Højsted
Højsted
Tæt ved Højsted (på modsatte side af hovedvejen) ligger Højbo Friskole. Bygningen, som altså i dag huser en friskole, blev oprindeligt bygget i 1897 som et asyl for "værdigt trængende" - dvs. fattiggård. Til gården hørte fire tdr. land, og ...de 30 beboere hjalp til med arbejdet i mark og stald. Derudover blev der lavet koste, tøjrepæle og flettede vidjekurve. Omkring 1920 omdannedes fattiggården til et alderdomshjem, som blev nedlagt igen i 1964. Derefter blev bygningen solgt til "Hotel og Restaurant Højbo", hvorfra navnet "Højbo" stammer. Hotellet havde dog vanskeligheder med at få økonomien til at løbe rundt, og i 1976 blev bygningen solgt til den selvejende institution Højbo Friskole1

Midlertidigt i Højsted
Medens byggeriet Kollegiet fuldføres og bliver klar til indflytning - der regnes med indvielse ved årsskiftet - skal kostskoleeleverne bo i Asylet i Højsted, som er blevet lejet af skolen for ca. ½ år. Også her vil blive indlagt rindende vand på værelserne. Befordringen til og fra skole sker pr. bus, således som det også er tilfældet med de kostelever, der kommer fra forstander Viggo Jensens kostskole, tidl. Kaalund Kloster2
(Dec 1964) De elever, der et tilgået undervisningen, klarer det boligmæssigt fint ved at bo i Højsted, hvor man har lejet "De gamles Hjem" og istandsat det til formålet og herfra bliver eleverne hver dag pr. bus kørt til Jyderup Realskole for at deltage i undervisningen4
Formelt agere Jyderup Realskole allerede som kostskole, i det man sidste år åbnede et midlertidigt kollegium på De gamles hjem i Højsted, hvorfra de 30 elever er kørt til skolen i Jyderup pr. bus.
Det strømmer for tiden ind med ansøgninger til det nye kollegium, og vi regner med at kunne få fuldt besat til skoleårets begyndelse, slutter forstander Randskov3
Fra Asger Larsen5
Værelse Højsted
Mit værelse som jeg delte med Lasse Brinkmann som kom fra Korsør og senere kom Kurt Larsen, så vi var faktisk tre på værelset på det gl. plejehjem i Højsted.
Udsigt fra Højsted
Udsigten fra værelse mod Hagendrup og Møllen og hvor den lokale købmand lå. "Kollegiet! lå ud mod den gl. hovedvej A4 til Kalundborg og var oprindeligt fattiggård inden det blev så til plejehjem og så midlertidig Jyderup Realskoles kollegie indtil byggeriet var færdigt i i Jyderup, Højsted hed oprindeligt Rumperup men blev fik navne forandring til Højsted. Da det siddende sogneråd ikke fandt navnet Rumperup for pænt nok. Foto år 1964 sensommer.

Beboere ved gynge Højsted
Kollegiet startede i Højsted da byggeriet ikke var færdigt i på Søbæksvej i Jyderup.
Foto fra haven til bygningen i Højsted, på gyngen Kurt Larsen, Lasse Brinkmann og måske Jan Halberg eller Søren?

Beboere i klynge fra Højsted
De store elever slapper af i en klump på plænen ham med solbriller mener jeg hed "Store Erik" for der var jo også Erik Holst som var mindre gik i 1964 i 7 klasse "store Erik" gik i 3 real. År 1964

Pigerne sætter hår i Højsted
Her pigerne hygger sig med at sætte hår mm. Erik Holst kan du huske navne ?? År 1964. Pigen yderst til højre var storesøster til Bitten og jeg mener hun hedder Britta og pigen i midten med briller mener jeg hedder Lone "Sinding"?.
Jeg husker ikke lige navne på de øvrige tre yndige piger.

Pgerne fra Højsted
Erik Holst svarer; Lone og Asger spørger Sinding?


Kilder:
Kilde 1: www.sjaellandsleden.dk (2012)
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 20. juni 1964, side 3+4; Jyderup Realskoles Kollegium i gang.
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 7. maj 1965, side 3; Jyderup Realskoles Kollegie færdigt til august
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 29. dec. 1964, 3; Kollegiebyggeriet går stødt fremad

Kilde 5: Foto fra Asger Larsen
Note
Billedet her tilhører artiklen ved kilde 3 - men det ikke Højsted Kollegiet
De gamles hjem i Højsted

Billedet herover skulle være De gamles hjem i Højsted3 men flere skriver at det ikke er korrekt;
7. juni 2015; Oplyser Vagn og Allan Orris, det er ikke alderdomshjemmet i Rumperup, Højsted, det menes, at det er en bygning i Kalundborg (Blegdammen)
16. december 2019; Asger Larsen skriver også at det ikke er alderdomshjemmet/"Kollegiet" i Højsted på billedet i artiklen (Kalundborg Folkeblad 7. maj 1965, side 3; Jyderup Realskoles Kollegie færdigt til august)

Fra artikel om Hr. og fru Duus ses alderdomshjemmet som midlertidig kostskole

Goggle map over Højbo
Der er nu Højbo friskole, Kalundborgvej 49, Føllenslev på stedet, deres hjemmeside Højbo friskole

Sidst opdateret 16. december 2019
©Jyderup Realskole