Camillus Schmidt
Kirsten Schmidt ses på Jyderup Realskole fra 1952/53-1956/571
Albert Camillus Schmidt ses I Mellem 1958/59- Realeksamen 19631


Kirsten Schmidt, Jyderup pige hjem fra Skotlandstur.
1958 En Jyderup pige frk. Kirsten Schmidt, datter af blikkenslagermester Camillusa Schmidt, Jyderup, kom i går (18 august 1958) hjem efter et års ophold i Skotland. Hun arbejdede i huset og blev nærmest behandlet som medlem af familien. Hun har også fået lejlighed til at følge familien på ophold i Edingburg og London og er meget begejstret for sin tid derovre2

1957 jan.; Ejendomshandel
Fabrikant Johs. Jespersen, Næstved, har solgt den tidligere Margarinefabrik, Teglværksvej 8, Jyderup, til blikkenslagermester Camillus Schmidt, Jyderup. Overtagelse 15. februar 1957
Det er blikkenslagermester Schmidts hensigt at indrette fabrikken dels til beboelse, til fabrikation af en eller anden art - muligvis oliefyr3

Camillus Schmidt
Camillus Schmidt på Jernbanevej i 1958.
I gården til venstre ses Viggo Jensensb slagtehus9

Camillus Schmidt
Camillus Schmidt på Jernbanevej i 1956.
I gården i forgrunden ses Viggo Jensensb slagtehus9Festlig indvielse af Jyderup depot 22. juli 1963
Ved en festlig indvielse i juli 1963 tog tidligere blikkenslagermester, nu depotejer Camillus Schmidt. Jyderup, "officielt" sin nye forretning på Jernbanevej i brug.
Til stede ved indvielsen af forretningen, der omfatter butik, lager, kontor, beboelse og depot i gården, var distriktschef Rasmussen, Køge, fra Kosangas, sognerådsformand Emil Nielsen, Jyderup, formand for turistforeningen for Jyderup og omegn, tidligere bankbestyrer Holger Hooge, Camillus Schmidts efterfølger, blikkenslagermester Aude Jensen, formanden for håndværker- og handelsforeningen, cykelhandler Holger Jakobsen og fabrikant Gerling Jensen, Jyderup, der repræsenterede de håndværkere og mestre, der har stået for forretningens ombygning. Efter en rundgang på virksomheden og på det nye depot og lager, som for tiden er under opførelse på Elmevej, var firmaet vært ved en frokost på Bromølle Kro4
Camillus Schmidt 19685
1965 21. sep.; Camillus Schmidt 60 år
Ønsker nogen et fuldgyldigt bevis for, at en mand kan runde de tredssindstyve år med al ungdommen vitalitet, gå på mod og energi i behold, da er man sikkert velkommen til at hilse på hele byens vennesæl og populære Camillus Schmidt, depotejer for "Kosangas" - og eller, allesteds nærværende - som søndag den 26. september når den bemeldte alder, en begivenhed, som ikke vil få lov til at passere upåagtet.
Camillus Schmidt er nordjyde, og nøjes ikke med at have jydens lune, men et helt ovenud smittende humør, som påvirker han omgivelser. Jydernes ry for ubestikkelighed og en vi portion stædighed, når det gælder en sag, man går ind for, karakteriserer også Camillus Schmidt.
Efter at være udlært som blikkenslager, og et par år som svend, etablerede hans sig som mester i Hjørring, hvor han oparbejdede en solid virksomhed. Denne blev solgt til fordel for en fabriksvirksomhed, ligeledes i Hjørring, men på om på længtes han tilbage til sit gamle fag, og da en god chance tilbød sig i Jyderup, greb han til og efterfulgte afdøde blikkenslagermester Holm.
I 15 år var Camillus Schmidt igen "den glade kobbersmed", og oparbejdede forretningen, samtidig med at være autoriseret gas- og vandmester. Endvidere har det været hans hobby at købe ældre ejendomme og modernisere dem, og denne hobby kom navnlig til udnyttelse, da han købte ejendommen på Jernbanevej 4, hvor han og hustruen nu bor og driver Kosangas- depotet. Blikkenslagervirksomheden blev solgt til kollegaen, Aude Jensen og denne gang vil Camillus Schmidt ikke vende tilbage til det gamle erhverv. Takket være sin hustrus gode bistand får han nu også tid til at gå ind for byens ve og vel, og som formand for Jyderup håndværker- og handelsforeningen udviser han et initiativ, der er ved at gøre den øvrige bestyrelse helt forpustede! Den tidligere formand, Holger Jakobsen, havde fået ført kongstanken: erhvervelse af Drivsaatskoven, ud i livet, og Camillus Schmidt var den rette til at få udformet og virkeliggjort planerne med at forskønne skoven, få anlagt bådbro, arrangere ny form for fest på hotellet, m.m., og han har en egen evne til også at få andre til at gå ind for sagen, for eks., da han fik Sct. Georgsgildet til at udføre arbejdet ved den nye bro! en hel liste af ideer ligger parat, alt sammen til gavn for Jyderup, hvor han føler sig hjemme, og som han holder af - følelser, der bliver gengældt, for alle kan lide Camillus Schmidt, som er på hat med hele byen.
Allermest betyder han naturligvis for sit hjem, hvor hans livsglæde kommer - om muligt - endnu mere til udfoldelse. I det hyggelige hjem, som er samlingssted for slægt og venner, har ægteparrets fire børn haft et trygt hjem. To sønner er yngst i flokken, en datter er gift og bor på Bornholm, og den ældst datter er gift med autoforhandler Mogens Boye, "Autogården", Jyderup6

1970 feb. KF billede Camillus Schmidt Billede fra feb. 1970 hvor C.S modtager ærespris

65 år - 1970 sep.; Camillus Schmidt
En kendt og populær Jyderup borger, Camillus Schmidt, Drivsaatvej, fylder lørdag den 26. september 1970, 65 år
Camillus Schmidt er jyde af fødsel - og af sind - lige "stærk og sejg" om det går op eller ned, og med et ukueligt lyst og optimistisk sind. Efter nogle år som blikkenslagermester i Randers, flyttede Camillus Schmidt og familie til Jyderup. Her oparbejdede ægteparret en blomstrende og anset virksomhed, der blev kendt viden om. Senere indgik Kosangasudstyr og depot i virksomheden, og mens fru Schmidt bistod i forretningen, fik Camillus Schmidt tid til mange gøremål, altid på færde for en sag, hvad enten det drejede sig om forretningen eller i de offentlige hverv han blev betroet og som han altid er gået 100% ind for. I en del år var han formand for Jyderup håndværker- og handelsforeningen og var utrættelig når det gjaldt byens ve og vel.
Desværre fik han ikke gennemført sine to bedste forslag, at bygge en hal, som han selv ville have ofret en betydelig sum på, samt at købe hotel "Skarridsø". En dyr istandsættelse forsvarede han med, at den kun var grundens værdi, og at det ville være dobbelt så dyrt for turistbyen Jyderup, at være uden hotel. I dag kan alle se, at han havde ret.
For et års tid siden solgte Camillus Schmidt sin forretning og ejendom på Jernbanevej, og købte en villa på Drivsaatvej, for at kunne spænde lidt fra, og få mere tid til at tage sig af sine andre ejendomme. To sønner bor hjemme og de to døtre har egne hjem i Jyderup. I det hyggelige og harmoniske hjem er altid åben døre, og ingen er mere glad en Camillus Schmidt når gamle venner beviser, at de ikke har glemt ham8


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1953-58 og 1959-64
Kilde 2: Holbæk amts venstreblad 19. aug. 1958, side 4; Jyderup pige hjem fra Skotlands tur; Kirsten Schmidt
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 30. jan. 1957, side 3; Ejendomshandel
Kilde 4: Holbæk Amts Venstreblad 22. juli 1963, side 7; Festlig indvielse af Jyderup depot.
Kilde 5: Billedet fra Kalundborg Folkeblad 28. december 1968 og uden sammenhæng med artiklen
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 21. sep. 1965, side 3; Camillus Schmidt 60 år
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad feb. 1970, Camillus Schmidt modtager æres pris
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 25. sep. 1970, side 7; Camillus Schmidt
Kilde 9: 2 billeder via Ivan Frederiksen, februar 2018 Foto: Sylvest Jensen
Billederne ligger i fuld størrelse og opløsning på Det Kongelige Biblioteks side "Danmark set fra luften. Jeg har blot lavet en genvejsportal til disse på hjemmesiden luftfoto4450.dk. Du kan nemt finde dem via denne side og derefter downloade dem i fuld opløsning og bruge dem med henvisning til Det Kongelige Bibliotek.
Kilde 10: Oplyst af Anders Hjort-Jørgensen 12. februar 2018
Kilde 11: Oplyst af Ivan Frederiksen 12. februar 2018
Noter:
Jyderup kirkebog 1950-63 opslag 192 nr. 0, Kirsten konfirmeret 25. september 1955
a) Der stod Camillo i artiklen, dette rettet til Camillus (februar 2018)
b) Viggo Jensen er ikke samme som gift med Sophy Lerche. Denne Viggo Jensen; havde først forretning i Bazarbygningen, hvor Sparekassen nu ligger. Da I.C.Nielsen døde i 1957, flyttede slagter Viggo Jensen ind der!10. Ham der havde Slagterforretning på Stationsvej (Skarridsøgade) hvor der i dag er A’la Carte11

Sidst rettet 14. februar 2018
©Jyderup Realskole