Palle Ivardt Jensen
Palle ses på Jyderup Realskole fra I Mellemskoleklasse B fra 1950 - 1953 Mellemskoleeksamen1 (1953 *Flidspræmie, Elevforeningens*) og Realeksamen 19542

Konfirmeret 5/10.1952
Far Tømrer Jens Emmanuel Jensen, Lynggårdsvej 27, Jyderup3

1954.
Formand Holger Hansen, næstformand Farvehandler Mogens Nilsen, sekretær Tømrer Emanuel Jensen, kasserer mejerist Bent Sørensen.
Til fodboldudvalg: bager Poul Jørgensen, til gymnastikudvalg: Farvelhandler Mogens Nielsen, til skydeudvalg: Landmand Jens Aage Petersen og håndboldudvalg Tømrer Kjeld Christiansen101959 nov.; Fra Jyderup til Mombasa
Fin chance til den unge Jyderup'er Palle Jensen, Lynggårdsvej
Den 22 årige Palle Jensen, søn af tømrer Emanuel Jensen, Lynggårdsvej, Jyderup, har fået en fin chance for at opleve østens eventyr.
Palle Jensen er ansat i ØK og blev for 5 uger siden tilbudt en stilling i Mombasa i Østafrika, hvor han skal lede en handelsafdeling med kaffe og skind. Det bliver opkøb, der sortere under Palle Jensen, og stillingen er et led i hans videre uddannelse.
Efter eksamen på Jyderup Realskole fik Palle Jensen ansættelse i importafdelingen i ØK, hvor han har været siden, kun afbrudt af militærtjeneste. Palle Jensen har suppleret sin uddannelse på forskellig måde, bl.a. ved ekstra handelsuddannelse og flere sprog, f.eks. fransk, engelsk og portugisisk.
I morgen flyver han til Nairobi. Der er i forvejen 10 danske ved handelsstationen ved Mombasa.
I øvrigt har hr og fru Emanuel Jensen endnu en søn Georg Jensen i Afrika, nemlig i Johannesburg, men herfra er ca. 3000 km til Mombasa.
Palle Jensen glæder sig meget til alt det nye, han skal se og den, der kender til Palle Jensen, ved, at han nok skal løse de opgaver, der stilles ham, da han er en ualmindelig flittig, samvittighedsfuld og målbevidst ung mand4

1961 feb.; Avishilsen i Afrika
En Jyderup'er, Palle Jensen, søn af tømrer Em. Jensen, Lynggårdsvej, der er ansat i Ø.K. med arbejdsfelt i Afrika, kom forleden ud for en overraskelse. Under sit arbejde ved en jordbundsundersøgelse kom Palle Jensen ud på en farm i Essimingor Estats ved Arusha, og da han kom ind for at hilse på ejeren og frue, var det første, hans øje faldt på, Kalundborg Folkeblad!
Det viste sig, at fruen var Benedicte Holmegaard, datter af fru Fraas, Ellebjerg, tidligere Asmindrupgården, og søster til fru Lind, Tornvedgården. Fru Holmegård, hvis mand har en farm på 18.000 tdr. land, fik en hyggelig samtale med Palle Jensen om den fælles hjemegn, i den korte tid, fru Holmegaard har været i Afrika, er hun faldet godt til, men er glad for gennem avisen at følge med i, hvad der sker herhjemme.
Palle Jensen fik lov til at læse avisen, og det var mærkeligt nok det eksemplar, hvori var skrevet et interview med hans bror, Georg Jensen, der har været nogle år i Afrika, men nu er vendt hjem for at blive. Palle Jensen har i et brev til sin mor og far fortalt om hændelsen, og om, hvor rart det havde været med den uventede "hilsen" hjemmefra5

Benedicte Fraas ses på Jyderup Realskole fra IV Underskoleklasse 19366 samt at tage Mellemskoleeksamen 19407 og Realeksamen i 19418
Har forsøgt at se om jeg kunne finde Georg, før og efter 1950 - men pt. ikke fundet.

1959 marts; 65 år
Tømrer Emanuel Jensen, Lynggårdsvej 27, Jyderup, fylder den 14. marts 1959, 65 år.
Emanuel Jensen er født i København kom som ung tømrersvend til Jyderup, der helt er blevet hans by. Emanuel Jensen fik, som det interesserede og fremsynede menneske, han er, snart adskillige tillidshverv. Bl.a. har han gjort en god indsats indenfor idrætsforeningen, hvor det ikke mindst har været skydningen, der interesserede ham. Politisk tilsluttede han sig socialdemokratiet, hvor han har været formand m.v.
Desuden har Emanuel Jensen været medlem af Jyderup Sogneråd i tre perioder, og har udført et godt og dygtigt kommunalt arbejde. Som formand for aftenskole og ungdomsnævnet har han gjort meget for at gaven ungdommen. Desuden er han medlem af Holbæk Amts Svendeprøvekommission. Emanuel Jensen, der er en habil håndværker, har den meste tid arbejdet i Kalundborg, og blev afholdt af såvel kolleger som foresatte9


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1954. E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1955. E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 3: Jyderup Kirkebog 1950-1963, opslag 143, nr. 21
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 28. nov. 1959, side 4; Fra Jyderup til Mombasa
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 14. feb. 1961, side 3; Avishilsen i Afrika
Kilde 6: Jyderup Realskoles årsberetning 1936, , den 12. maj 1936, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 7: Jyderup Realskoles årsberetning 17. maj 1941. Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 8: Jyderup Realskoles årsberetning 12. maj 1942. Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 7. marts 1959, side 4; 65 år
Kilde 10: Kalundborg Folkeblad 6. februar 1954, side 4; Jyderup S. G. & I.'s bestyrelse

Sidst rettet 17. januar 2015
©Jyderup Realskole