Om familien Weinreich
følgende ses på Jyderup Realskole:
Med hjælp fra Christian Weinreich10
Følgende 7 var søskende:
1920 Elisabeth Weinreich (kaldenavn: Lis)
1922 Lily Weinreich, Maskinfabrikant, Snertinge Konfirmeret 27. oktober 192111
1924 Inge Weinreich,
1925 Karen Henny Weinreich (kaldenavn: Henny), maskinfab. Konfirmeret 28. sept. 192412 (forældre: Carl Daniel Weinreich og hustru Anna Elisabeth. f. Larsen, Snertinge)
1926 Ellen Margrethe Weinreich (kaldenavn: Grethe), (f. 16. dec. 1911, konf. den 11. april 1926 forældre Carl Daniel W og Anna Elisabeth f. L, Snertinge13
1935 Carl Christian Weinreich (skal staves med C), Fabrikant Weinrich, Snertinge
1940 Jørn Leif Weinreich, (hed ikke Jørgen, men Jørn), Snertinge - 14forældre: automobilforhandler Carl Daniel W og hustru Anna Elisabeth f. Larsen


Følgende 2 var søskende:
1956 Bente Weinreich, Guldsmed, Mørkøv
Bente15 født 22/11.1940 forældre landmand Svend Aage W født 8. jan 1917 og hustru Gemma Agnete f. Jeppesen f. 24 marts 1921
1962 Hanne Weinreich, Guldsmed, Mørkøv (2017 nu Hanne Klarskov)
Deres far Svend Aage var bror til Lisa (ses mellemskolen 1939)

1955 Knud Weinreich far hed Folmer Weinreich, Gårdejer W, Viskinge
Folmer var bror til både Svend Aage og Lisa.
Folmers, Svend Aages og Lisas mor hed Astrid. Der er hende du har 2 avisartikler om (70 og 75 års fødselsdage)10

1935 Jens Christian Weinreich, Gårdejer Weinreich, Alleshave
1939 Lisa Weinreich, III mellemskoleklasse - forældre ses proprietær Weinreich, Vilhelmsdal4

Trine Weinreich gik på Jyderup Realskole fra 4-6 klasse 1976-80

Se også Familien Weinreichs hjemmeside


1977, 2. sept.; Weinreich slægtsfest for 32 gang
På søndag mødes medlemmer af slægten Weinreich for 32. gang til den årlige slægtsfest, der denne gang finder sted dels i Bjergsted forsamlingshus, dels på Bjergsted Bakke, hvis fredede top slægten ejer.
Festen, hvortil der ventes omkring 70 deltagere, slutter i Bjergsted kirke, hvor der er en mindesten for slægtens stamforældre, Johan Daniel Weinreich og Barbara Kirstine Splittorff. Deltagerne i slægtsfesten er alle efterkommere efter dette par helt op til tiende generation1

1957, Kalundborg Folkeblad 25. nov. 1957, side 3; Fru Weinrich 70 år
En rar og elskelig dame, fru Astrid Weinreich, Bjergby, fylder på torsdag 70 år
Fru Weinreich, der er enke efter proprietær Sofus Weinreich, er født på Skovmosegården i Kundby. Ved sit giftermål med Sofus Weinreich stiftede fru Weinreich hjem i forpagterboligen ved Skamstrup præstegård og senere ved Bjergby præstegård. Herefter købte Sofus Weinreich Wilhelmsdal, og her fortsatte fru Weinreich sine travle og virksomme år. Hendes hjælpsomhed og gode hjerte blev ikke mindst kendt af dem, der havde det svært, og her eneste jul pakkede hun et utal af gode gavepakker. Samtidig med at hun var en strålende værtinde for en stor venneskare, var hun en opofrende og kærlig mor for sine fem børn.
En søn, Folmer Weinreich, har nu Mindegården i Viskinge, en anden søn Svend Aage Weinreich er forretningsmand i Mørkøv. En datter er gift med vognmand Børge Noer, Skarridsøgade, Jyderup, en anden datter med gårdejer Svend Aage Rasmussen, "Thorkildsminde", Bjergsted og to døtre er på Falster og Lolland.
For 13 år siden havde fru Weinreich den sorg at miste sin mand. Gården var dengang solgt, og ægteparret var flyttet til Bjergby, hvor fru Weinreich stadig har sit hjem. Gamle venner har ikke glemt hende. På 70 årsdagen vil der sikkert ikke komme til at mangle beviser på, hvor afholdt den populære fødselar er2
Weinrich
En sød og livsglad dame, Astrid Weinreich, nu De gamles hjem i Bakkerup, fylder mandag den 28. november 1977 90 år
Astrid Weinreich føler selv, at hun har levet et rigt liv, hvor der - trods de sorger der også har været - alligevel har været flest af glæderne og derfor meget at sige tak for.
Der er til gengæld mange - naturligvis i første række børnene og slægten - der også føler sig i taknemlighedsgældt til Astrid Weinreich, for hun har altid været et solskinsmenneske, god mod sine kære og hvem hun ellers kunne glæde, og meget gæstfri og udadvendt.
Astrid Weinreich er født på "Skovmosegård" i Kundby og fik her en lykkelig barndom. Som ung dygtiggjorde hun sig på forskellig måde og blev derpå en dygtig og værdifuld medhjælp for sin mand, Sofus Weinreich. De første år af deres ægteskab var de forpagterfolk på Skamstrup præstegård og siden Bjergby præstegård. Længst boede di på proprietærgården "Vilhelmsdal", som Weinreich købte og drev med flid og dygtighed. I Bjergby fik ægteparret en stor venneskare, der nød godt af den store gæstfrihed i hjemmet. Astrid Weinreich tog ikke del i det udendørs arbejde, for der var rigeligt at tage sig af inde døre, med en børneflok på seks, med hus og have, mange gæster og megen hjælpsomhed.
Da "Vilhelmsdal" ad åre blev solgt, flyttede ægteparret til en villa i Stigs Bjergby by. Efter sin mands død for godt 30 år siden, flyttede fru Weinreich til en lejlighed og den passede hun selv til for få år siden. Endnu en sorg fik hun da hun mistede en gift datter.
De øvrige børn er gårdejer Folmer Weinreich, "Mindegården", Viskinge, Else Noer, Jyderup, Inger Nellemoes, Nykøbing F., blomsterhandler Svend Aage Weinreich, Mørkøv, og Lisa Lybecher, Tåstrup.

Familien er meget trofast til at besøge deres elskelige mor, som har bevaret evnen til at glæde andre og hygge sig med dem. På hjemmet i Bakkerup (Mørkøv Knabstrup alderdomshjem) er hun meget glad for at være, nyder den gode omsorg og er i øvrigt taknemlig for at hun kan følge med i alt gennem radio, avisen og fjernsynet. Ind imellem strikker hun lidt, for det kan heldigvis gøre samtidig med at høre radio - for den skal nemlig helst være tændt hele dagen for at hun ligesom kan være "dækket ind" med alt, hvad der sker og med hvad der er at interessere sig for. Fødselsdagen må af forskellige årsager fejres lidt forskudt og det sker i forsamlingshuset i fru Weinreichs barndomsby, Kundby, hvor slægt og venner er med til at hylde den afholdte alderspræsident5

1962, nov.; Fru Weinreich
En venlig og meget afholdt dame, fru Astrid Weinrich, Stigs Bjergby, kan onsdag den 28 ds. fejre sin 75 års fødselsdag.
Fru Weinreich, der er født på Skovmosegård i Kundby, fik ved sit giftermål med afdøde proprietær Sofus Weinreich sit hjem i forpagterboligen ved Skamstrup præstegård og senere ved Bjergby præstegård. Derefter købte ægteparret Wilhelmsdal, og her fik fru Weinreich mange travle og virksomme år som en kærlig og opofrende mor for de seks børn, der voksede op, og som en strålende værtinde i det altid gæstfrie hjem.
Efter at have afhændet Wilhemsdal flyttede ægteparret til en villa i Bjergby, og her havde fru Weinreich den store sorg at miste sin mand, hvorefter hun for ca. 6 år siden flyttede til en mindre lejlighed, som hun ubesværet af de 75 år, selv passer
Den store vennekreds, der lærte fru Weinreich at kende som et fint og meget hjælpsomt menneske, har stadig bevaret kontakten med hende, og i den store familiekreds er hun det samlende midt punkt, hvis besøg hos børn, børnebørn og oldebørn altid vækker glæde, og på den store dag samles hele familien til fest i Bjergby.
En søn er gdr. Sv. Aage W, er forretningsmand i Mørkøv, en datter er gift med Sv. Aag. Rasmussen, "Thorkildsminde", Bjergsted, en datter er gift med Børge Noer, tidligere Esso, Jyderup, nu Holbæk, mens to døtre er bosiddende på Falster og Lolland 8


1975, aug; Fru Margrethe Weinreichs minde
Til Jyderup redaktionen har en læser skrevet en anmodning, at fru Margrethe Weinreichs minde må blive æret med gengivelsen af en skildring om Alleshave og egnen omkring dette smukke stykke Danmark. Artiklen er skrevet af Margrethe Weinreich, der elskede Alleshave og egnen og om hvem det ved hendes båre blev sagt: "Et stykke af Alleshave døde med Margrethe Weinreich". De ord hun skrev, var så ægte og oprigtigt følte, at de bør være med til, at lyse om hendes minde og måske kan give andre forståelse for, at se denne plet med samme øjne.
Med overskriften "Jeg tror der er skønnest"... skrev Margrethe Weinreich følgende kærlighedserklæring til Alleshave og Vesterlyngen:
H.C. Andersen ville ikke sige mig imod når jeg ombygger hans verslinier: "I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme" - og siger: "I Alleshave er jeg født, der har jeg hjemme, der har jeg rod, derfra min verden går"
Har du ikke oplevet Alleshave, så lad skilte vise dig vej, og du når hurtigt en lille kirke omgivet af høje popler og levende hegn, og når den er passeret, er du i Alleshave og befinder dig med vand på begge sider. Nekselø bugten mod nord. Saltbækvig mod syd.
Alleshave har en strækning af fem kilometer i længden og på det smalleste fra vand til vand ca. 2 km.
Her ligger huse og gårde med frodige marker. Og her har alle hjemmene dette særpræg, at de er gået fra slægt til slægt og vil uden tvivl fortsætte frem i tiderne.
Fortsæt mod vandet på venstre hånd og man kører højt og har en pragtfuld udsigt over vigen og sønderstranden til landet mod syd, Kalundborg kirke og radiotårnene, til Raklev kirke, og tit skinner solen på Mosbjerggårdens hvide vægge.
Pludselig kører man mod en lille birkeskov, og vejen svinger brat mod nord og ned til venstre mod en bro med led og et skilt, hvor der står: "Adgang forbudt".
Dette fører ind til Saltbækvigs område.
Indtil slutningen af det 19. århundrede bruste havet her, men menneskehænder tvang det tilbage bag en dæmning.
Herfra hentede pastor Aalbæk Jensen inspiration til sin succes bog: Dæmningen. Han håbede på et frugtbart land. Det blev det ikke, men naturens hånd tog fat igen og skabte den skønneste fauna og vegetation med stille kanaler og damme, med vilde svaner, gråænder og mange sjældne fuglearter. her har grågåsen yngleplads, et af de få steder i Danmark.
Kun få gange om året bliver dette skønne terræn betrådt, og det er, når jægere med hunde og klappen jager fugle og vildt, da dette ellers ville tage overhånd.
Vi respekterer deres adgang forbudt og kører nu ind i Alleshave by, der består af 4 huse og 2 gårde, mon ikke det er Danmarks mindste by?
Pludselig har man nået Nørrehoved spidsen på denne lille landsdel, og Nørrehovedgård ligger ensomt, men smukt med vand til tre sider, og her udbreder sig for os, som et stort maleri. Sejerø, Nekselø, Stold med militærbasen. Ordrupnæs med Vejrhøj og bagest Sjællands Odde.
Herude på spidsen ligger Jordbjerg. Vi tror et oldtidsminde. Fra slægt til slægt fortælles, at her på visse tider viser sig lygtemænd og hovedløse heste.
Ad en dårlig vej når vi et lukket led. Der står et skilt på leddet, ikke et adgang forbudt, men "Luk leddet", og har du lukket leddet bag dig, er du på Vesterlyngen. Et lille paradis på nogle hundrede tønder land med sikkert den længste badestrand langs Sjællands kyst, som er fredet.
Ingen sommerhuse, ingen grundejere.
Det er vores allesammens, dette skønne uberørte sted.
Nu er det svært at beskrive Vesterlyngens skønhed, den må opleves med sine enebærbuske og lyngtæppe sandgrave og vilde rosenbuske. Her kan du ikke høre lyden af dine egne fodtrin.
Det kan ske, om du har lagt dig til ro under en enebærbusk, der pludselig over dig står en hest, og vil gøre dig selskab, for dette er også for dyrene, et frihedens land. Her græsser hver sommer mange dyr.
Det var i sommer, da vi fulgtes ad igennem vore lille "alles have". Men gør turen om en stille vinterdag, hvor sneen ligger hvid og stille om gård og hus og bølgeslaget ved strande ligger stille under isen, og du vil selv finde stilhed og højtid, som gør sindet godt, og du vil sige med mig: "Jeg fandt det dog lige smukt" 9


Kilder:
Kilde 1: Holbæk Amts Venstreblad 2. sept. 1977, side 10; Weinreich slægtsfest for 32 gang
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 25. nov. 1957, side 3; Fru Weinrich 70 år
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 1950
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning 1939
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 25. nov. 1977, side 6; livsglad 90 årig
Kilde 6: Viskinge kirkebog 1944-59 opslag 114 nr. 15
Kilde 7: Viskinge Kirkebøger
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 21. nov. 1962, side 3; Fru Weinreich
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 12 aug. 1975, side 8; Weinrich
Kilde 10: Christian Weinreich email korrespondance sept. 2015
Kilde 11: Lilys konfirmation; Særslev kirkebog opslag 277 nr. 2
Kilde 12: Hennys konfirmation; Særslev sogns kirkebog 1904-43 opslag 281 nr. 1
Kilde 13: Margrethes konfirmation; Særslev sogns kirkebog 1904-43 opslag 283 nr. 2
Kilde 14: Jørns konfirmation; Særslev kirkebog 1904-43 opslag 246
Kilde 15: Bente født, Mørkøv kirkebog 1940-48 opslag 52 nr. 10
Kilde 16: Bill. fra Jyderup Lokalarkiv på facebook januar 2016
Kilde 17: Herbert Duholm oplyser nov. 2016 navneændring før Hanne Weinrich nu Hanne Klarskov
Noter: Børn af fam. Noer ses på Jyderup Realskole fra 19503


I Mørkøv kirkebog 1940-48 opslag 63 nr. 10 ses: Elsebeth Weinreich Rasmussen
Elsebeth født 1. juli 1943; forældre vognmand Svend Aage Rasmussen f. 12. juni 1910 og hustru Tove Weinreich, født 6. august 1913 viet i Stigs bjærgby kirke 6. maj 1939
Ses ikke på Jyderup Realskole

Sofus Weinrich http://www.arkiv.dk/vis/258013 astrid http://www.arkiv.dk/vis/258008 http://www.arkiv.dk/vis/258010

Tekst til bill. fra Jyderup Lokalarkiv på facebook jan 2016; Jens Sofus Weinreich, præstegårdsforpagter i Stigs Bjergby, med hustruen Astrid og deres 5 børn (datering: 1918)16
Fam. Weinreich
Astrids og Sofus Weinreichs børn: Folmer, Else, Svend Aage, Lisa, Inger samt en ikke navngiven bortgået
Folmer har en søn Erik W, Viskinge kirkebog 1944-59 opslag 114 nr. 15 konfirmeret 30/9.1951 Folmer er gift med Ella F. Kristensen, de bor Mindegården, Viskinge6

Trine Weinreich gik på Jyderup Realskole fra 4-6 klasse 1976-80
rigtigt sjovt at se for mig, Astrid Weinreich, er min oldemor
Bente, Hanne og Knud er familie, min mor hed dengang Randi Olsen, hun har også gået på skolen (fra Trine 3/4.16) (Randi Olsen ses 1953-54)

Sidst opdateret 25. september 2017
©Jyderup Realskole