Retur forside elevlisterElevliste 1952/53
Det nye skoleår på Jyderup Realskole begynder torsdag den 13. august1
Antal elever 1953 sammentalt til i alt 2732

Jyderup Realskole II mellem 1952/53
Herover elever fra skolen på isen på Skarridsø16
I Underklasse og II, III Underkasse ses ikke i Jyderup Realskoles årsberetning for 1953,
Statsbibliotekets Særsamling, Aarhus.IV Underklasse (22 elever på dette niveau)
Anders Christensen, Chauffør Christensen, Høed
Peter Hoppe, Direktør Grüner, Trustrugården
Poul Vang Jensen, Viktualiehandler Jensen, Mørkøv
Preben Jensen, Radioforhandler Jensen, Jyderup
Ole Kaalund, Købmand Kaalund, Svebølle
Steen Kristensen, Værkfører Kristensen, Svebølle
Vera Lindegård, Fodermester Lindegård, Grundmosegård
Bodil Lund, Proprietær Lund, Grundmosegård
Lizzie Bank Mikkelsen, Mekaniker Mikkelsen, Akselholm
Rita Loose Mortensen, Inspektør Mortensen, Rønnekilde
Else Møller, Kaptajn Møller, Bregningegård
Erik Nielsen, Købmand Nielsen, Tornved
Karin Nielsen, Fabrikant Nielsen, Løgtved
Niels Olsen, Konstruktør Olsen, Jyderup
Randi Olsenm, Forpagter Olsen, Rangle mølle
Birgitte Elgaard Petersen, Bestyrer Petersen, Regstruplund
Niels Henning Petersen, Forpagter Petersen, Rugtvedgård
Hans Warming Rasmussen, Vognmand Rasmussen, Svebølle
Per Warming Rasmussen, Vognmand Rasmussen, Svebølle
Palle Slott, Bagermester Slott, Akselholm
Johan Fr. Sørensen, Boelsmand Sørensen, Askov
Jacob Peter Therkelsen, Uddeler Therkelsen, SvebølleV Underklasse (28 elever på dette niveau)
Ole Bülow Christensen, Skomagermester Laurits Peter Marius og Else f. Bülow-Olsen, Viskinge Børnehjem,
Peter Gylling Folkmann, Isenkræmmer G. Folkmann, Jyderup
Flemming Hansen, Gårdejer Knud Hansen, Høedvej 40, Høed
Aksel Gybel Jensen, Repræsentant Aage og Else Gybel Jensen, Fuglsangervej 6, Jyderup
Arne Jensen, Skovejer Frede Jensen, Jyderup
Ester Jensen, Uddeler Jensen, Jyderup
Hans Henrik Jensen, Forpagter Jensen, Jyderup
Helge Jensen, Fodermester Jensen, Knabstrup
Ingrid Gurli Jensen, Vognmand Jensen, Føllenslev
Karen Jensen, Uddeler Jensen, Mørkøv
Kurt Jønson, Fabriksarbejder Peter William og Else f. Jensen Viskinge Børnehjem
Hans Jacob Broskovk Jørgensen, Skræddermester Jørgensen, Knabstrup *fb*
Inge Irne Jørgensen, Fodermester Jørgensen, Kattrup
Annelise Larsen, Gårdejer Larsen, Jyderup
Hanne Loose Mortensen, Inspektør Mortensen, Rønnekilde
Ulf Buchwald Mortensen, Repræsentant B. Mortensen, Jyderup
Kaj Lammert Nielsen, Gårdejer Nielsen, Rugtved
Tove Nielsen, Gårdejer Nielsen, Kaltred
Jens Olesenl, Købmand Olesenl, Jyderup *fb*
Birgit Søvndahl Petersen, Boghandler Søvndahl Petersen, Jyderup
Finn Bjarne Petersen, Købmand Petersen, Jyderup
Gurli Dahlgård Petersen, Arbejdsmand Dahlgård Petersen, Føllenslev
Alice Thora Paulsen, Arbejdsmand Christian Alexander Paulsen og hustru Eva Marie (f. Mortensen),Viskinge Børnehjem
Egon Schou-Hansen, Lagerforvalter S.-Hansen, Jyderup
Ole Sylvest, Forstander Sylvest, Jyderup
Ulla Thaysen, Gartner Thaysen, Knabstrup
Merete Treschow, Godsejer Treschow, Toftholm, Mørkøv
Karen Tvergaard, Konsulent Tvergaard, Jyderup

I Mellemklasse A (30 elever på dette niveau)
Jens Erik Enevoldsen, Arbejdsmand Enevoldsen, Jyderup
Flemming Eriksen, Gårdejer Eriksen, Buerupgård
Bent Hansen, Slagtermester Hansen, Bregninge
Hanne Hansen, Bagermester Hansen, Jyderup
Knud Noer Jensen, Gårdejer Jensen, Høed
Hanne Fau Jørgensen, Mejeriejer Jørgensena, Jyderup
Ida Jørgensen, Underfodermester Jørgensen, Mørkøv
Knud Erik Kløve, Godsforvalter Kløve, Dyrehavegård, Knabstrup
Lene Bue Madsen, Statshusmandb B. Madsen, Bjergby
Inge Mortensen, Traktorfører Mortensen, Svebølle Flidspræmie
John Erik Morthensen, Musiker Morthensen, Mørkøv
Arne Munch, Chauffør Munch, Jyderup
Erik Nielsen, Gårdejer Nielsen, Mørkøv
Finn Nielsen, Savværksarbejder Nielsen, Jyderup
Kirsten Tove Greve Nielsenp, Arbejdsmand Vilfred Greve Nielsen, Jyderup *fb*
Solveig Nielsen, Vognmand Petersen, Mørkøv
Bent Olsen, Boelsmand Olsen, Rugtved
Else Olseno, Værkfører Olsen, Jyderup
Jane Gylling Olsenq, Købmand G. Olsen, Jyderup
Lene Gylling Olsenq, Købmand G. Olsen, Jyderup
Mogens Olsen, Centralbestyrerinde Else Olsen, Jyderup
Inger Petersen, Gårdejer Petersen, Skamstrup Flidspræmie
Connie Rasmussen, Bager Rasmussen, Særslev
Karen Rasmussen, Arbejdsmand Rasmussen, Jyderup
Margit Revsbækr, Forpagter Revsbæk, Høed
Kirsten Schmidt, Blikkenslager Schmidt, Jyderup
Peter Schoch, Proprietær Lind, Tornvedgård
Finn Slott Sørensen, Centralbestyrerinde Fru Sørensen, Knabstrup
Inger Agnete Treschow, Godsejer Treschow, Toftholm Mørkøv
Bente Weinreich, Guldsmed Weinreich, Mørkøv
I Mellemklasse B (32 elever på dette niveau)
Kirsten Brabrand Andersen, Fabrikant B. Andersen, Alleshave
Svend Bistrup, Skovrider Bistrup, Torbenfeldt
Else Kamilla Christensen, - ingen oplysninger!
Per Christensen, Vognmand Christensen, Viskinge
Ib Christensen, Vognmand Christensen, Svebølle
Birte Hansen, Viskinge Børnehjem
Jørgen Hansen, Gårdejer Hansen, Eskebjerg
Lizzie Hansen, Gårdejer Hansen, Snertinge
Birgitte Hjortsø, Planteskoleejer Hjortsø, Viskinge
Sejr Holm, Husbestyrerinde D. Nejstrup, Aldersro pr. Værslev
Hanne Pl. Jensen, Mejeribestyrer Jensen, Føllenslev
Anni Jørgensen, Gårdejer Jørgensen, Torpe
Jytte Karlsson, Arbejdsmand Karlsson, Bjergsted Bakker
Henning Kristensen, Gårdejer Kristensen, Hjembæk
Ulla Kristensen, Chauffør Kristensen, Svebølle
Kirsten Kristiansen, Konstruktør Kristensen, Svebølle
Kirsten Brandrup Larsen, Snedker Larsen, Snertinge
Anny Dyveke Nielsen, Smedemester Nielsen, Holmstrup
Ester Borg Nielsen, Banearbejder Nielsen, Stokkebjerg
Georg Solberg Nielsen, Cykelhandler Nielsen, Eskebjerg
Lizzie Nielsen, Graver og ringer Nielsen, Hjembæk
Arne Normand, Politibetjent Normand, Føllenslev
Verner Damgård Olsen, Tømrer Olsen, Viskinge
Kirsten Pedersen, Proprietær Pedersen, Viskingegård
Kirsten Toudal Petersen, Gårdejer Petersen, Bassebjerggård (evt Pedersen se 1950)
Ole Petersen, Forpagter Petersen, Rugtvedgård
Agnete Lohmann Poulsen, Godsejer L. Poulsen, Egemarke
Ole Warming Rasmussen, Vognmand Rasmussen, Svebølle
Bodil Margrethe Holm Sørensen, Repræsentant Karl Johan og Gerda f. Rasmussen, Haslev i pleje Viskinge Børnehjem
Lena Voss Sørensen, Fru Gårdejer Sørensen, Jorløse
Elin Voss, Arbejdsmand J. Hansen, Viskinge
Knud Weinreich, Gårdejer Weinreich, Viskinge
II Mellemklasse A (24 elever på dette niveau)
Dorthe Andersenv, Mejerist Andersen, Ballebjerg
Gunver Andersen, Mælkehandler Andersen, Særslev
Lizzie Bruhn, Kommis Bruhn, Mørkøv
Jørgen Lund Christensenc, Gårdejer Christensen, Mørkøv (evt. musikkonservatorie, sognefogedsøn)
Karen Vibeke Christensen, Gårdejer Christensen, Haunsø
Erik Dyrholm, Gårdejer Dyrholm, Mørkøv
Preben Finnemann, Fabrikant Finnemann, Skamstrup
Ruth Hvam, Gårdejer Hvam, Særslev Flidspræmie
Margrethe Gybel Jensen, Repræsentant G. Jensen, Jyderup Forældre Aage og Else Gybel Jensen, Fuglsangervej 6 *fb*
Ruth Elva Jensen, Arbejdsmand Jensen, Mørkøv
Preben Halkjær Jensen, Ølhandler Niels Poul Jensen og Agnes Halkjær Enegaard, Drivsåtvej 3, ✝ RIP 1975
Preben Bruhn Jensen, Gårdejer B. Jensen, Tvede
Kirsten Larsen, Slagter Larsen, Mørkøv
Leif Larsen, Maler Larsen, Skamstrup
Anni Mikkelsen, Husmand Nielsen, Godthåb
Preben Buchwald Mortensen, Repræsentant B. Mortensen, Jyderup
Lone Fabricius Nielsen, Forvalter Nielsen, Davrup
Birthe Toudal Pedersen, Gårdejer Pedersen, Bassebjerggård
Anni Petersen, Gårdejer Petersen, Skamstrup
Inger Ravnebjerg, Manufakturhandler Ravnebjerg, Jyderup
Fritz Møller Svendsen, Arbejdsmand Svendsen, Mørkøv
Elisabeth Sørensen, Hotelejer Sørensen, Mørkøv
Vagn Sørensen, Tobakshandler Sørensen, Mørkøv
Susanne Troest, Dr. Troest, Jyderup
II Mellemklasse B (27 elever på dette niveau)
Erna Andersenu, Gårdejer Fru Andersen, Jorløse
Else Christensen, Gårdejer Christensen, Søbæksgården, Jyderup
Jørgen Ib Christiansen, Mekaniker Christiansen, Jyderup
Mogens Clausen, Arbejdsmand Clausen, Hjembækd
Mogens Frederiksen, Fru Frederiksen, Svebølle
Per Gundersen, Købmand Gundersen, Jyderup
Anne Lise Glenhøj, Tømrer Glenhøj, Akselholm
Ellen Marie Hansen, Boelsmand Hansen, Jorløse
Jørgen Hansen, Savværksarbejder Hansen, Svebølle
Mona Lisa Hansen, Vognmand Hansen, Bregninge
Poul Ernst Hansen, Arbejdsmand Hansen, Jyderup
Vivi Høj, Gårdejer Høj, Jyderup
Anni Marie Jensen, Gårdejer Jensen, Jorløse
Jørgen Noer Jensen, Gårdejer Jensen, Høed
Inger Johansent, Skorstensfejermester Johansen, Jyderup *fb*
Preben Johansen, Banenæstformand Johansen, Jyderup *fb*
Ingeborg Kjær, Gårdejer Kjær, Viskinge
Bent Larsen, Skovløber Larsen, Bro Mølle
Tove Larsen, Overlærer Larsen, Akselholm
Hanne Larsen, Gårdejer Larsen, Eskebjerg
Jørgen Finn Melchiorsen, Fru Greisvold, Føllenslev
Leif Mikkelsen, Skytte Mikkelsen, Astrup
Kirsten Seidelin Nørby, Arbejdsmand Nørby, Jyderup
Per K. Pedersen, Købmand Pedersen, Jyderup
Jørgen Christian Petersen, Gårdejer Petersen, Eskebjerg
Ella Rasmussen, Stationsforstander Rasmussen, Jyderup
Flemming Raun, Kommunesekretær Raun, Jyderup


III Mellemklasse A (19 elever på dette niveau)
Inna Wøldiche Christensen, Skotøjsforhandler Christensen, Mørkøv
Tove Frandsen, Købmand Frandsen, Knabstrup *fb*
Elsebeth Hansen, Gårdejer Hansen, Høed Forældre Knud og Ingeborg Hansen, Storebjerg, Høedvej 40
Niels Henrik Hansen, Bager Hansen, Jyderup
Anne Kirsten Jensen, Slagtermester Jensen, Mørkøv
Ole Vang Jensen, Viktualiehandler Jensen, Mørkøv
Else Johansen, Husmand Johansen, Friheden
Inge Lise Fau Jørgensen, Mejeriejer Jørgensene, Jyderup ✝ RIP
Jørgen Jørgensen, Underfodermester Jørgensen, Ny Huse
Anne Lise Larsen, Manufakturhandler Svend Larsen, Jyderup
Frede Larsen, Gårdejer Larsen, Bennebo
Leif Larsen, Overlærer Larsen, Akselholm
Tove Larsen, Mekaniker Larsen, Mørkøv
Arne Nielsen, Købmand Nielsen, Tornved
Birthe Nielsen, Gårdejer Nielsen, Høed Flidspræmie
Forældre Holger og Alma Nielsen, Søbogård, Høedvej 38
Birgit Lohmann Poulsen, Godsejer L. Poulsen, Egemarke
Asger Rasmussen, Fotograf Rasmussen, Jyderup
Erik Rasmussen, Gårdejer Rasmussen, Langevang
Jørgen Thaysen, Gartner Thaysen, Knabstrup
III Mellemklasse B (20 elever på dette niveau)
Tove Boesen, Proprietær Boesen, Svebøllegavn, Svebølle
Jørgen Illemann Christiansen, Gartner Christiansen, Rønnekilde
Evy Hansen, Mekaniker Hansen, Viskinge
Jørgen Hansen, Savværksforpagter Hansen, Jyderup
Svend Aage Hansen, Boelsmand Hansen, Højsted
Hans Christian Jensen, Gårdejer Jensen, Eskebjerg Flidspræmie
Aage Juul Jensen, Gårdejer Jensen, Højbjerg
Birgit Larsen, Gårdejer Larsen, Eskebjerg
Finn Willy Larsen, Boelsmand Larsen, Stokkebjerg
Inger Marie Madsen, Købmand Madsen, Svebølle
Erik Mathiassen, Gårdejer Ottesen, Føllenslev
Connie Nielsen, Boelsmand Nielsen, Hagendrup
Eva Nielsen, Gårdejer Nielsen, Særslev
Jytte Otto, Møller Otto, Føllenslev
Gitte Helmer Petersen, Direktør H. Petersen, Svebølle
Mogens Halby Petersen, Boelsmand H. Petersen, Hallebyore
Elin Petersen, Entreprenør Petersen, Svebølle Flidspræmie
Finn Toftegaard Petersen, Gårdejer Petersen, Føllenslev
Poul Simonsen, Overgartner Simonsen, Hjortsøgård
Hanne Søgaard, Boelsmand Søgaard, Ll. Stokkebjerg


IV Mellemklasse A (28 elever på dette niveau)
Flemming Byberg, Tømrer Byberg, Jyderup
Gerda Carstensen, Handelsmand Carstensen, Mørkøv
Hanne Frost, Forvalter Frost, Knabstrup
Birgit Hahn, Mejeribestyrer Hahn, Jyderup
Ernst Hansen, Vulkanisør Holger Hansen, Jyderup
Niels Hjordsvar, Gårdejer Hjordsvar, Konradsgården
Aage Hørkilde, Købmand Hørkilde, Jyderup
Ole Høy, Overlærer Høy, Mørkøv Centralskole
Johan Johansen, Husmand Johansen, Friheden
Kirsten Johansen, Bagermester Johansen, Skamstrup
Lis Kruhøffer, Pantefoged Kruhøffer, Mørkøv
Hans Henrik Larsen, Boelsmand Larsen, Ll. Stokkebjerg
Else Madsen, Blikkenslager Madsen, Mørkøv
Jens Christian Mathiassen, Gårdejer Ottesen, Føllenslev
Ingerlise Morthensen, Musiker Morthensen, Mørkøv
Annelise Møller, Savværksarbejder Møller, Mørkøv
Benny Nielsen, Maskinarbejder Nielsen, Jyderup
Bruno Nielsen, Fabrikant Nielsen, Jyderup
Hans Jørgen Nielsen, Boelsmand Nielsen, Høed Forældre Frede og Erna Nielsen, Høedvej 55
Mogens Nielsen, Sadelmager Nielsen, Føllenslev
Ruth Nielsen, Gårdejer Nielsen, Mørkøv Flidspræmie
Lena Olsen, Postbud Olsen, Jyderup
Mona Olsen, Chauffør Olsen, Mørkøv
Grethe Boye Petersen, Fru Petersen, Mørkøv
Inge Stoll Pedersen, Gartner Pedersen, Bjergby
Arne Plambech, Gårdejer Christensen, Mørkøv
Lisa Slott-Sørensen, Centralbestyrerinde Fru Sørensen, Knabstrup
Inge Wognsen, Gårdmand Wognsen, Henriksholm

IV Mellemklasse B (22 elever på dette niveau)
Annette la Cour, Ingeniør la Cour, Jyderup
Jørgen Enevoldsen, Bagermester Enevoldsen, Viskinge
Grethe Hansen, Arbejdsmand Hansen, Svebølle
Bent Jensen, Fabrikant Jensen, Jyderup
Niels Henrik Jensen, Snedkermester Jensen, Jyderup
Palle Jensen, Tømrer Jensen, Jyderup Flidspræmie
Rigmor Jensen, Reservepostbud Jensen, Faurbo
Uffe Jensen, Skovejer Frede Jensen, Jyderup
Ester Jørgensen, Boelsmand Jørgensen, Eskebjerg
Kirsten Jørgensen, Godsejer Junker, Aunsøgård
Ruth Kristensen, Gårdejer Kristensen, Hjembæk
Bente Kristiansen, Konstruktør Kristiansen, Svebølle
Ruth Mortensen, Vognmand Mortensen, Jyderup
Inge-Lise Nielsen, Boelsmand Nielsen, Bennebo
Bodil Bo Olsen, Konsulent Olsen, Højsted
Ole Jenstoft Olsenf, Murermester Olsen, Jyderup
Rita Olsen, Boelsmand Olsen, Rugtved
Ellen Toudal Pedersen, Gårdejer Pedersen, Bassebjerggård
Kirsten Rasmussen, Bogholder Rasmussen, Jyderup
Ole Rasmussen, Bogholder Rasmussen, Jyderup
Ole Steen Rasmussen, Repræsentant Rasmussen, Jyderup
Dorith Raunj, Kommunesekretær Raun, Jyderup *fb*


Realklasse A (11 elever på dette niveau)
Anders Christensen, Gårdejer Christensen, Stoltenborg, Knabstrup
Keld Christensen, Arbejdsmand Christensen, Viskinge
Ove Christensen, Arbejdsmand Christensen, Viskinge
Stephen Egede Glahn, Forpagter E. Glahn, Stengård Flidspræmie
Kaj Gottlieb, Lærer Gottlieb, Bennebo
Niels Jacobsen, Viktualiehandler Jacobsen, Mørkøv
Torben Jørgensen, Tømrer Jørgensen, Jyderup
Benny Nielsen, Manufakturhandler Nielsen, Jyderup
Jørgen Nielsen, Gårdejer Nielsen, Tornved
Bent Olsen, Viktualiehandler Olsen, Jyderup
Torkil Olsen, Gårdejer Olsen, Højsted
Flidspræmie


Realklasse B (17 elever på dette niveau)
Ruth Andersen, Skovfoged Andersen, Nyvænget
Ellis Burchard, Købmand Burchard, Høed
Lilli Christiansen, Købmand Christiansen, Hjembæk *Guld med emaille*
Irene Falster-Hansen, Gårdejer F. Hansen, Perlen, Skamstrup *Guld med emaille*
Hanne Glud, Proprietær Glud, Dianagård, Bjergby
Annelise Gunderseng, Købmand Gundersen, Jyderup
Gulla Johansen, Tømrer Johansen, Jyderup
Birthe Koefoed, Overforvalter Koefoed, Orelund
Bente Nielsen, Købmand Nielsen, Viskinge
Grethe Nielsen, Købmand Nielsen, Tornved *Guld med emaille*
Inge Nielsen, Købmand Nielsen, Ulkestrup
Birthe Olsen, Boelsmand Olsen, Rugtved
Jytte Olsen, Skomager Olsen, Viskinge
Aase Petersen, Bestyrer Petersen, Ullagård
Hanne Helmer Petersen, Direktør H. Petersen, Svebølle
Kirsten Rasmussen, Gårdejer Rasmussen, Tornved
Tove Sørensen, Gårdejer Sørensen, Jorløse

Realeksamen 19535 (11 elever på dette niveau)
Realklasse A
Anders Christensen, Gårdejer Christensen, Stoltenborg, Knabstrup
Keld Christensen, Arbejdsmand Christensen, Viskinge
Ove Christensen, Arbejdsmand Christensen, Viskinge
Stephen Egede Glahn, Forpagter E. Glahn, Stengård Bedste stil om håndværket
Kaj Gottlieb, Lærer Gottlieb, Bennebo
Niels Jacobsen, Viktualiehandler Jacobsen, Mørkøv
Torben Jørgensen, Tømrer Jørgensen, Jyderup
Benny Nielsenh, Manufakturhandler Nielsen, Jyderup
Jørgen Nielsen, Gårdejer Nielsen, Tornved
Bent Olsen, Viktualiehandler Olsen, Jyderup
Torkil Bo Olsen, Gårdejer Olsen, Højsted

Realeksamen 19536 (16 elever på dette niveau)
Realklasse B
Ruth Andersen, Skovfoged Andersen, Nyvænget
Ellis Burchard, Købmand Burchard, Høed
Lilli Christiansen, Købmand Christiansen, Hjembæk
Irene Falster-Hansen, Gårdejer F. Hansen, Perlen, Skamstrup
Hanne Glud, Proprietær Glud, Dianagård, Bjergby
Annelise Gundersen, Købmand Gundersen, Jyderup
Gulla Johansen, Tømrer Johansen, Jyderup
Birthe Koefoed, Overforvalter Koefoed, Orelund
Bente Nielsen, Købmand Nielsen, Viskinge
Grethe Nielsen, Købmand Nielsen, Tornved
Inge Nielsen, Købmand Nielsen, Ulkestrup
Birthe Olsen, Boelsmand Olsen, Rugtved
Jytte Olsen, Skomager Olsen, Viskinge
Aase Petersen, Bestyrer Petersen, Ullagård
Hanne Helmer Petersen, Direktør H. Petersen, Svebølle
Kirsten Rasmussen, Gårdejer Rasmussen, Tornved

Mellemskoleeksamen 19537 (28 elever på dette niveau)
Mellemskoleklasse A
Flemming Byberg, Tømrer Byberg, Jyderup
Gerda Carstensen, Handelsmand Carstensen, Mørkøv
Hanne Frost, Forvalter Frost, Knabstrup
Birgit Hahn, Mejerbestyrer Hahn, Jyderup
Ernst Hansen, Vulkanisør Hansen, Jyderup
Niels Hjordsvar, Gårdejer Hjordsvar, Konradsgården
Aage Hørkilde, Mælkehandler Hørkilde, Jyderup
Ole Høy, Overlærer Høy, Mørkøv Centralskole
Johan Johansen, Husmand Johansen, Friheden
Kirsten Johansen, Bagermester Johansen, Skamstrup
Lis Kruhøffer, Pantefoged Kruhøffer, Mørkøv
Hans Henrik Larsen, Boelsmand Larsen, Ll. Stokkebjerg
Else Madsen, Blikkenslager Madsen, Mørkøv
Jens Christian Mathiassen, Gårdejer Ottesen, Føllenslev
Ingerlise Morthensen, Musiker Morthensen, Mørkøv
Annelise Møller, Savværksarbejder Møller, Mørkøv
Benny Nielsen, Maskinarbejder Nielsen, Jyderup
Bruno Nielsen, Fabrikant Nielsen, Jyderup
Hans Jørgen Nielsen, Boelsmand Nielsen, Høed Forældre Frede og Erna Nielsen, Høedvej 55
Mogens Nielsen, Sadelmager Nielsen, Jyderup
Ruth Nielsen, Gårdejer Nielsen, Mørkøv
Lena Olsen, Postbud Olsen, Jyderup
Mona Olsen, Chauffør Olsen, Mørkøv
Grethe Boye Pedersen, Fru Pedersen, Mørkøv
Inge Stoll Pedersen, Gartner Pedersen, Bjergby
Arne Plambeck, Fru Plambeck, Knabstrup
Lisa Slott-Sørensen, Centralbestyrerinde Fru Sørensen, Knabstrup
Inge Wognsen, Gårdejer Wognsen, Henriksholm

Mellemskoleeksamen 19538 (22 elever på dette niveau)
Mellemskoleklasse B
Annette la Cour, Ingeniør la Cour, Jyderup
Jørgen Enevoldsen, Bagermester Enevoldsen, Viskinge
Grethe Hansen, Arbejdsmand Hansen, Svebølle
Bent Jensen, Fabrikant Jensen, Jyderup
Niels Henrik Jensen, Snedkermester Jensen, Jyderup
Palle Ivardt Jensen, Tømrer Jensen, Jyderup
Rigmor Jensen, Reservepostbud Jensen, Faurbo
Uffe Jensen, Skovejer Frede Jensen, Jyderup
Ester Jørgensen, Boelsmand Jørgensen, Eskebjerg
Kirsten Jørgensen, Godsejer Junker, Aunsøgård
Ruth Kristensen, Gårdejer Kristensen, Hjembæk
Bente Kristiansen, Konstruktør Kristiansen, Svebølle
Ruth Mortensen, Vognmand Mortensen, Jyderup
Inge-Lise Nielsen, Boelsmand Nielsen, Bennebo
Bodil Bo Olsen, Konsulent Olsen, Højsted
Ole Jenstoft Olsen, Murermester Olsen, Jyderup
Rita Olsen, Boelsmand Olsen, Rugtved
Ellen Toudal Pedersen, Gårdejer Pedersen, Bassebjerggård
Kirsten Rasmussen, Bogholder Rasmussen
Ole Rasmussen, Bogholder Rasmussen, Jyderup
Ole Steen Rasmussen, Repræsentant Rasmussen, Jyderup
Dorith Raunj, Kommunesekretær Raun, Jyderup

Jyderup Realskole 1952/53
Herover elever fra skolen ved broen Skarridsø16

1952 dec.; Skolekøkkenundervisning på Jyderup Realskole.
Jyderup Realskole føjer efter nytår skolekøkken undervisning til den almindelige timeplan.
Skole har truffet aftale med pigehjemmet Sølyst om at benytte skolekøkkenet der. Til gengæld må eleverne på Sølyst benytte Realskolens gymnastiksal. Til leder har Realskolen antaget lærerinde Grethe Christensen12

1953, maj; Skriftlig eksamen
Den skriftlige del af mellem- og realeksamen på Jyderup Realskole er sluttet. Den 29. maj begynder den mundtlige del.
Der er i år 50 elever i mellemklasserne og 28 i Realklassen10

Guld med emaille
Tre elever ved Jyderup Realskole har erhvervet idrætsmærket i guld med emaille og fik overrakt mærkerne ved afslutningsfesten juni 1953.
De tre er: Grethe Nielsen, Lilly Christensen og Irene Falster Hansen3

Bedste stil om håndværket
En elev på Jyderup Realskole, Stephen Egede Glahn, Stengård, Viskinge, kom i går hjem fra en 3-dages Københavnstur, som han havde vundet ved at skrive den bedste stil om "Håndværkets betydning for det danske samfund". Konkurrencen var udskrevet af Håndværkerrådet9

- se Holbæk Amts Venstreblad 24 juni 1953; 4 elever fik udmærkelse

1953 Norgestur
1953 Dimissionstale

Elever fra 216 hjem med følgende fordeling11:
Direktører 4
Godsejere 4
Proprietærer og gårdejere (ned til 14 tdr. land) 44
Større handlende og industridrivende (med 2 ell. flere medhj.) 28
Mindre handlende og håndværkere (med 0 eller 1 medhj.) 31
Funktionærer og arbejdere 71
Husmænd og boelsmænd (14 tdr. ld. og mindre) 19
Enker (i huset o.l) 4
Andre erhverv (embedsmænd, konsulenter og ligestillede) 11

Rækken er ordnet så nogenlunde efter indkomst, dog er der en del småhandlende og håndværkere, der kommer under visse funktionærer og arbejdere, men selv om man ser bort herfra, er der dog ikke mindre end 94 hjem, der er arbejdere-, funktionære-, og husmandshjem- og dermed økonomisk ligestillede. 94 af 216 er 43,5%

Fripladser; 43 hel friplads
22 på 2/3
36 på ½
8 på 1/3
Ca. 70 elever har gratis bøger
Kommunen har fripladser.
Et par private fripladser.

1958, nov.; Bryllup
Lørdag den 8. november 1958 vies i Jyderup kirke ekspeditrice frk. Gulla Johansen, datter af tømrer E. Johansen, Hækkevej, Jyderup, til møbelpolstrer Knud Sørensen, søn af værkfører Sørensen, Knabstrup3


Kilder:
Kilde 1: Holbæk amts venstreblad 6. aug. 1953, side 4; Skolen starter
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1953, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 3: Holbæk amts venstreblad 24. juni 1953, side 3
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 3. nov. 1958, side 3; Bryllup
Kilde 5: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1954, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 6: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1954, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 7: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1954, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 8: Jyderup Realskoles årsberetning årsberetning maj 1954, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 9: Holbæk Amts Venstreblad 16. maj 1953, side 4; Bedste stil, Stephen Egede Glahn
Kilde 10: Holbæk Amts Venstreblad 16. maj 1953, side 4; Skriftlig eksamen
Kilde 11: Holbæk Amts Venstreblad, den 19 september 1953; Skolespørgsmålet i Jyderup
Kilde 12: Holbæk Amts Venstreblad 16. dec., side 4; Skolekøkkenundervisning på Jyderup Realskole
Kilde 13: Jyderup sognerådsbog, Rigsarkivet. Fra Flemming Thorsen, april og maj 2016
Kilde 14: Fra internetsiden "Høed før og nu" af Flemming Thorsen, (5. udgave 2014)
Kilde 15: Billede Realklassen 1953, billede fra Ivan Frederiksen og navne fra arkiv.dk (B6495)
Kilde 16: Billeder "Elever på Skarridsø" fra Preben Ebbe Johansen, oktober 2017
Noter:
*fb* betyder at du kan finde personen på internetportalen Facebook
a) Mejerist og direktør for mejeriet ved realskolen oplyst af Anne Fau Greve maj 2013
b)Statshusmand, en. indehaver af en (i henhold til Lov Nr.39 24/3. 1899 og forsk. senere love) med statslån erhvervet mindre landejendom. Fra ordnet.dk
c) Kalundborg Folkeblad 24. jan. 1964, side 3 Den musikalske sognefogde familie (evt. JR elev ) måske samme familie
d) Oplysninger om forældre og by fra Jyderup Realskoles elevliste 1955/56
e) Mejerist og direktør for mejeriet ved realskolen oplyst af Anne Fau Greve maj 2013
f) Kalundborg Folkeblad 27. juni 1957, side 4; kan læses at Ole Jentoft Olsen, søn af murermester Axel Olsen" har bestået studentereksamen på Høng gymnasium inden for den mat-nat. linje.
g) Kalundborg Folkeblad 20. juni 1960, side 4; Fin eksamen og lærerindeembede. Frk. Annelise Gundersen, datter af købmand Harry Gundersen, Jyderup er dimitteret fra Emdrupborg seminarium med fin karakter. Frk. Gundersen har fået ansættelse som lærerinde ved Brøndbyernes skolevæsen, "Strandskolen" i Brøndbyvester, fra det nye skoleårs begyndelse
h) Jyderup Kirkebog 1950-63, opslag 138 nr. 19 Benny Bjørn Nielsen, far Jens Carl og hustru Gerda Marie, Stationsvej 13, konfirmeret 30. september 1951
j) Kalundborg Folkeblad 21. marts 1961, side 4; Bryllup, Lørdag den 25 ds. vies i Jyderup kirke kommuneassistent frk. Dorith Raun, datter af Kommunesekretær Raun, Jyderup, til svejser Poul Skovning Sørensen, søn af Skovning Sørensen, Ejby, Fyn
k) Tilføjet Broskov 16. dec. 2015
l) I årsberetningen står Jens Olsen, købmand Olsen, Jyderup rettet januar 2016 til Jens Olesen, købmand Olesen,
m) Randi Olsen er mor til Trine Weinreich (1976-80)
o) Fra sognerådsmøde; 17/4.1952 (sagsnr. 640); Værkfører Evald Olsen, Emmabodavej, friplads på Realskolen – bev. ½ friplads13
p) Fra sognerådsmøde; 17/4.1952 (sagsnr. 639); Vilfred J. Nielsen, Teglværksvej, friplads på Realskole – 1/1 friplads13
q) Fra sognerådsmøde; 17/6.1952 (sagsnr. 728); Købmand Gylling Olsen, Holbækvej 134, friplads på Jyderup Realskole for (? tvillingerne) Jane og Lene Olsen
- bev. ½ friplads for Jane Olsen13
r) Revsbæk, Margit: Skyttehaven, Høedvej 33: IV.u 1952 / I.m.A 1953 / II.m.A 1954, flyttede herefter fra Høed14
s) Aage Hørkilde konfirmeret 5. oktober 1952 i Jyderup Kirke, Jyderup kirkebog 1950-63 opslag 142 nr. 18
t) Navneændring nu Inger Clausen oplyst af Inger 14. september 2017
u) Navneændring nu Erna Hansen ses ved klassens sammenkomst 2006
v) Ses Dorte Sejr Andersen ved klassnes sammenkomst 2006


Sidst rettet 20. oktober 2017
©Jyderup Realskole