Rotary på Kollegiet


1977,Kalundborg Folkeblad 6. juli 1977, side 5; Rotary på Kollegiet - Unge fra 13 lande
Der bliver travlhed på Jyderup Realskoles Kollegium i slutningen af juli.
22 unge i alderen 16-20 år fra 13 nationer kommer hertil som gæster hos Rotaryklubberne i det gamle Holbæk amt.

De unge skal bo på kollegiet den første af de to uger, der er afsat til opholdet, men de i den anden uge skal indkvarteres hos medlemmer af Rotaryklubberne i Holbæk, Kalundborg, Nykøbing Sj., Gørlev og Svinninge. "Camp Vestsjælland", som arrangementet hedder, begynder fredag den 22. juli, og i løbet af den første uge skal de unge på en række virksomhedsbesøg og desuden se på seværdigheder som vikingeskibene i Roskilde og Dragsholm slot.
Onsdagen i den første uge er sat af til diskussion om danske forhold.
Under resten af besøget er der flere udflugter, arrangeret af de lokale Rotary klubber, og ungdomsbesøget slutter med et afskedsparty på Bromølle kro1

1977, Holbæk Amts Venstreblad 12. juli 1977, side 12; Unge fra 13 lande på lejr i Jyderup
En lille brik i det store spil om øget medmenneskelig forståelse, siger Rotary. 22 unge mellem 16 og 20 år vil fra den 22. juli gæste Jyderup i Rotarys sommerlejr "Camp Vestsjælland"
Sommerlejren er en af mange udvekslingsrejser, som Rotaryklubber over hele Europa arrangerer hver sommer.
- Turen arrangeres for at unge fra vidt forskellige omgivelser kan lære hinanden at kende, siger Knud Fobian, som er en af de praktiske arrangører.
Han fortsætter:
- Hvis jeg skal udtrykke mig lidt højtideligt, vil jeg sige, at en sådan sommerlejr kan være en lille brik i det store spil om forståelse mennesker imellem. Og man må vel sige, at det er de unge, der har de bedste forudsætninger for at fremme denne forståelse. De lader sig endnu påvirke i stor udstrækning. Bag "Camp Vestsjælland" står Rotary klubberne i Holbæk, Holbæk Østre, Kalundborg, Nykøbing Sjælland, Gørlev og Svinninge.
Også ud til familier. De 22 unge kommer fra Østrig, Belgien, Finland, Frankrig, Tyskland, Storbritannien, Grækenland, Holland, Island, Israel, Italien, Norge og Svejts.
Den første uge skal de bo på Jyderup Realskoles Kollegium. Opholdet her er først og fremmest arrangerer for, at de mange forskellige nationaliteter kan få tid til at tale sammen og lære hinanden at kende.
Efter denne uge skal de unge bo hos forskellige familier i Vestsjælland. Her vil de få mulighed for at snuse en smule til dansk familieliv.
Under lejren er der arrangeret ture til en lang række forskellige steder og til vidt forskellige virksomheder i Vestsjælland - men også i Nordsjælland og i København. Arrangementet slutter den 7. august, hvor deltageren spiser afskedsmiddag på Bromølle kro. Dagen efter finder afrejsen sted.
Udover de mange udflugter, får de unge også mulighed for at se sig om på egen hånd, ligesom der arrangeres diskussionsaftener2
Internationale gæster på Jyderup Kollegium 1977


1977, Holbæk Amts Venstreblad 25. juli 1977, side 9; 13 lande forenes på Jyderup Realskole
Rotarys internationale "Camp Vestsjælland" er begyndt.
Vestsjællandske Rotary klubbers "Camp Vestsjælland" begyndte fredag med indkvartering på Jyderup Realskoles Kollegium

22 unge mellem 16 og 20 år er i den kommende uge samlet i byen - dog også på en række ture rundt på Sjælland.

De unge kom til Danmark i løbet af det meste af fredagen.
Det betød bl.a., at repræsentanter for arrangørerne måtte tilbringe det meste af dagen på jernbanestationen i Holbæk. De unge kom til Kastrup med fly fordelt over hele dagen.
Den første uge på Kollegiet Jyderup har først og fremmest til formål, at "ryste" deltagerne sammen, hvorefter de unge skal opholde sig en uge fordelt hos danske familier. I denne sidste uge af "Camp Vestsjælland" skal de mange nationaliteter prøver at få et lille indblik i dansk dagligdag og levevis.

Skal se arbejde og kultur.
I løbet af de to uger, skal sommerlejrens deltagere opleve såvel danske arbejdspladser som forskellige kulturelle seværdigheder. Allerede i lørdags startedes med et besøg på vikingeskibsmuseet i Roskilde samt domkirken sammesteds.
I går slappede deltagerne af i et sommerhus i Odsherred og besøgte Dragsholm slot, mens turen i dag går til det store kraftværk Asnæs værket.
I den resterende del af ugen er der besøg på gården "Nørager" på svineslagteriet i Holbæk, på "Botved Boats", på "Trelleborg" og flere andre steder.
Også mens familieopholdet står på i næste uge, arrangeres der ture for holdet. Deltagerne skal udover at besøge forskellige seværdigheder bl.a. ud at sejle med fiskerbåd samt se, hvorledes fisken behandles på fabrikker.
De 22 unge rejser hjem igen til deres respektive hjemlande mandag den 8. august 19773

1977, Kalundborg Folkeblad 25. juli 1977, side 6; Internationalt besøg
Der er internationalt besøg i Jyderup i disse dage. Fredag aften ankom 20 unge til byen, hvor de er indkvarteret på Realskolens Kollegium.
De unge, som kommer fra Østrig, Belgien, Finland, Frankrig, Vesttyskland, England, Grækenland, Holland, Island, Israel, Italien, Norge og Schweiz, er gæster hos Rotary i Svinninge.
- Her i Jyderup hører vi i Rotary under Svinninge, og der skal mange til at stabel et sådant arrangement på benene, gratis er det jo heller ikke, siger Gunnar Knudsen fra Jyderup.
Gæsterne betaler selv rejse og lommepenge, men alt andet er gratis. Vi gør det for at fremme forståelsen mellem de unge i forskellige lande, det er en af de ideer, vi i Rotary arbejder for, siger Gunnar Knudsen
Lørdag fik alle en kort introduktion. Der blev fortalt lidt om Danmark, og Handelsbanken holdt lørdagsåbent, så der var mulighed for at bytte sig til dansk mønt, og senere lørdag gik turen til Vikingemuseet og Roskilde domkirke.
Søndagen blev tilbragt i sommerhuse ved kysten og på Dragsholm slot, og i dag går turen til Asnæsværket.
Kun den første uge skal de unge bo på kollegiet, siden bliver de installeret i private hjem på egnen, og hver dag - til de den 8. august siger farvel igen, er der lagt program med et righoldigt tilbud til gæsterne.
Al tale foregår på engelsk, og på onsdag vil man forsøge at arrangere en debatdag for at samle de første indtryk af turen4

1977, Holbæk Amts Venstreblad 28. juli 1977, side 11; En begyndelse til folkelig forståelse
- men en forståelse med sociale begrænsninger mener ung italiener.
22 unge fra 13 forskellige lande er sammen hver eneste dag i 14 dage. Det kan godt blive kimen til en bedre mellemfolkelig forståelse.
Det mener de unge, som i den kommende uge er samlet af en række vestsjællandske Rotary klubber på Jyderup Realskoles Kollegium. Her skal de ligge i lejr i en uge, hvorefter de udstationeres til forskellige familier. Men slev under familiebesøgene er der tilrettelagt en lang række fælles ture i omgivelserne - det være sig turistmål eller virksomheder.

- Men det bliver trods alt en mellemfolkelig forståelse med visse begrænsninger, mener den unge italienske medicinstuderende Daniele Fasano fra Bologna. Han siger bl.a.: - jeg tror nok, jeg kan sige, at vi i stor udstrækning kommer fra de nogenlunde samme sociale lag. Naturligvis kan vi fortælle om forskellige forhold i de forskellige lande. Men der er mange forhold for andre sociale grupper i samfundet, som ingen af os kender noget il.
De unge er enige om at opfatte den internationale lejr - kaldet "Camp Vestsjælland" - som en begyndelse til varige kontakter med unge fra forskellige lande. Sammenholdet skulle nødig forsvinde med lejrens afslutning.
Daniele fra Bologna fortæller således, at hans bror efter en lignende lejr har haft besøg af en ven fra Skotland.
En anden af deltagerne Angela Luca fra England får efter Rotary lejren besøg af Michael Lane fra Haifa I Israel.

Vi er trods alt ens.
- Trods alt viser det sig, at vi grundlæggende er ens som mennesker vore nationale forskellighed til trods, mener Angela fra England. Hun tog med på turen til Danmark, fordi hun ikke kendte noget til landet - og fordi hun netop venter at lære noget om det.
I går havde de unge en længere diskussion af uddannelsesforholdene i de 13 lande.
Diskussionen blev ledet af skoleleder Ole Marslew fra Holbæk og rektor Stig Hansen, Kalundborg. Diskussionen bredte sig dog også ud over unge menneskers forhold generelt.
Bl.a. kom de unge ind på de vidt forskellige krav til unge vedrørende militærtjeneste.
Som modpoler blev nævnt, at der i Storbritannien ikke eksisterer værnepligt, mens mænd i Israel må give tre år af deres liv i forsvaret - og kvinder to år.
Også i diskussionen af uddannelsesforholdene kom det sociale aspekt ind. en af de unge bad således om, at samtalen ikke blot skulle dreje sig om de videregående uddannelser og universiteter. Han ønskede, at deltagerne også måtte beskæftige sig med de almindelige faglige uddannelser til f.eks. håndværkere - det er jo trods alt flertallet af de unge, der går den vej.
- Rotary folkene har med vilje forberedt et meget alsidigt besøgsprogram. Udover at se det, som de fleste turister oplever på Sjælland, skal de unge opleve almindelige danske virksomheder af forskellig art .
Internationale gæster på Jyderup Realskoles kollegium 1977
Øverste billede Daniele Fasano fra Bologna og Angela Luca fra England. nederste billede Rotary deltagerne i Kollegiets spisesal.
- Det er naturligt, at de skal opleve så meget som mulig, siger arrangørerne. Ideen er jo netop, at de på en sådan tur ikke skal bekræftes i en masse af det, de kender på forhånd. De skal derimod opleve noget nyt5


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 6. juli 1977, side 5; Rotary på Kollegiet - Unge fra 13 lande
Kilde 2: Holbæk Amts Venstreblad 12. juli 1977, side 12; Unge fra 13 lande på lejr i Jyderup
Kilde 3: Holbæk Amts Venstreblad 25. juli 1977, side 9; 13 lande forenes på Jyderup Realskole
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 25. juli 1977, side 6; Internationalt besøg
Kilde 5: Holbæk Amts Venstreblad 28. juli 1977, side 11; En begyndelse til folkelig forståelse

Sidst opdateret 19. oktober 2014
©Jyderup Realskole