i hus.
Endelig holdt vi som vanligt mortensaften. En rigtig hyggelig aften, kun for kollegiets elever, med andesteg, bankospil og dans bagefter. Desværre måtte vi standse lidt tidligt, for den almindelige arbejdsdag begyndtes til sædvanlig tid næste morgen.
Kirsten Harthimmer


Kilde:
Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter december 1975, side 3
Noter:
a) Tommy - oplyst af Stig Henning Jensen april 2013
- og Stig gentog succesen 2013, her var det Stigs superanlæg vi
lyttede til ved gensynsfesten 2013

Sidst opdateret 21. februar 2015
©Jyderup Realskole