Valdemar Rasmussens børn ses på Jyderup Realskole
Ernst Rasmussen 1934a, 1935b, 1936c, 1937 Mellemsskoleeksamen og Realeksamen 19384
Ella 1952d, 1953, 1954, 1955 Mellemskoleeksamen, 1956 Realeksamen1
Ella fik flidspræmie i 1956


1979 nov.; Dødsfald - Pens. Stationsforstander Valdemar Rasmussen
Pens. Stationsforstander Valdemar Rasmussen, tidligere Holbækvej, Jyderup, er efter lang tids tiltagende svagelighed død på Holbæk plejehjem.
Hustruen Ingeborg Rasmussen bor på EGV-BO, Mørkøv. Ægteparret havde for kort tid siden diamantbryllup og fru Rasmussen tilbragte dagen sammen med sin mand, som desværre var hårdt præget af en svækkelse. Det har været en streng tid for fru Rasmussen, der opofrende plejede sin mand så længe kræfterne strakt til, men for godt halvandet år siden måtte hun tage ophold på EGV-BO

Vald. Rasmussen, der blev 83 år, var født i Allerup ved Holbæk. Fra tidlig ungdom var det hans ønske at gå i DSB's tjeneste, og efter en tid på Københavns Godsbanegård kom han til Jyderup. Tjenesten varede fra 1913 til 1966, altså i alt 53 år, hvoraf de 47 år blev i Jyderup!
På Jyderup station var han en agtet og meget vellidt tjenestemand, som alle havde tillid til. Derfor var det nærmest en selvfølge, at han blev valgt til gruppeformand i distriktet, et tillidshverv han pligttro varetog til alles udelte tilfredshed.

I det harmoniske hjem i "Banehuset" blev levet et lykkeligt familieliv, hvor Ingeborg og Vald. Rasmussen supplerede hinanden på smukkeste måde. Ved sit jubilæum og da DSB-tjenesten ophørte fik Vald. Rasmussen mange beviser på den sympati hvormed han var omfattet. Selv var han glad for de mange år da han var rask og klarede alle betroede opgaver, ligesom han i sin fritid holdt af traveture i naturen.
Foruden hustruen efterlader Vald. Rasmussen 2 døtre og tre sønner. Døtrene Ida og Ella, bor henholdsvis i København og Vordingborg. Den ældste søn, Ernst i Roskilde, er stationsforstander i Hvalsø, Walther Rasmussen er i DSB's tjeneste i Roskilde og den yngste søn, maskinsmed Poul-Erik Rasmussen, bor i Bregninge2

På fb-siden "Jyderups historie i ord og billeder" spørger Per Tyge Rasmussene (19.10.2017) om nogen kender familien og følgende svarer:
Jørgen Gylling Folkmann: Ernst blev gift med min mors kusine Anne-Grethe, datter af Inga og Viggo Christensen, Jernbanevej. Ernst var stationsforstander i Aars? og derefter en del år i Svebølle til han gik på pension. De fik to døtre, Ann og ? Ann er gift med Ole Glahn, Viskinge. Søsteren er gift med Christian Lyhne.
Preben Ebbe Johansen: Jeg kendte dem godt, jeg gik i skole med Ella i 9 år, og Walther kendte jeg også, men han kom mere sammen med min storebroder, de to redde engang en lille pige fra at drukne i Skarridsø ved den store bro hun var faldet i. Synd det gik som det gik med Walther i Roskilde.

Ella, Preben, Ingeborg, Poul
Vi var mange der var glade for og forelskede i Ella. Ella blev gift med en ung trafikelev som var ansat på Jyderup Station han hed Bent Oldenburg, de blev gift og flyttede til Vordingborg hvor Bent blev ansat på stationen. Ella er desværre gået bort for et par år siden.
Billedet herunder viser fra venstre Ella og jeg (Preben Ebbe Johansen) og Ingeborg Kær og Poul Mariendal Hansen i skolegården på Realskolen
5


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1952, Jyderup Bogtrykkeri
Jyderup Realskoles årsberetning 1953, Holbæk amts venstreblad
Jyderup Realskoles årsberetning 1954, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 1955, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 1956, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 1957, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 13. nov. 1979, side 7; Dødsfald - Pens. Stationsforstander Valdemar Rasmussen
Kilde 3: Jyderup sognerådsbog, Rigsarkivet. Fra Flemming Thorsen, april og maj 2016
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning 1934-39, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 5: Billede og tekst fra Preben Ebbe Johansen, oktober 2017

a) Ernst 29.6.1933 Overportør Ernst V Rasmussen ansøger om ½ friplads til sin søn Ernst V Rasmussen på Jyderup Realskole – bevilliges3
b)Fra Jyderup sognerådsprotokol, Rigsarkivet. 23.7.1935; Overportør E. V. Rasmussen andrager om yderlig en kvart friplads til hans søn på Realskolen – bevilliges3
c) Fra sognerådsmøde; 15/2.1951 (283)
d) Stat. Rasmussen, Holbækvej søger friplads på Realskolen for 1 datter – bevilgedes ½ friplads3
e) Søn af Walther Rasmussen

Sidst rettet 20. oktober 2017
©Jyderup Realskole