Hjortsø, Viskinge
1945/46 III Underklasse Finn Hjortsø, Planteskoleejer Hjortsø, Viskinge1
1949/50 III Underklasse Birgitte Hjortsø, Planteskoleejer Hjortsø, Vsikinge2

Første gang elever fra Hjortsø Planteskole ses på Jyderup Realskole er allerede i 1931
hvor vi i IV underklasse3 ser Knud Hahn, hvis fadder er overgartner Hahn, på Hjortsø planteskole, Knud ses på Jyderup Realskole til 1934 III Mellemskoleklasse4

1955 okt.; Frø fra Canada bliver til svenske skove gennem Hjortsøs Planteskole
Kæmpeædelgranen, Ais Grandis, klarede tørken fint og har gjort rødgranen til dværg.

Fra Canada.... skovplanter i Viskinge... og kæmpeædelgranen, Abias Grandis, i de svenske skove, er det moderne eventyr om "Grantræet"
Denne kæmpeædelgran har vist sig dels at være meget hurtigvoksende og dels hårdfør, fortæller planteskoleejer Ib Hjortsø, og der er stor interesse for den i forstkredse. Den har vist sig at klare den varme, tørre sommer ualmindelig godt, og uden kunstig vanding er kulturerne vokset 2-3 gange så store som rødgraner! En anden god egenskab er, at kæmpeædelgranen har vist sig modstandsdygtig over for rodfordærvelser.
Det er først inden for de sidste år, planteskolen har optaget disse kulturer, som i 2-4 års alderen plantes ud i de danske Stats- og privatskove eller eksporteres til skovlandet Sverige.
Frøene kommer som nævnt fra Canada, og det har voldt nogen vanskelighed at finde netop de særlige klimatisk bestemte lokaliteter frem, som betingede et godt resultat på vore breddegrader.
Denne vanskelighed synes dog nu overvundet.
Her på egnen kender man godt kæmpeædelgranen fra en 19 årig beplantning ved Stenrand, hvor træerne er særdeles smukt udviklet5


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1946, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 1950, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1931, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning 8. maj 1934, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 31. okt. 1955, side 4; Frø fra Canada bliver til svenske skove gennem Hjortsøs Planteskole

Sidst rettet 17. januar 2015
©Jyderup Realskole