Junker

Ole Junker (1935)
1935 III U, 1936 IV U, 1937 I M, 1938 II M, 1939 III M, 1940 IV M, Mellemskoleeksamen 1940 og Realeksamen 19411
Avnsø, Skippinge, Holbæk kirkebog 1920-41 opslag 134 nr. 7 konfirmeret den 1. oktober 19302

1937 Henrik Th(ønnesen) Junker: godsejer Thomas Henrik Thingberg Junker3 og hustru Anna født Beck konfirmeret Avnsø, Skippinge, Holbæk kirkebog 1920-41 opslag 131 nr. 8 konfirmeret den 3. oktober 1937
Ses realskolen III M 19374

1946 Birgitte Junker ses IV Mellem 1945 - mellemskoleeksamen 19455 og Realeksamen 19466

1967 Niels Junker 1962-63 4-5 klasse7, 1963-64 7 kl8 - 1. Real 1964-659, 1965/66 2. real, 1966-67 3. Real10
for 6 kl. Niels Junker11, Plantageejer Junker, Gammelrand Konfirmeret 3. oktober 196513
Niels far var medlem af Jyderup Realskoles skolekreds

Fra 1949 ses Kirsten Jørgensen IV Underskoleklasse13, boende hos godsejer Junker, Aunsøgård
mellemskoleeksamen 195314 og Realeksamen 195415

1962, Kalundborg Folkeblad 19. juli 1962, side 4; Godsejer Junkers jordefærd fra Aunsø kirke16

1978 ved Schaffalitzky de Mucakadell jordefærd
Schaffalitzky de Muckadell fik gennem årene mange andre tillidshverv, bl.a. som medlem af Bregninge-Bjergsted sogneråd, at statens skovnævn, i bestyrelsen for A/S Junkers Savværk17

Der er mange avisartikler med Ole Junker både som borgmester og vedr. hans kontrollerede losseplads f.eks. 4/8.1977 Holbæk amts venstreblad, side 10
+ 1977, 8. sept. - HAV, side 14; Amtet hænger Bjergsted Ikke Jyderup Realskole men Ole Junker 1935

(Ole Junker) Borgmester i Bjergsted kommune 1974-198618
Se Bjergsted arkivet for Dronningens besøg Dr. Margrethe og Ole Junker 1983
Ved nr. 3 Dronning Margrethe besøger Sejerø i 1983 i forbindelse med indvielsen af Sejerø Plejehjem


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1935-42
Kilde 2: Avnsø, Skippinge, Holbæk kirkebog 1920-41 opslag 134 nr. 7
Kilde 3: Junker Thomas godsejer 15/2 1897 -15/7 1962
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning
Kilde 5: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1946, side 21, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 6: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1947, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 7: Jyderup Realskoles årsberetning 1961-63, Jyderup Bogtrykkeri, E. Christensen
Kilde 8: Jyderup Realskoles årsberetning 1964, Jyderup Bogtrykkeri, E. Christensen
Kilde 9: Holbæk Amts Venstreblad 17. juni 1967, elever i 1 real, ses i 7 kl 1964 og 3 Real
Kilde 10: Holbæk Amts Venstreblad, 17. juni 1967
Kilde 11: Niels, ved konfirmations ses; "Santa Rita" pr. Svebølle
Kilde 12: Kalundborg folkeblad (23) september 1965, side 3+4; konfirmation
Kilde 13: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1949, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 14: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1954, Jyderup Bogtrykkeri, E. Christensen
Kilde 15: Jyderup Realskoles årsberetning 1955, maj 1955, Jyderup Bogtrykkeri, E. Christensen
Kilde 16: Kalundborg Folkeblad 19. juli 1962, side 4; Godsejer Junkers jordefærd fra Aunsø kirke
Kilde 17: Kalundborg Folkeblad 4. juli 1978, side 6; Baron Schaffalitzky de Muckadell død Ved ikke om det er en Junker virksomhed
Kilde 18: Borgmester i Bjergsted kommune 1974-1986
Note:

Sidst rettet 17. januar 2015
©Jyderup Realskole