Treschow
Fam. Treschow
Herregårdsliv på Torbenfeldt omkr. 1915. Godsejer og hofjægermester Frederik Treschow (1870-1948) med sine børn, fra v.: Christian Frederik (f. 1897), Clara Benedicte (f. 1901), Kate Harriet (f. 1899), Harry (siddende hos sin far og f. 1911) samt Carl Adolf (f. 1905). Alle børn er født i ægteskabet med Olga Julie Georgine (f. Uhlendorff), som han blev skilt fra i 1916. I 1926 giftede han sig med Maren Kirstine Marie Karlsen, med hvem han i 1933 fik sønnen Frits, der senere overtog godset. Til et rigtigt herregårdsbillede hører naturligvis også en hund – den poserer i forgrunden18

1969 september; Fru Treschow - 70 år
Kammerherreinde fru Ellen Treschow, "Orelund" pr. Mørkøv, fylder mandag den 29. september 1969, 70 år
Ellen Treschow er født i København, som datter af den kendte vekselerer Lehn Schiøler. I sin ungdom fik hun undervisning i malekunst og musik og har udviklet sine talenter, således at det blev til glæde og berigelse for de mange kunstinteresserede, der gennem årene har nydt godt af den nærmest legendariske store gæstfrihed på "Orelund", hvor fru Trescow har boet lige siden hun som ung giftede sig med godsejer, nu kammerherre Christian Treschow.
Musik og kunst fik en stor plads i tilværelsen på "Orelund", dobbelt ved, at kammerherren står for uddelingen af De Treschowske Legater, derunder kunstnerlegatet til de kendte udøvere indenfor skuespil, ballet, malekunst, litteratur m.m. Mange personligheder, kendte navne, har personligt været på "Orelund" for at modtage kunstnerlegatet, bl.a. Poul Reumert, Margrethe Schanne, Bodil Kjer og m.fl. Sidst er dette legat uddelt til forfatteren jens Kruuse.
Kammerherreinden er et dygtigt, begavet og charmerende menneske, i hvis selskab ingen kommer til at mangle samtaleemne. Interesserne er meget alsidige, og f.eks. var hun under krigen med i humanitært arbejde indenfor Kvindelige Marinere. Samtidig har hun altid sat sine pligter som mor og hustru i første række, og er i det meget skønne og smagfulde hjem en strålede værtinde for slægten og de utallige venner. Ellen Treschow er afholdt og populær i alle kredse, og hertil medvirker hendes ligefremme og elskværdige væremåde, forenet med personlighed og en udpræget sans for lune, og de 70 år er der ingen der ville gætte på1

1970 juli; Orelund solgt
Kammerherre Chr. Treschow, der ejer godset "Orelund" ved Mørkøv, har solgt dette til sin svigerinde, fru Lise Treschow, gift med godsejer Frits Treschow, "Torbenfeldt". Overdragelsen har fundet sted2

1970 aug.; Da Torbenfelt skiftede navn (ikke medtaget men stor artikel om godset) 3

1976, 85 år hofjægermesterinde
Hofjægermesterinde Kirstine Treschow, "Altonagården", Torbenfeldt ved Mørkøv, fylder på søndag, den 25. januar 1976 - 85 år.
I ægteskabet med hofjægermester Frederik Treschow blev Kirstine Treschow kendt som en dygtig og alsidigt interesseret dame, der forestod den krævende gerning som fulgte med i pligterne for overvågelse af de mange værdier og den udstrakte gæstfrihed på godset "Torbenfeldt". Hofjægermesteren døde i 1948 og hofjægermesterinden blev boende på "Torbenfeldt" til sønnen, godsejer Fritz Treschow, for ca. 24 år siden overtog godset. Hofjægermesterinden flyttede da til den nærliggende "Altonagården", som hører under "Torbenfeldts" besiddelser.
Gennem årene blev fru Treschow kendt for sin venlighed mod dem, det var i godsets tjeneste og med til "Altonagården" fulgte en af de ansatte, frk. Egdal, der stadig er en trofast og uundværlig medhjælp og er knyttet til fru Treschow i et nært venskab4

1935 Ellen Dora Veronica Treschow, Gårdejer Treschow, Orelund III Underklasse, 1936 III U, 1937 I M, 1938 I M, 1939 II M, 1940 III M, 1941 IV M + mellemskoleeksamen, 1942 Realeksamen5 http://www.gruthansen.org/genealogy/getperson.php?personID=I0829&tree=gruthansen

1935 Frederik Ryan Treschow f. 1923, d. apr. 2003, godsejer Treschow, Orelund I M, 1936 II M, ses ikke 19376

1942 Fritz Treschow, godsejer, hofjægermester Treschow, Torbenfelt II U, og ikke yderligere7

1952 Inger Agnete Treschow, godsejer Treschow, Toftholm Mørkøv, V Underklasse, 1953 I M, 1954 I M, 1955 II M A, 1956 IV M A, 1957 Realklasse A (Ses dog ikke at tage Realeksamen) 8

1953 Merete Treschow, Godsejer Treschow, Toftholm Mørkøv, V Underklasse, 1954 IV U, 1955 I M A, 1956 III A, 1957 IV M, Mellemskoleeksamen 1957, ses ikke 19589
konf. 31. marts 1957 mørkøv kirkebog 1955-66 opslag 63 nr. 8, forældre Valdemar T og hustru Harriet Inge Louise Wedel Jarlsberg Hoppe

1954 Karen Margrethe Treschow, Godsejer Treschow, Toftholm Mørkøv, IV Underklasse, 1955 IV U, 1956 I M B, 1957 II M B, - ses ikke 195810
konfirmeret 5. april 1969 mørkøv kirkebog 1955-66 opslag 66 nr. 11 samme forældre som Merete

? En Christian Treschow nævens 20. juni 1979 KF, side 6, ifm. biblioteket11

Christian Michael Treschow f. 18 april 1942, d. 4. okt. 1980 -- forældre Christian Frederik T, og Ellen Schiøler12

1974 januar; Ridder af Dannebrog, Kammerherre, hofjægermester Chr. Fr. Teschow, Orelund, er udnævnt til Ridder af Dannebrogsordenen13

wikipedia, sept. 2013
Frederik Treschow (23. december 1870 i London – 11. november 1948 på Torbenfeldt) var en dansk godsejer og hofjægermester, bror til Harry Treschow.
Han var søn af Christian Rosenkilde Treschow og hustru, blev 1889 student fra Roskilde Skole og 1895 cand. jur. og samme år volontør på Merløse-Tuse Herreds kontor. Han var 1896 landvæsenselev og var fra samme år til 1905 forpagter af Orelund i Skamstrup Sogn, derefter fra 1905 til 1923 ejer af Torbenfeldt, som han omdøbte fra Frydendal. Fra 1905 tillige ejer af Mindet og Lisedal sammesteds samt af Ulviggård, Tømmerupgård og Mosegård i Undløse Sogn. Treschow blev 1908 hofjægermester og 5. november samme år Ridder af Dannebrog og 17. december 1930 Dannebrogsmand. 1905 blev han besidder af Det Treschow-Torbenfeldtske Fideikommis og 1926 af Det Ryan-Treschowske Fideikommis. Han var 1. bestyrelsesmedlem i De Ryanske Legater. Han var Ridder af Æreslegionen og Ridder af 1. klasse af Sankt Olavs Orden.

Treschow blev gift 1. gang 19. december 1896 på Frydendal (Torbenfeldt) med Olga Julie Georgine Uhlendorff (17. juli 1872 i København - ?), datter af buntmager Justus Christian Friedrich Uhlendorff og Caroline Wilhelmine Charlotte født Ludewig, men ægteskabet blev opløst 1916. 2. gang ægtede han 4. november 1926 i Garnisons Kirke Maren Kirstine Marie Carlsen (25. januar 1891 i Tolstrup, Øster Egesborg - ?), datter af landmand Hans Peter Carlsen og Ane Margrethe født Andersen14

Evt. barn fra 1. ægteskab
Ved bemandingslister for skoleskibet København ses 23/5.1923 (3. rejse) og 13/6.1924 (4 rejse) henholdsvis C.T Treschow og C.A.F.R. Treschow (som yngste elev og elev) 15

1973, Kalundborg Folkeblad 20. juli 1973, side 6; Torbenfelt i Treschow eje i 100 år
I år er det netop 100 år siden, at Christian Rosenkilde Treschow for den sum af 1.025.000 rigsdaler købte Torbenfeldt gods ved Mørkøv. Det usædvanlige jubilæum er i al ubemærkethed blev fejret af den nuværende ejer, Fritz Treschow - Christian Rosenkildes barnebarn, der markerede det hundredeårig slægtseje ved at invitere godsets ansatte med ægtefæller på udvidet "skovtur" til Oslo, hvor man bl.a. besøgte Holmenkolle, Bygdø med Kon-Tiki museet samt ikke mindst den norske hovedstads underholdningsverden - turen foregik pr. fly.
Da C.R. Treschow købte godset hed det Frydendal, et navn Frederik den III havde givet godset, da kongen ejede det fra 1668 til 1670. Efter Christian Rosenkildes død i 1906 fik Torbenfelt dog sit oprindelige navn tilbage.
Fra 1906 til 1948 ejedes godset af sønnen, Frederik Treschow. Sidste ejerskifte skete i 1952, da Fritz Trescow købte Torbenfeldt af boet.
Den nuværende ejer har bl.a. forestået en gennemgribende restaurering af syd- og midterfløjen i årene 1960-61.
Under ledelse af arkitekt Fl. Grut blev flere af rummene ført tilbage til deres oprindelige skikkelse.
I 1963 lod Fritz Treschow foretaget en indvendig restaurering af Frydendal kirke, der blev byttet til godset i 1459.
Herunder fandt man en del kalkmalerier afbildende forskellige våbenskjolde, som blev afdækket og restaureret af en ekspert fra nationalmuseet16


1960 feb.; Skorstensbrand Treschow
Hos godsejer Fritz Treschow, Anthoinettesminde, udbrød i går ved 18-tiden en skorstensbrand, Falck fra Snertinge kom tilstede og fik hurtigt slukket ild17


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 26. september 1969 Fru Treschow - 70 år
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 22. juli 1970, side 6; Orelund solgt
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 29. aug. 1970, side 6; Da Torbenfelt skiftede navn
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 23. januar 1976, side 7; 85 år hofjægermesterinde
Kilde 5: Jyderup Realskoles årsberetning
Kilde 6: Jyderup Realskoles årsberetning
Kilde 7: Jyderup Realskoles årsberetning
Kilde 8: Jyderup Realskoles årsberetning
Kilde 9: Jyderup Realskoles årsberetning
Kilde 10: Jyderup Realskoles årsberetning
Kilde 11: Kalundborg Folkeblad 20. juni 1979, side 6, ifm. biblioteket
Kilde 12: ? Kilde - sikkert kirkebog for Mørkøv
Kilde 13: Kalundborg Folkeblad 3. januar 1974, side 6; Ridder af Dannebrog,
Kilde 14: wikipedia, sept. 2013
Kilde 15: Bemandingslister for skoleskibet København - msf.dk
Kilde 16: Kalundborg Folkeblad 20. juli 1973, side 6; Torbenfelt i Treschow eje i 100 år
Kilde 17: Kalundborg Folkeblad 27. feb. 1960, side 3; Skorstensbrand Treschow
Kilde 18: Billede af fam. Treschow fra Jyderup Lokalarkiv, fb-siden jan 2016

På arkiv.dk Jyderup ses postkort af Orelund B5389
Billedet øverst fra fb-siden "Jyderup Lokalarkiv" 18. jan. 2016

Sidst rettet 18. januar 2016
©Jyderup Realskole