Overbaneformand Hans Peter Johansen
Jyderup Realskole ses;
Preben Ebbe Johansen; 1946/47 - 1956 Mellemskoleeksamen2
Poul Erik Johansen; 1944/45 III Underklasse - 1948 II Mellemskoleklasse3
Poul Erik konfirmeret 3. oktober 19484

50 års jubilæum 2006

Jyderup Realskole elever fra 1956 mødes i 2006

På billedet ses i bagerste række fra venstre:
Ib Christiansen, Kirsten Nørby, Ingeborg Kjær, Lone Fabricius, Gunver Nielsen, Preben Johansen, Inger Johansen, Inger Ravnebjerg, Preben Bruhn Jensen, Jørgen Petersen, Anne Lise Glenhøj, Per Gundersen, Jørgen Noer Jensen, Mogens Clausen og Jørgen Lund Christensen.
I forreste række fra venstre sidder:
Annie Jensen, Ellen Hansen, Erna Hansen, Dorthe Sejr Andersen, Anne Pedersen, Ruth Elva Jensen, Kirsten Larsen, Margrethe Gybel, Lissie Jensen og Ella Rasmussen.
Foto: Per Jensen


50 års jubilæum i Mørkøv10 2006
Efter 10 års skolegang på Jyderup Realskole, forlod godt 40 elever i sommeren 1956 skolen med hver sit papir på, at realeksamen var i hus.
25 år senere mødtes en stor del af klassen på ny – dengang på selve skolen – men da der var gået yderligere 25 år, var skolen nedlagt.
Det forhindrede dog ikke 25 af de gamle elever, der nu er 66-67 år, i at mødes igen. Det skete i lørdags, og denne gang var mødestedet Mørkøv Kirkeby 24 i Mørkøv, hvor en af de gamle elever, Jørgen Lund Christensen, har indrettet festlokale i sin tidligere svinestald.
En af klassens gamle lærere, fru Gybel Jensen, lever fortsat. Hun er nu 93 år og bor på plejehjem, hvor hendes gamle ”skolebørn” i lørdags lagde vejen forbi og hilste på.

1. april 1964 fejre overbaneformand Hans Peter Johansen, hus 29, Jyderup, i dag 25 års jubilæum for sin ansættelse ved DSB
H.P. Johansen stammer fra Forlev, arbejdede der i nogle år som løsarbejder, men fik i 1939 ansættelse ved DSB med ansættelse i Forlev.
For ca. 15 år siden kom hr. og fru Johansen til Jyderup og såvel her som i Forlev er ægteparret blevet afholdt.
I kolonne 50, hvor Johansen har sit virkefelt, er han ligeledes meget populær, afholdt og respekteret og altid parat til at gå i bredden for en god sag. Også privat har ægteparret fået mange venner og har skabt et hyggeligt og godt hjem for deres 2 sønner, der nu begge er gift og har egne hjem1
2017, sendt ovenstående til Preben og han svarede;
a det er mine forældre,vi boede i baNexus 29 a og min moder passede bommene ved skoven indtil de blev automatiske,hun var samtidig syerske og syede kjoler til byens fruer,jeg har meget lokalkendskab da jeg gik med Jyderup Posten i nogle år og er udlært hos Købmand Einar Olsen Holbækvej 2-4. 4 år bag diskbetjent butik,så lærer man mennesker at kend

Fra en gymnastik opvisning på Hotel Skarridsø.
Gymnastikopvisning 1950-51 hotel Skarridsø
Bagerst fra venstre; Bruno Nielsen, Jørn Bache, Sven Strange, Ib Bache, Leder Svend Åge Rasmussen, foran ham to jeg ikke kan huske.
Forrest fra venstre; Verner Abrahamsen, Per Gundersen, Bent Olsen, Bjørn Nielsen med fanen Nils Peter Rasmussen, og til sidst mig selv Preben Johansen.
Årstallet må være ca.1950 -518

Og Jyderups 1.ste hold 1957 eller 1958
Jyderups 1.ste hold 1957/8

Bagerst fra venstre; Erling Nielsen, Erik Dyrholm, Jørn Bache, Finn Nielsen, Leif Mechernsee.
I midten; Preben Johansen, Mogens Clausen, Per Gundersen.
Forrest; Jørgen Nielsen, Børge ?, Flemming Byberg
8

1949/50 IV Underklasse, med lærer Larsen5.
Preben gik i klassen her, men er ikke med på billedet.
Jyderup Realskole 4 underklasse 1949/50
Preben har sat navne på klassekammeraterne sept. 2017 - med tak
Der er 2 rækker og start er fra venstre: Række 1 og række med Lærer Larsen
Bageste række: Birthe Petersen, Inger Ravnebjerg, Lisbeth Sørensen (Elisabeth)
2 bageste række: ?, Else Christensen6, ?
Række ud for lærer Peter Larsen; Preben B. Mortensen, ?,Erik Madsen
Række foran lærer Peter Larsen: ?, Jørgen Noer Jensen, Ib Christiansen
2 forreste række: ?, Preben Jensen, ?
Forreste række: Asger Rasmussen

Række 2 bagest: Eva9, ?, Inger Johansen
2 bageste række: Tove9, Gitte Petersen
Række ud for lærer Peter Larsen; Anna Kirsten Jensen, ?, Anne Lise Larsen
Række ”foran” lærer Peter Larsen: Leif Larsen, Claus Jespersen, Karl Frederiksen
2 forreste række: Erik Mathiassen, Per Gundersen
Forreste række, Tove Larsen, Margrethe Gybel7, Anne Lise Glenhøj
Jyderup Realskole 1954/55
Preben mener det er III eller IV mellemskoleklasse 1954/55
og at det er nede ved ind/udgangen Skolevej
Bag klassen ses Vechts fjerkræslagteri11
Jyderup Realskole 1954/55
Preben mener det er III eller IV mellemskoleklasse 1954/55


Jyderup Realskole 3-4 mellem 55-56Jyderup Realskole 3-4 mellem 55-56


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 1. april 1964, side 4; 25 år ved DSB
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 1947-57
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 1945-49
Kilde 4: Jyderup Kirkebog 1944-49 opslag 119 nr. 20
Kilde 5: Tilladelse til gengivelse 17. oktober 2016 fra Jyderup lokalarkiv (B7494). Navne på elever fra Preben Ebbe Johansen sept. 2017
Kilde 6: Else Christensen, 22. oktober 2016 fra fb-siden "Stationsbyen Jyderup" via Palle Løvstrup Nielsen
Kilde 7: Oplyst af Margrethe Gybel Jensen, på facebooksiden "Stationsbyen Jyderup" 2016, hvor billedet har været fremvist
Kilde 8: Billede og oplysninger om spillere fra Preben Ebbe Johansen 19. september 2017 I original tekst stod "har vist byttet om på Bjørn og Bruno" (rettet i teksten her på siden)
Kilde 9: Oplyst af Inger Clausen 15. september 2017
Kilde 10: Avisudklip 2006 fra Preben Ebbe Johansen
Kilde 11: Klassebilleder fra III - IV mellemskoleklasse 1954/55 fra Preben Johansen, 25. sept. 2017

Preben Ebbe Johansen
Billedet her er fra Prebens fb-profil 2017

Jeg stod i lære hos Ejner Olsens købmandsforretning fra 1954 til 1958, skriver PEJ i fb-tråd vedr. billede af huse

Sidst rettet 25. september 2017
©Jyderup Realskole