1976 Gæster på Kollegiet fra Finland og Norge

1976 april Gæster fra Finland og Norge
40 gæster fra Finland og 46 fra Ålvik i Norge

I Juni måned vil foreningen Norden's Jyderup-Mørkøv området få besøg fra to af de venskabsbyer, dels 40 fra Jeppo i Finland, der formentlig kommer den 10. juni, og dels skolemusikkorpset med 46 deltagere, fra Ålvik i Norge, der er på gennemrejse til Hamar, og overnatter fra Valdemarsdagen, den 15. juni, til næste dag.
Det er første gang der kommer samlet besøg fra Jeppo og mange glæder sig til, at kunne gengælde lidt af den hent ovenud gæstfrihed der blev vist da danskerne besøgte Finland.
Det var ligeledes første gang der herfra var samlet "invasion" med i alt 32 deltagere. Jeppo er kun en lille by, men glæden over de danske venners besøg, var meget stort og Jeppoerne, overgik nærmest sig selv for, at gøre alting så festligt og godt, som muligt. En af festarrangørerne, fru Hjørdis Finkes, har været initiativtager for genbesøget og har skrevet til NORDENs æresmedlem, den tidligere formand, Christian Jensen, "Brokøbgården", at der kommer 40 i bus og bliver her fra den 10. juni til den 12. juni. Gæsterne vil, siger nuværende formand, Poul Christensen, "Sognefogedgården", Mørkøv, bliver privat indkvarteret og desuden vil bestyrelsen snarest mødes for at planlægge festligheder for gæsterne. Disse festligheder vil blive af officiel art, da et venskabs by besøg er hele kommunens anliggende - hvilket vi også herfra får at mærke ved besøg i både Norge, Sverige og Finland. Venskabsby arbejdet er af stor betydning for hele det nordiske samarbejde, hvad der ofte bliver understreget af Nordisk Råd. Mange personlige venskaber er også et af de positive resultater af de gensidige venskabsbesøg.

"En liten parkkonsert"
Skolemusikkorpset har tidligere spillet sig ind i alles hjerter, ved koncerter i både Jyderup og Mørkøv, og det vil de gøre endnu en gang ved besøget Valdemarsdagen, hvorom lederen, Thommes Thommesen skriver: "Vi kunne ha' lyst til á arrangere en liten parkkonsert om kvelden"
Korpset har vundet berømmelse i både de nordiske lande og i England og Tyskland.
Denne gang skal deltages i en konkurrence i Harmar, Tyskland, og turen går med bus over Helsingborg Helsingør, med ankomst til Jyderup i løbet af eftermiddagen den 15
Også for dette besøg skal der planlægges "et eller andet", når bestyrelsen samles. På forhånd har forstander Peter Hehnel, Kollegiet igen givet tilsagn, om atter at praktisere den store gæstfrihed, som Kollegiet er blevet kendt for. "Det er ikke noget problem", si'r Peter Hehnel, "når vi nu har så rigeligt med plads".
Hvad koncerten angår vil det formentlig være særdeles belejligt, når det netop er på Valdemarsdagen, Danmarks flagdag1


Kilde:
Kalundborg Folkeblad 22. april 1976, side 6; Gæster fra Finland og Norge

Sidst opdateret 13. juni 2015
©Jyderup Realskole