Blikkenslagermester Carl Madsens
datter Else Elisabeth Lahn Madsen gik på Jyderup Realskole; 1950 I M, 1951 II Ma, 1952 III Ma, 1953 IV Ma Mellemskoleeksamen 1953 og Realeksamen 19541

1972 februar; Mørkøvs Carl Madsen fylder 70 år
Fødselsdagssamtale med den populære mand
Mørkøv har "sin egen" Carl Madsen populær, på hat med hele sognet, afholdt af "store og små", byens glade blikkenslagermester, måleraflæser gennem 12 år, alle-steds-nærværende arrangør, oplæser, filatelist, forhenværende højskolelærer, historiedyrker, sang- og musik entusiast og så ung i sind og væremåde, at det er svært at fatte den kendsgerning, at samme Carl Madsen runder de 70 år, mandag den 14. februar 1972
Den runde fødselsdag markeres ved en fest i Knabstruphallen og Carl Madsen vil givet komme til at lytte til adskillige hyldesttaler, sikkert også fra hans tidligere kolleger i det gamle Mørkøv sogneråd, som er inviteret med til festen. Carl Madsen var indvalgt af Socialdemokratiet, men har aldrig set på det partipolitiske når det gjaldt sager af almen interesse, "hvad det naturligvis altid gør i et sogneråd" siger han.
1972 februar; Mørkøvs Carl Madsen fylder 70 år
Fødselsdagssamtale med den populære mand

Mørkøv har "sin egen" Carl Madsen populær, på hat med hele sognet, afholdt af "store og små", byens glade blikkenslagermester, måleraflæser gennem 12 år, alle-steds-nærværende arrangør, oplæser, filatelist, forhenværende højskolelærer, historiedyrker, sang- og musik entusiast og så ung i sind og væremåde, at det er svært at fatte den kendsgerning, at samme Carl Madsen runder de 70 år, mandag den 14. februar 1972
Den runde fødselsdag markeres ved en fest i Knabstruphallen og Carl Madsen vil givet komme til at lytte til adskillige hyldesttaler, sikkert også fra hans tidligere kolleger i det gamle Mørkøv sogneråd, som er inviteret med til festen. Carl Madsen var indvalgt af Socialdemokratiet, men har aldrig set på det partipolitiske når det gjaldt sager af almen interesse, "hvad det naturligvis altid gør i et sogneråd" siger han. citere her om "held for den, der var på Askov i den rette tid", med mænd som C.P.O. Christiansen, Hans Lund, Arnfred, Frederik Schrøder, Jakob Appel m.fl.
Blikkenslagermester Carl Madsen

C.P.O. Christiansens strålende dygtige hustru betød også meget for undervisningen og var med til at præge ungdommen i positiv retning. Efter Askov-tiden og lærerkurset blev Carl Madsen, lærer på Voldby Højskole, hvor han også lærte sin hustru at kende. Derefter blev Carl Madsen lærer på Ubby Efterskole, men da man i 1931 oplevede overflod af lærere, blev det "de studerende" der kom i første række og Carl Madsen valgte at vende tilbage til virksomheden i Mørkøv.

Frimærkehobby
Omend det var dejlige år, så kom Carl Madsen ikke til at fortryde, at han blev håndværker i Mørkøv. Forretningen blev blomstrende, og Carl Madsen har altid holdt de gode gamle håndværksprincipper i hævd og er blevet respekteret som en dygtig og samvittighedsfuld mand, reel i alle forhold. Den agtelse og sympati hvormed han altid er blevet og bliver omfattet, er også kommet til udtryk ved forskellige tillidshverv, bl.a. de 12 år i sognerådet, i bestyrelsen for Håndværker- og Borgerforeningen og endnu et par foreninger. Den store fritidshobby er frimærker og i 26 år har han været formand for Holbæk og Omegns frimærkeklub. Som nævnt har Carl Madsen tillige været og er stadig måleraflæser for NVE ialt gennem 36 år, hvor han er kommet i kontakt med hele sognet. Venneflokken er stor og alle kan lide at få en samtale med den livsbekræftende og livskloge Mørkøvborger. Det opdages hurtigt ved en samtale, at Carl Madsen er en herlig "blanding" af filosofi, romantiker, lyriker - og humorist og han forstår den livskunst at kunne opsummere alt hvad der er positivt og hver dag finde ting at glædes ved. Hjemmet er hans egentlige verden, og her er han den forstående familiefar, mand og ven. Foruden den nævnte søn. Poul Madsen, er der endnu en søn, Niels, der bor hjemme. Ægteparrets eneste datter bor i Herlev, Carl Madsen finder at der stadig er meget at tage stilling til og være aktiv i, også hvad angår de kommunale interesser. "Jeg var en af dem", siger han til slut ved fødselsdagssamtalen - der kæmpede imod kommunesammenlægningen, ikke fordi jeg har spor mod Jyderup, men alene fordi jeg fandt, at den nære kontakt mellem de folkevalgte og beboerne blev for periferisk, men nu vil jeg lige så oprigtigt håbe på, at tornvedderne må finde hinanden i et godt samarbejde. 2

I 1972 kom Svend Hjarnø fra Australien til Jyderup med to formål at gense sin gamle skole og besøge sin barndomsven Carl Madsen.(Svend bor i 1972 i Australien og har sejlet det meste af hans liv)


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1950-55
Kilde 2:Kalundborg Folkeblad 12. februar 1972, side 6; Mørkøvs Carl Madsen fylder 70 år
Noter:
Kan ikke pt. finde sønnerne Poul Madsen og Niels Madsen i elevoversigter for Jyderup Realskole

Sidst rettet 17. januar 2015
©Jyderup Realskole