Autoforhandler Lars Jensen
Jens Trustrup Jensen, Autoforhandler T. Jensen, Jyderup 1956/57 V Underklasse1 - Realeksamen 19622
Forældre Lars og Ester, Holbækvej3


Autoforhandler Lars Jensen, Jyderup Motor Central, fylder den 24 marts 1959, 50 år. Lars Jensen er en afholdt og populær Jyderup borger, og han har haft en løbebane, der er beundring værd. Lars Jensen er født i Næsbyskov. Søskendeflokken var stor, og Lars Jensen kunne ingen økonomisk bistand vente hjemme fra, men han forstod at klare sig endda. Efter nogle år ved landbruget etablerede han sig som vognmand i Jorløse, samme år, som han blev gift. Kun fire år efter vovede Lars Jensen springet til at blive proprietær og købe "Trustrupgården", hvor han havde 13 gode år. Det var i tørveproduktionens "guldaldertid", og det forstod Lars Jensen i høj grad at udnytte. Lysten til handel lå ham i blodet, og i 1948 byggede og indviede han Jyderup Motor Central, som fik de smukke og særprægede byggelinjer, der har været med til at gøre den kendte viden om. Der var dengang kun åben mark det pågældende sted - i dag er det en hel bydel.
Autoforhandler Lars Jensen
Nær Motor Centralen ligger Esther og Lars Jensens smukke villa, der er rammen om et godt og trygt hjem for ægteparrets tre børn, ligesom hjemmets udstrakte gæstfrihed kommer slægt og venner til gode. Som arbejdsgiver er Lars Jensen ualmindelig afholdt. Han har en særdeles god måde at omgås sit personale på, forstående og large. Der er et par og tyve ansat i virksomheden, og de bliver hvert år sammen med de gifte ansattes hustruer indbudt til personalefest. Lars Jensen tager aktivt del i salgsarbejdet og opnåede i 1957 diplom for sin fine salgsindsats. Byens ve og vel ligger også Lars Jensen på sinde, og han har været formand for Jyderup Håndværker- og Handelsforening. Jagt er Lars Jensens store hobby, og i en del år havde han lejet det store jagtområde på godset "Basnæs" Den runde mærkedag markeres ved "åbent hus", og det vil sikkert ikke mangle på hyldest til den afholdte fødselar4


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1957. E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 1961-63, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 3: Oplyst af Flemming Thorsen
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 20. marts 1959, side 4; 50 år autohandler
Note:
Se 1960 Genvisit fra Englænderne"

Sidst rettet 27. januar 2015
©Jyderup Realskole