Murermester Lars Peter Mortensen
søn Arne Theodor Mortensen ses på Jyderup Realskole fra 1929 II Underklasse - Realeksamen 19361

1956, En livsglad og afholdt dame, fru Anna Mortensen, Drivsaatvej, Jyderup, fylder tirsdag den 13 marts 1956, 60 år.
Fru Mortensen stammer fra Viskinge egnen, hvor hendes far stadig bor. Gennem de mang år i Jyderup har fru Mortensen været en storartet støtte for sin mand murermester L.P. Mortensen, og en prægtig mor for sin eneste søn, disponent Arne Mortensen, Jyderup.
Fru Mortensen er en ualmindelig energisk og dygtig husmoder. Mange skønne håndarbejder, navnlig i korssting, smykker ikke alene hendes eget hjem, men også mange andre har hun glædet med sine "kunstværker". Ligesom og vital er hun på færde dagen lang, og er interesseret i sin bys ve og vel. Bl.a. udførte hun et stort arbejde for at skaffe midler nok til fanefonden for den fane, der blev indviet ved Jyderup håndværker-og Handelsforening 50 års jubilæum i februar. Ved denne lejelighed blev hun takket for sin andel i erhvervelsen af fanen.
Den populære og elskværdige dame vil ikke undgå virak på sin 60 års dag3

1956, En kendt og anset håndværker, murermester L.P. Mortensen, Drivsaatvej, Jyderup, fylder søndag den 11. november 1956, 70 år.
L.P. Mortensen, der er født i Reerslev, lærte murerhåndværket hos murermester Christensen, Ruds Vedby. Derefter flyttede han til Jyderup, hvor han etablerede sig som mester og har været med til at bygge en lang række ejendomme, deraf flere store, bl.a. kommunekontoret og den nye tilbygning til kommuneskolen (1950) for nogle år siden gik murermester Mortensen i kompagni med murermester Viggo Jensen, med hvem han har et udmærket og loyalt samarbejde.
Blandt sine kolleger er murermester Mortensen respekteret som en dygtig håndværker og et fordrageligt menneske. Offentlige hverv har ikke interesseret ham, men han har dog i en lang årrække siddet i bestyrelsen for Jyderup håndværker-og Handelsforening. I sin fritid er han udpræget hjemmets mand, og har sammen med sin hustru skabt et hyggeligt hjem i den ejendom han selv har bygget på Drivsaatvej. Ægteparrets eneste søn er prokurist i firmaet C.H. Olsen, Jyderup. 70 års fødselaren er stadig virksom fra tidlig morgen og tilsyneladende ikke spor mærket af årene. Mange vil sikkert sende den afholdte fødselar en hilsen på dagen4

1966, Jyderups ældste aktive håndværker, murermester Lars Peter Mortensen, Drivsaatvej, fylder den 11 november 1966, 80 år. L.P. Mortensen stammer fra Reerslev. Murerfaget blev lært hos daværende murermester Christensen, Ruds Vedby, og blev suppleret på forskellig måde, hvorefter han etablerede sig som mester i Jyderup. Såvel i sognet, som i et stort opland, har Mortensen været med til at bygge større og mindre ejendomme samt officielle bygninger, bl.a. Jyderup kommunekontor, 1950-bygningen på Jyderup kommuneskolen oma.
I en lang årrække havde L.P. Mortensen et udmærket og loyalt samarbejde medmurermester Viggo Jensen, lige til de syntes det var på tide at lægge op. Det faldt dog ikke helt let, og Mortensen har lige til det sidste påtaget sig forskellige vedligeholdelses- og andre murer job. Det har været omtalt i pressen, at Mortensen, til trods for den fremskredne alder, stadig påtog sig at hvidte kirketårnets gavl på Jyderup kirke, hvor han på højt stillads udførte arbejdet.
Den ansete og dygtige håndværker er afholdt blandt kolleger og som borger i Jyderup. I mange år var han i bestyrelsen for Jyderup håndværker-og Handelsforening, men har der ud over ikke ønsket offentlige hverv, idet han i bedste forstand er en hjemmets mand. Sammen med sin lige så flittige hustru, fru Anna Mortensen, skabte han et harmonisk og smukt hjem på Drivsaatvej, hvor ægteparret for et par år siden flyttede på 1. sal, mest fordi de nu vil begynde at unde sig selv otium. Ægteparrets eneste søn, Arne Mortensen, er forretningsmand i Holbæk5


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1928-36
Kilde 2: Jyderup Kirkebog 1928-37, opslag 131 nr. 17
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 6. marts 1956, side 4; 60 år Fru Anna Mortensen
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 5. nov. 1956, side 3; 70 år
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 8. nov. 1966, side 3; 80 år
Noter:
Jyderup Kirkebog 1928-37, opslag 131 nr. 17 konfirmeret 30. september 1934
Forældre Murermester Lars Peter Mortensen og hustru Anna Mathilde (f. Hansen)2


Sidst rettet 15. juni 2015
©Jyderup Realskole