1976 Nye lederpar på Kollegiet


1976, Nye lederpar på Jyderup Realskoles Kollegium

Det går mod skoleårets afslutning for Jyderup Realskole og Kollegium, der holder translokation fredag 11. juni 1976.
For første gang skal translokationen holdes i den nye fløj "Laden" på Søbæksgården, men elevtallet er nu så stort, at afslutnings sammenkomsten kun bliver for afgangsklasserne, nemlig 9. og 10. klasse samt 3. real med pårørende.
Skolen vil komme til at gå ind i det nye skoleår med den hidtil største tilvækst, af både elever og lærere - og med endnu en kostafdeling, nemlig som tidligere meddelt - kostafdelingen i Svebølle gamle skole, hvortil lærerparret hr. og fru Harthimer flytter. Ægteparret har i Jyderup været leder af pigeafdelingen på Kollegiet. Som nyt lederpar af pigeafdelingen kommer lærer parret Lisbeth og Eske Strømgård fra Brenderup på Fyn. Lisbeth Strømgård skal desuden medvirke i børnehaveklasserne. Eske Strømgård underviser i dansk, regning, historie, orientering og gymnastik.
Lederparret for drengeafdelingen, Dorte og Gunner Knudsen, forlader ikke skolen som medarbejdere, - men flytter til ejendom i Elmegården, og som nyt lederpar for drengeafdelingen kommer lærerparret Tove og Lars Bryld, Jernløse.
Tove Bryld underviser i dansk, engelsk og specialundervisning. Lars Bryld står for dansk, geografi og historie.

5 kontra 7
Fem lærere forlader skolen, nemlig lærerparret Inge-Lisbeth og Carl Hartvigsen, der skal til Kalundborg. Charlis Vogelbein til Roskilde, Anni Hansen til Grønland og John Engberg til Canada.
Selvom hr. og fru Harthimer flytter til Svebølle, er det ikke i egentlig forstand de rejser fra Jyderup Realskole, hvor de fortsat skal undervise, samtidig med, at de leder den nye kostafdeling.
Lærerstaben udvides med to, idet der ansættes syv "nye". Foruden de to nævnte lærerpar, kommer endnu et lærerpar, nemlig Irene og Birger Hultengren, Bogø Kostskole. Irene Hultengrens fag bliver husholdning, dansk og orientering. Birger Hultengren særundervisning, formning, dansk og orientering.
Den syvende at nævne er Asger Per Raun, der ligesom Lisbeth og Eske Strømgård kommer fra Brenderup på Fyn, og underviser i matematik, dansk og regning. Desuden vil lærer Raun påtage sig vagt på Kollegiet.
For det nye skoleår er der fortsat så mange tilmeldinger til kostskoleafdelingerne, at forstander Peter Hehnel heller ikke denne gang kan ophæve ventelisten, tværtimod vokser den støt, omend det naturligvis vil aflaste, at der nu også kommer en kostafdeling i Svebølle1


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 29. maj 1976, side 7; 5 rejse 7 kommer.
Noter:


Sidst opdateret 17. januar 2015
©Jyderup Realskole