Julen
1965, 23. dec.; JuleafslutningJyderup Realskoles Kollegium
begyndte allerede tirsdag, hvor der om aftenen var julefest på Kollegiet, med spisning for elever, lærerpersonale og bestyrelsen.
Eleverne havde selv smykket salen, og ved spisningen blev budt på risengrød og flæskesteg.
Derefter var der sangunderholdning af Varg Larsen. En julemand delte gaver ud, fremstillet af eleverne. Forstander Randskov ønskede alle en glædelig jul, og meddelte, at der er juleferie til fredag den 7. januar 19661

1966, 5. januar; Skolen begynder efter juleferie
På fredag begynder Jyderup Realskole og Kollegie undervisningen efter endt juleferie10

1967, 23. dec.; Jul på Jyderup Realskole
På Jyderup Realskole samledes elever og lærerpersonale i gymnastiksalen, hvor provst Hjørlund læste juleevangeliet. Der blev sunget om træet, og ved afslutningen meddelte skolebestyrer Hebin, at skoleferien varer til mandag den 8. januar 1968
Realskolens Kollegie havde holdt juleafslutning aftenen før, men skal til gengæld også møde en dag før de øvrige. Begge steder var der julehygge med oplæsning, godter, sang m.m.2

1970,
Så gled vi ind i julemåneden og tog hul på julesalmerne. Vi husker Luciapigernes dejlige stemningsfulde sang. Og endelig blev det juleferie. Juleafslutningen den 22. december forløb som sædvanlig med juletræ i gymnastiksalen. I år læste pastor Hansen juleevangeliet og holdt juletalen3

1971, 22. dec.; Jul på Jyderup Realskole
Jyderup Realskole holdt allerede tirsdag aften for-juleafslutning for kosteleverne, der samledes i spisesalen til alle tiders julemiddag med flæskesteg og rødkål i den ene ende og ris a l'amande i den anden. Onsdag formiddag "julede" eleverne i klasserne, hvorefter man sluttede af ved det store juletræ i gymnastiksalen4


Jyderup Realskoles kor 1972
1972 Julen på Realskolen
Som ved alle skoler jules der også ved Jyderup Realskole. Fredag morgen, hvor alle elever og lærere samledes til fælles morgensang i gymnastiksalen, opførte piger fra skolen et smukt og stemningsfuldt Lucia-optog indstuderet af musikpædagog fru Birgit Rasmussen. Der er tradition for dette Lucia-optog ved Realskolen og fra mange sider er der bud efter Lucia-pigerne.
Torsdag aften er der julefest på Kollegiet, hvor eleverne bl.a. opfører julespillet Det sidste juletræ, samt en nissedans og endelig sluttes der af med en svingom. Torsdag tages der juleferie, og det markeres med juletræ på skolen. Skolegangen starter igen den 8. januar 19731
1972 22. dec.; Festlig juleoptakt på Kollegiet
Juleafslutningen på Jyderup Realskoles Kollegiet, blev en festlig optakt til julen.
Onsdag aften samledes eleverne i Kollegiets spisesal, hvor der blev serveret flæskesteg og ris-a-la-mande, med mandelgave ved hvert bord.
Efter spisningen blev der opført et jule-nisse-spil, der gjorde stor lykke, der blev leget, danset og uddelt godteposer, serveret forfriskninger, m.m.
Ved midnat blev alle beordret i seng - og derefter er det gammel tradition, at eleverne lister op og "laver" juleballade, men denne gang var det lærerne der lavede ballade med eleverne, alle blev anmodet om at stå op da de havde ligget en god halv times tid, for at løbe ud og finde et tændt juletræ. Det blev omsider fundet i Søbæksgården's lade, med tændte el-lys, og ved hjemkomsten var der varm gløgg til alle!
I går mødte børnene kl. 9 og 9.30 var der juletræ i gymnastiksalen, med juletale ved pastor Arne Madsen, Buerup og der blev sunget julesalmer.
Forstander Peter Hehnel ønskede alle glædelig jul og meddelte, at der er juleferie til mandag den 8. januar 19732

1972 Torsdag aften er der julefest på Kollegiet, hvor eleverne bl.a. opfører julespillet "Det sidste juletræ", samt en nissedans og endelig sluttes der af med en svingom. Torsdag tages der juleferie6
Det sidste juletræ
"Det sidste juletræ" med Marianne Fomsgaard Andersen og Kim Vestergaard Fra brochuren "Jyderup Realskole og Kollegium"12

1973; Til julekonfekt og bagning deltog over 100 elever. Fru Hehnel og fru K. Harthimmer gjorde sig gældende på dette punkt. Når vi havde en god portion, gik vi over på værelserne og hygge os.
Vor afslutning forløb godt. Fru Hartimmer havde iscenesat et fantastisk god julestykke. Senere på natten blev vi hevet ud af kassen, og vi gik alle over på Søbæksgården", hvor lærerne havde sat et juletræ op midt i laden. Lidt efter gik den vilde jagt rundt om træet, og vi morede os herligt8


1974, Hvis ikke forældre og andre familiemedlemmer kom i den mest tindrende julestemning ved Jyderup Realskole og Kollegiets julerier, så var det ihvertfald hverken elevernes eller skolens skyld for der var på alle afdelingerne gjort masser af forbedredelse og anstrengelser for, at det skulle blive alle tiders juleoptakt dag - og det blev det, med succes over hele linjen.
Der blev julet på samtlige afdelinger, hvilket vil sige: Jyderup Realskoles gymnastiksal, Kollegiet på Søbæksvej, Stedinghus på Chr. F. Jensensvej, Den lille kostskole i Ll. Stokkebjerg, Birkegården i Viskinge og Gaardes kostskole "Trøjelykke" på Røsnæs (Elemvejens Kostskole).
Gæsterne kom ved 14-tiden, de fleste i privatbiler og der var desuden arrangeret buskørsel fra København. Ved ankomsten til de respektive afdelinger blev der budt på kaffe og bagværk.
Hvert sted var der arrangeret "julestuer" og det var op til den enkelte afdeling hvad der var indbefattet i julehyggen, ligesom der var lejlighed til at se på de lokaliteter og omgivelser eleverne færdes i til hverdag, hvad naturligvis særligt interesserede kostskoleelevers forældre og familie.
Jul Jyderup Realskole 1974
I gymnastiksalen på Realskolen, Slagelsevej, samt på Birkegården var der tillige en slags julebasar, hvor gæsterne kunne købe af de udstillede ting og sager. I gymnastiksalen i Jyderup var alle vægge og langs borde fyldt med nydelige arbejder og selv de mange lys var håndgjorte. Der var f.eks. mange juletræstæpper, puder, dækkeservietter, duge, mellemlægsservietter, slumretæppe, skåle, askebægre, lysestager, figurer, bestil med palisanderskaft, strikvarer, "Nybyggertørklæder- og rygvarmere", festremser, julekort, grydelapper og meget mere andet. Købelysten var stor og det var livlig omsætning.
Et lokale ved gymnastiksalen var omdannet til et "gør-det-selv-værksted", hvor både elever og gæster kunne muntre sig med juleklip eller med at lave en juledekoration. Alle materialer var stillet til rådighed, og mange benyttede sig af tilbuddet og demonstrerede sine færdigheder - eller det modsatte.
Samtlige gæster blev bespist, formedelst den beskeden sum af 10 kr. pr. kuvert og aftenunderholdningen, var det ihvertfald ingen overskudsforretning for skolen. På Kollegiet samledes 300 til spisning, 60 på Stedinghus, 30 på Birkegården, 30 på Den lille kostskole og 25 på "Trøjelykke" (Elmevejens kostskole)
De i alt ca. 450 mennesker, kostskoleeleverne i beregnet, samledes efter spisningen på Jenny Marie hjemmet, Skarridsøgade, Jyderup. Her var det skolens sang- og musikpædagog, fru Birgit Rasmussen, der stod for første del af programmet. Skolens kor underholdt med en sangafdeling med agerende islæt. Elever fra Stedinghus under ledelse af lærer Birgit Petersen, havde ligeledes en underholdningsafdeling med sange. Der blev sluttet med et smukt Lucia optog, og pigerne fortsatte gennem festsange og videre gennem Jenny Marie hjemmets gange, til glæde for beboerne.
Forstander Peter Hehnel takkede til alle sider, og udtalte endvidere: "Det har glædet os, at der fra mange steder er blevet fremsat rosende ord om, at på vores skole går alt godt, men I skal vide, at vi aldrig kan blive gode nok, vi er altid "på vej", og det er jer forældre der kan hjælpe os til, at det gode bliver endnu bedre. Det kan i gøre ved at komme tit, så der bliver den rette samklang mellem skole og hjem. Lad det være både jeres og vores nytårsfortsæt, at vi samles tiere. Her er altid åbent hus, ikke blot når i kommer med problemer, men altid".

Ved afskeden modtog forstanderparret og lærer samt medarbejdere mange forsikringer om, at det på alle måder havde været en dejlig og meget hyggelig dag, rigt egnet til, at sætte sindet i julestemning18

18. december 1974, side 6; Juleafslutninger ved skolerne
Ved Jyderup Realskole indføre man en juleafslutning. For første gang er der arrangeret julegudstjeneste kl. 9 i Holmstup kirke, hvor pastor Holger Hansen, Buerup, taler til eleverne, men hvor også Realskolens dygtige pigekor, under ledelse af Fru Birgit Rasmussen, medvirker.
- Efter kirkegangen samles men på Realskolen til juleafslutning, inden man drager på juleferie11
Jul Jyderup Realskole
Billederne her fra Jul på Birkegården
Jul på Birkegården
Birthe, Inge og Yvonne præsentere et udsnit af de mange gaveartikler

Jul på Birkegården
Susan og Anders lægger sidste hånd på værket
1975
Jyderup Realskoles kor 1975
"Enstemmigt vedtaget" af samtlige forældre og andre gæster: "Det var en dejlig dag: den årlige julesammenkomst for kostskoleelevernes forældre, hvor der på de seks afdelinger der hører under kollegiet, var arrangeret julestuer med julehygge og udstillinger af elevarbejder, derunder også julegaver, og afsluttet med julekomedie i salen på Jennny Mariehjemmet, Skarridsøgade.
Købt gård (ved juleafslutningen på Jenny Mariehjemmet)
I den forbindelse bliver det oplyst, at endnu en går er blevet erhvervet til fastboende kostskoleelever, nemlig Tjørnemarksgården pr. Kalundborg med et tilliggende på 2 tdr. land. Gården ledes af Jonna og Per Hjort Nielsen, og har 14 fastboende kostelever,
Hvad der endvidere hører under Kollegiet er kombinationen af Kollegiet på Søbækvej, med 118 fastboende piger og drenge, og Søbæksgården", hvor julestuen var arrangeret.
Søbæksgården bor øverste leder, forstanderparret Edith og Peter Hehnel, mens lederen af henholdsvis pige- og drengeafdelingen på Kollegiet er Dorte og Gunner Knudsen, Kirsten og Freddy Harthimmer, Stedinghus på Chr. F. Jensensvej, Jyderup, ledet af Hildegard og John Larsen, med 45 fastboende elever, "Den lille kostskole", Stokkebjervej pr. Jyderup, ledet af Esther og Aksel Duus, med 16 elever, "Birkegården" ved Viskinge ledet af Birthe og Ejvind Kjølbye, med 25 fastboende elever, Trøjeløkkehjemmet pr. Kalundborg, ledet af Elly og Jens Gaarde, med 14 elever, og som nævnt Tjørnemarksgården ledet af Jonna og Per Hjorth Nielsen med de 14 elever. Som bekendt kører skolens busser de udenbys boende elever til Jyderup Realskole og selvom der således er en mangesidet forgrening af den stærkt voksende kostskole, så lykkes det forbilledligt samarbejde og dygtig styrelse at holde sammen på tropperne.

8 kl. forfattere
I julestuerne var de respektive steder, udstillet dejlige ting i læderarbejde, keramik, håndgerning m.m., også eleverne havde været primus motor i juleudsmykningen de forskellige steder. Om eftermiddagen blev budt på kaffe med bagværk, senere var der spisning for gæsterne, og kl. 19 samledes man fra alle afdelinger til komedie og underholdning i salen på Jenny Mariehjemmet, Skarridsøgade.
Eleverne fra 8.B havde åbenbart talent som forfattere og havde selv kollektivt skrevet en sagnhistorie Den gyldne økse", bearbejdet til opførelse ved direktør Mogens Berggren, Ærtebjerg, der er lærer ved skolen.
Jyderup Realskole julen 1975
Handlingen skildrer en slægtsfejde, hvor eksbrødre, Thorbjørn og Arne, spillet af Michael og Arne, strides om den gyldne kæmpeøkse. Herom fortæller stavkarlen Peter og moralen skal læres ud fra linjerne: "når kiv er sået, er tilliden gået". Tilliden genvindes og så kan der festes i enighed og sammen. Med Mogens Berggren, der også var aktører i komedien, en solid succes og megen hyldest.

Musik- og sangpædagog Birgit Rasmussen kunne også notere en fin succes for sit sangkor, der underholdt med sange og optrin, også med stort bifald. Der blev på stemningsfulde måde afsluttet med Lucia optog, hvor Luciabruden og hendes terner sang Lucia sangen og til sidst "Dejlig er jorden", hvor alle sang med.

Der var megen glæde over den dejlig, og indholdsrige dag, hvad der fra de forskellige afdelingers side var gjort et stort arbejde for, at det skulle blive15
1975, Kalundborg Folkeblad 18. dec. 1975, side 6; Forskud på juleferien
Forskud på juleferien
Allerede i aften, torsdag tager kostskoleeleverne fra Realskolen forskud på julefestlighederne og juleferien med en julemiddag og julehygge på de respektive afdelinger.
Kollegiet, indbefattet Søbæksgården, Stedinghus, Den lille kostskole i Ll. Stokkebjerg, samt afdelingerne Birkegården i Viskinge, Tjørnemarksgården og Trøjeløkke ved Kalundborg. Alle steder er der juletræer og julesmykket, og desserten ved julemiddagen er ris-a-la-mande, hvert sted med mandelgaver
I Holmstrup kirke samles alle til juleandagt fredag kl. 9, hvor provst Hjørlund læser juleevangeliet og man synger julen ind.
Fredag rejser kostskoleeleverne hjem, og der startes igen 5. januar16

1975, Kalundborg Folkeblad 20. dec.1975, side 10; Smuk juleafslutning
Jyderup Realskole og Kollegiums elever og lærerpersonale samledes i går i Holmstrup kirke, hvor juleafslutningen formede sig på smuk og stemningsfuld måde under medvirken af skolens kor og musikpædagog, fru Birgit Rasmussen, blev alvorlig syg under indøvelsen af programmet, men eleverne vedtog, at de selv ville forsøge at gennemføre det - og det klarede de på meget fin måde.
"Julen har bragt" blev sunget til indledning, pastor Holger Hansen, Buerup, læste juleevangeliet og man sang "Et barn er født i Bethlehem".
Sang- og musikholdet afviklede derefter det smukke program, præsten holdet en andagt, og derefter fulgte endnu en afdeling med sang og musik.
Efter bøn og velsignelse sluttede højtideligheden med "Glade jul"17

1976/77
Julehilsen fra Jyderup Realskole13
Julen 1977
Hyggelig søndag for forældre, elever og lærere.
Jyderup Realskoles traditionelle julestue for forældre, elever og lærere blev afviklet i går med over 400 deltagere.
Der var arrangeret buskørsel fra København på grund af de mange tilmeldinger fra forældrene, og de fordelte sig om eftermiddagen på de forskellige kostafdelinger, hvor deres børn bor. Flere steder havde eleverne gjort vældig meget ud af julepyntningen på kostafdelingerne, netop fordi forældrene kom på besøg.
Man hyggede sig i hinandens selskab på afdelingerne med forskelligt juleri, og ved spisetid samledes man henholdsvis på Kollegiet på
Søbæksvej og Søbæksgårdens festsal, hvor der var dækket op.
Søndag aften var festlighederne henlagt til Jenny Marie hjemmets festsal, hvor forstander Peter Hehnel bød de mange mennesker velkommen. Det blev til nogle hyggelige timer, hvor man blandt andet så skolens dramatikhold opføre et lille stykke, skolens sangkor under ledelse af Poul Malmquist underholdt med sang og musik, og repertoiret var naturligvis stærkt præget af den kommende højtid. Piger fra sangkoret medvirkede i Lucia optoget, der er et traditionelt indslag i Realskolens julesammenkomst.
I øvrigt havde eleverne på kostafdeling Birkegården i Viskinge lavet en salgsudstilling med nogle af de ting, der er blevet fremstillet i den forløbne del af skoleåret og gennem indtægterne fra salget fik man en god skærv i afdelingens elevkasse14
Jyderup Realskoles julestue
Birkegården, havde eleverne lavet julemarked


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 23. dec. 1965, side 3; Juleafslutning
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 23. dec. 1967, side 4; Jul på Jyderup Realskole
Kilde 3: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter marts 1971, side 6
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 22. dec. 1971, side 6; Jul på Jyderup Realskole
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 21. jan. 1972, side 6; Skolen lukket mandag i forbindelse med kongens bisættelse
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 16. dec. 1972, side 6; Julen på Realskolen
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 22. dec. 1972, side 6; Festlig juleoptakt på Kollegiet
Kilde 8: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 1973, side 13
Julehilsen 1976/77 fra Christina Huus - ved ikke om julehilsen er fra 1976 eller 1977
Kilde 10: Kalundborg Folkeblad 5. januar 1966, side 3; Skolen begynder efter juleferie
Kilde 11: Kalundborg Folkeblad 18. december 1974, side 6; Juleafslutninger ved skolerne
Kilde 12: Marianne Fomsgaard Andersen 30. august 2014
Kilde 13: Julehilsen 1976/77 fra Christina Huus - ved ikke om julehilsen er fra 1976 eller 1977
Kilde 14: Holbæk Amts Venstreblad 12. dec. 1977, side 10; 400 deltog i julestuer på Jyderup Realskole
Kilde 15: Kalundborg Folkeblad 9. december 1975, side 6; Det var en dejlig dag
Kilde 16: Kalundborg Folkeblad 18. dec. 1975, side 6; Forskud på juleferien
Kilde 17: Kalundborg Folkeblad 20. dec.1975, side 10; Smuk juleafslutning
Kilde 18: Kalundborg Folkeblad 9. dec. 1974, side 6; Basar og julefest for 450
Note:
Julen 1972 ligger også inde i aktiviteter;koret

Sidst opdateret 22. februar 2015
©Jyderup Realskole