Charles Holten Bybergs

søn Flemming Byberg ses på Jyderup Realskole
II mellemskoleklasse A - Realeksamen 19541
Jyderup kirkebog 1950-63 opslag 142 nr. 15 konfirmeret 5. oktober 19524

1967 maj; Charles Holten Bygberg fylder 75 år
Forhenværende tømrer og møllebygger Charles Holten Byberg, Emmabodavej 9, Jyderup fylder i morgen tirsdag den 23. maj 1967, 75 år.

Charles Holten Byberg blev som ung uddannet i møllebyggerfaget, og efter endt læretid supplerede han sin kunne ved møllebyggeri i USA. To gange tog han turen over dammen, og efter sidste hjemkomst blev sat bo i Jyderup. Senere købet hr. og fru Byberg en mølle med tilhørende købmandsforretning i nærheden af Holbæk, hvor de boede til de i 1950 vendte tilbage til Jyderup. Byberg arbejdede også som tømrer, men blev angrebet af en astmalidelse, der umuliggjorde, at han blev ved sit fag og måtte nøjes med lettere job. Det ligger ikke til Byberg at beklage sig eller lade sig slå ud.
Ved sin stilfærdige og venlige væremåde har han vundet sine medmenneskers sympati og er vellidt af dem han kommer i kontakt med.
Ægteparrets datter og yngstes søn, fru Grete Brik og installatør Flemming Byberg, bor i Jyderup, den ældste søn, der har været globetrotter ligesom faderen, bor nu i Jylland2

1967 juli 1967; Bryllupper
Lørdag den 22. juli (1967) vies i Jyderup kirke lærerinde, frk. Inge-Margrethe Christensen, datter af bmd. Ejnar Christensen, Englevåd, til elektriker Flemming Byberg, Emmabodavej, Jyderup3


Og Jyderups 1.ste hold 1957 eller 1958
Jyderups 1.ste hold 1957/8

Bagerst fra venstre; Erling Nielsen, Erik Dyrholm, Jørn Bache, Finn Nielsen, Leif Mechernsee.
I midten; Preben Johansen, Mogens Clausen, Per Gundersen
Forrest; Jørgen Nielsen, Børge ? , Flemming Byberg.
5Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetninger 1951-55
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 22. maj 1967, side 4; 75 år Byberg
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 15. juli 1967, side 4, Bryllupper
Kilde 4: Jyderup kirkebog 1950-63 opslag 142 nr. 15
Kilde 5: Billede af Jyderup førstehold fra Preben Ebbe Johansen 19. september 2017 incl. navne på spillere

Sidst rettet 19. september 2017
©Jyderup Realskole