Tvangsauktion
Til forældre og socialforvaltninger med elever på Jyderup Kostskole under Jyderup Realskole.
Det er nu fastslået, at der ikke er økonomisk grundlag for at videreføre Jyderup Kostskole i den form, der har været gældende i indeværende skoleår.
Årsagen er, at moderselskabet, Jyderup Realskole med tilhørende selskaber er kommet i uløselige økonomiske vanskeligheder
Det har i dette skolår være således, at der med en stram økonomi har skullet spares kraftigt, hvorfor det ikke altid har været muligt at tilgodese helt rimelige ønsker fra elevernes og medarbejdernes side.
Derfor har skole- og kostskoledriften ikke ganske kunnet indfri de forventninger, jeg havde ved etableringen af den rene kostskole sidste sommer.
Det var imidlertid mit håb, at man ved den rekonstruktion af skolen, der var forestående, kunne få dannet en selvstændig og egentlig kostskole.
Det har imidlertid under de forhandlinger, der har været ført, ikke vist sig muligt at opdele Jyderup Realskole med tilhørende selskaber på en sådan måde, at Kostskolens Kollegium på Søbæksvej og skolen på Søbæksgården blev en selvstændig enhed med selvstændigt økonomisk ansvar og dermed mulighed for at tilbyde eleverne mere for den betaling, der ydes for kostskoleopholdet.
Derfor har jeg truffet den beslutning at fratræde som medarbejder ved Jyderup-skolerne samtidig med, at disse i deres nuværende form opløses.
Med venlig hilsen Erhardt Jakobsen, skolebestyrer


Kilder:
Skrivelse til alle forældre m., nov. 2017
Skrivelsen vil sammen med andet original materiale blive afleveret samlet enten til Rigsarkivet eller lokalarkiv i Jyderup
Note:

Sidst opdateret 6. november 2017
©Jyderup Realskole