Raun
Dorith Raun ses I U 1945/46 - mellemskoleeksamen 19531
Ole Raun, I Underklasse 1947/48 - V Underklasse 19526
Flemming Raun, I Underklasse 1947/48 - Mellemskoleeksamen 19567


1956 okt.; Benet i klemme
autoforhandler Lars Jensen gård, Myretygegård i Alleshave, skete forleden et uheld, da man med en traktor var ved at flytte en gammel rutebil, der havde tjent som badehus, rutebils bremser duede ikke, og den rullede frem mod traktoren, hvorved den 15 årige Finn Raun, søn af kommunesekretær Raun, Jyderup, fik sit ene en i klemme.
Der fremkom en grim flænge, og Finn blev kørt til Kalundborg Sygehus, hvor han blev indlagt2

1963 dec.; Tak til kommunesekretæren
Ved Jyderup sogneråds møde i aftes rettede næstformanden Arne Nielsen på sognerådets vegne en tak til kommunesekretær Harald Raun for det store arbejde Raun havde gjort under overslagets udarbejdelse, bl.a. ved adskillige timers overarbejde, ligesom han havde stået bi med råd og dåd i kraft af sin indsigt i alle kommunale spørgsmål3

1970 okt.; Skatteinspektør Raun
Ved en højtidelighed tog medarbejdere og kommunalbestyrelse officielt afsked med skatteinspektør Harald Raun, der siden 1940 har virket i Jyderup kommune, som kommunesekretær og siden sammenlægningen som skatteinspektør.
Officielt fratræder Harald Raun 1. nov. men indtil da afholder Raun optjent ferie4


1961 marts; Bryllup
Lørdag den 25 ds. vies i Jyderup kirke kommuneassistent frk. Dorith Raun, datter af kommunesekretær Raun, Jyderup, til svejser Poul Skovning Sørensen, søn af Skovning Sørensen, Ejby, Fyn5

1968, Kalundborg Folkeblad 12. dec. 1968, side 6; Festlig afslutning i ungdomsafdelingen
Træningspokalen tilfaldt Stampe Duus
Jyderup Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforenings ungdomsafdeling har i klubhuset på Ellebjerg holdt afslutning på sæsonen. Der var mødt 50 juniores, drenge og lilleputter op og formanden for ungdomsafdelingen, major O.G. Duus, bød velkommen. der var lagt op til et festligt og fornøjeligt program, der indledtes med en række konkurrencer om fodboldlovene m.m., og det var helt forbavsende så godt de unge var inde i lovfortolkningen.
Depotindehaver Poul Jensen overrakte derefter restauratør Kamma og Verner Larsens vandrerpokal for træningsflid til Stampe Duus, der var mødt 30 gange, hvilket er 100%. På anden pladsen kom Tommy Andersen med 28 træningsaftener, og Flemming Bergmann og Gerner Espersen med hver 26 træningsaftener.
Der blev vist en fodboldfilm om træning i de engelsk professionelle klubber, ligesom der blev vist brudstykker af en række turneringskampe og landskampe, og efter filmen blev der serveret pølser og sodavand for drengene. Alt i alt en hyggelig og fornøjelig aften, der uden tvivl vil være med til at skabe den rigtige klub ånd i Idrætsforeningens ungdomsafdeling8


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1954, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 24. okt. 1956, side 3; Benet i klemme
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 17. december 1963, side 4; Tak til kommunesekretæren
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 21. okt. 1970, side 6; Skatteinspektør Raun
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 21. marts 1961, side 4; Bryllup
Kilde 6: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1952, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 7: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1957. E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 12. dec. 1968, side 6; Festlig afslutning i ungdomsafdelingen
Note:
Flemming Raun; 29. november 1963, Kalundborg Folkeblad, side 4; omtales Flemming som murer.

Sidst rettet 19. januar 2015
©Jyderup Realskole