Falster Hansen
Irene Falster-Hansen ses på Jyderup Realskole fra 1949 I M a, 1950 II M A, 1951 III M a, 1952 IV M a - Mellemskoleeksamen, 1953 Realklassen og Realeksamen samt idrætsmærket *Guld med emaille* som blev overrakt ved afslutningen 19531


1969 jan.; 80 år
Fhv. gårdejer, ejendomshandler Jens Peter Hansen, "Perlen", Jernbanevej, Jyderup, fylder mandag den 3. februar 1962, 80 år.
J.P. Hansen er et af de efterhånden mange beviser for, at 80 år i vore dage ikke betyder, at være "aflægs", tværtimod er J.P. Hansen meget vitale, interesseret og aktiv, og han har en hukommelse, som mange yngre kunne misunde ham.
Barndomshjemmet lå i Simmenfeldt, hvor J.P. Hansen fik det første grundlag for at blive en dygtig landmand. Faderen købte senere gården "Perlen" i Skamstrup sogn, og denne gård er stadig i slægtens eje, i tredje generation, i det den blev overtaget af J.P. Hansen, som for en del år siden overdrog den til en søn, gårdejer Jens Falster Hansen.
Gården blev drevet med flid, dygtighed og fremsyn, og J.P. Hansen blev som landmand omfattet med respekt og tillid. Derom vidnede bl.a. en lang række tillidshverv: medlem af menighedsrådet, vurderingsmand for Brandforsikringen, formand for Mergelselskabet, i bestyrelsen for Landboforeningen, Hesteavlsforeningen, Garantforeningen, Sygekassen, mejeriet m.m.
Hesteavlen var den store hobby for J.P. Hansen og mange fine Frederiksborgheste er opdrættet på "Perlen", to flotte hingste blev solgt til en udstilling i Göteborg, og på dyrskuer var J.P. Hansen i mange år en sikker vinder af ærespræmier og 1. præmier til sine dyr, ikke mindst blev han kendt som sulkykører. Landets aviser skrev samstemmende: "Fin sejr for sejr" Hesten havde navnet "Sejr" og kunne leve op til det. Der blev også oprettet en rideskole på "Perlen", hvor J.P. Hansen underviste i ridesport. Desuden var han efterspurgt som dyrskuedommer, og var i næsten en menneskealder med til at bedømme heste ved skuer - dog ikke sine egne dyr.
Hjemmet på "Perlen" blev kendt som et gæstfrit og harmonisk sted og J.P. Hansen havde i disse mange lykkelige år en uundværlig og dygtig støtte i sin hustru. Ægteparret købte for ca. 15 år siden villaen på Jernbanevej og døbte den "Perlen". Også her blev der samlingssted for slægt og venner, naturligvis mest for børn, svigerbørn og børnebørn. For nogle år siden havde J.P. Hansen den sorg at miste sin hustru. Hjemmet bevarer han stadig og det er heller ikke sjældent han kører en tur i sin bil rundt for at besøge børnene.
Foruden den nævnte søn er der to andre sønner og fem døtre. Venner har J.P. Hansen mange af og er afholdt for sin venlige og ligefremme væremåde2

1959 januar; 70 år
Ejendomshandler, fhv. Gdr. Jens Peter Hansen, Villa "Perlen", Jyderup fylder den 3 februar 1959, 70 år
J.P. Hansen er født i Simmenfeldt ved Mørkøv, men ikke længe efter købte forældrene gården "Perlen" i Skamstrup, og det er således herfra J.P.H. mindes sin barndom.
Som ung fik han alsidig indsigt i landbruget og overtog siden "Perlen", som han drev med dygtighed og interesse. Jens Peter Hansens livsglade væsen skaffede ham mange venner, som har nydt godt af gæstfrihedens hos hr. og fru Hansen. Hustruen var en flittig medhjælp i arbejdet på gården, og her fik også deres seks børn et lykkeligt barndomshjem. Det ejes nu af tredje generation af Sønnen, Gdr. Jens Falster-Hansen. To andre sønner har gårde henholdsvis i Siddinge og ved Dianalund. To døtre er gift, en bor i Nr. Jernløse og en i Lyngby, mens den yngste datter er ugift.
Jens Peter Hansen have flere tillidshverv i Skamstrup Sogn, bl.a. som formand for Venstreforeningen, i bestyrelsen for Mejeriet og senere revisor samt som medlem af menighedsrådet. For ca. 5 år siden flyttede han og hustruen til Jyderup, hvor de købte villaen på Jernbanevej og straks døbte den med navnet "Perlen". J.P. Hansen kunne ikke finde sig i at sidde uvirksom hen, og etablerede sig som Ejendomshandler. "Jyderup Ejendomskontor" kaldte han virksomheden og det er et arbejde, han går op i med interesse, og som sætter ham i forbindelse med mange mennesker, der kan lide han joviale væremåde. Derfor vil 70 årsdagen ikke få lov at gå upåagtet hen3

1959 januar; J.P Hansens 70 årsdag
Ved en beklagelig fejl stod der i går i J.P. Hansen fødselsdagsnotits, at der var tre sønner og tre døtre i ægteskabet; med der var fire, døtre. Den ældste af disse er gift med malermester Villy Jensen, Skamstrup4


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1949-54
Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1949, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 12. maj 1950, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 12. maj 1951, G. Crones Bogtrykkeri Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning maj 1952, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning maj 1953, Holbæk amts venstreblad
Jyderup Realskoles årsberetning maj 1954, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 27. januar 1969, side 6; 80 år
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 27. januar 1959, side 3; 70 år
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 27. januar 1959, side 3; J.P Hansens 70 årsdag

Sidst rettet 17. januar 2015
©Jyderup Realskole