Sylvest
Anne Sylvest ses 1955 - Realeksamen 19603
Anne konfirmeret 6 oktober 19574
Ole Sylvest ses på Jyderup Realskole 1953-1957 Mellemskoleeksamen5


1953 januar;
Jyderup Realskole har fra 1. januar indført husgerning som skolefag. De har fået lokaler på børnehjemmet Sølyst, hvor Sølyst så til gengæld har gymnastiksal hos Jyderup Realskole. Jyderup Realskole takker Sølyst's forstander, hr. Sylvest, for dette samarbejde6

1954 august; 35 piger i skolekøkken
Jyderup Realskole fortsætter i år med skolekøkken på Sølyst efter bredvillig overenskomst med forstander Sylvest.
Fordelt på to hold skal 25 piger undervises 4 timer ugentlig. Som skolekøkkenlærerinde er i stedet for frk. Grethe Christensen, som er rejst, antaget Fru Gissemann, Føllenslev7


1964 juni 1964; Lærereksamen
Ole Sylvest søn af forstander E. Sylvest, børnehjemmet "Sølyst", Jyderup har på Holbæk Seminarium bestået lærereksamen, med fin karakter. Ole Sylvest skal aftjene sin værnepligt, inden han tiltræder lærergerningen1

1967 marts; Bryllupper
Påskelørdag vies i Føllenslev kirke seminarist Solveig Rugaard Christensen, datter af minkavler Erik Christensen, Haunsø til lærer Ole Sylvest, søn af forstander E. Sylvest Sølyst, Jyderup2


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 20. juni 1964, side 3; lærereksamen
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 21. marts 1967 Bryllupper
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 1955-61
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 25. sept. 1957, side 3+4
Kilde 5: Jyderup Realskoles årsberetning 1953-58
Kilde 6: Jyderup Realskoles årsberetning 1953
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 20. august 1954, side 4; 35 piger i skolekøkken
Noter:
a) Hr. Sylvest var forstander på Sølyst.
I forbindelse med husgerning - takkes Sølyst's forstander, hr. Sylvest, for dette samarbejde i årsberetningen 1953
Hr. Sylvest ses også i forbindelse med fotoklubben

Sidst rettet 3. november 2015
©Jyderup Realskole