Husorden på Kollegiet
kl. 06,45 Morgenvækning
Kl. 07,30 Morgenspisning
Kl. 11,45-12,15 Frokost
Kl. 15,00-15,20 Tre-mælk
Kl. 16,30-17,30 Første lektielæsningstid
Kl. 17,55-18,30 Middagsspisning
Kl. 18,30-19,30 Anden lektielæsningstid

Natmad og aften te indtages umiddelbart før de enkelte holds sengetider.
De mindre elever får frugt eller smørrebrød, og de større elever drikker te i opholdsstuerne.

Kl. 19,45 Sengetid for 1-5 klasse.
Kl. 20,45 Sengetid for 6-1 Real.
Kl. 21,45 Sengetid for 2-3 Real.
Et kvarter efter sengetid skal lyset være slukket.

1. I fritiden må ingen forlade kollegiets område uden særlig tilladelse.
2. Besøg på værelserne er kun tilladt, når en af værelsets beboere er hjemme.
3. Badning sker efter behov.
4. Færdsel til og fra skolen skal foregå til fods.
5. Lån og salg af personlige effekter er ikke tilladt.
6. Værdigenstande og penge skal opbevares i det aflåselige skab eller hos en af de vagthavende.
7. Rengøring foretages af rengøringspersonalet. Eleverne må dog hjælpe med til at holde orden
både ude og inde og må – efter vagthavendes anvisning – eventuelt deltage i rengøringen.
8. Lørdag og søndag kan spise- og sengetider ændres i overensstemmelse med de arrangementer,
der foranstaltes for eleverne.
9. Hjemrejserne sker i overensstemmelse med hjemrejseplanen og foregår så vidt muligt med bus.
10. Bortvisningsårsager er:
* Brug af hash og narkotika,
* Indtagelse af spiritus
* Tyveri.


Kilde:
Det blå hæfte" - Jyderup Realskoles kollegium - Brochure fra Kollegiet, 1973
Christina Huus har et ekemplar og det overdrages til Jyderup Lokalarkiv sammen med andet materiale

Sidst opdateret 28. januar 2015
©Jyderup Realskole