Retur forside elevlisterElevliste 1956/57
Antal elever i 1957 sammentalt til i alt 266
I, II, III og IV Underkasse ses ikke i Årsberetning for 1957, Statsbibliotekets Særsamling, Aarhus
1
V Underklasse (35 elever på dette niveau)
Bodil Andersen, Gårdejer Andersen, Æblekærgård, Særslev
Inge Hoffmann Andersen, Arbejdsmand Andersen, Lågeladet, Bennebo
Anna Lise Bakager, kontrolassistent A. Bakager, Mørkøv
Tove Christensen, Konditor Christensen, Jyderup Forældre Børge og Edith C, Trekanten, Holbækvej 147
Svend Erik Birch Christiansen, Konditor Birch, Jyderup
Hanne Martha Clausen, Arbejdsmand Clausen, Særslev
Per Damgaard, Tobakshandler Damgaard, Føllenslev
Ole Guldmann, Præstegårdsforpagter Guldmann, Føllenslev
Svend Erik Gundersen, Købmand Gundersen, Jyderup Forældre Harry og Herdis Gundersen, Nyvej*fb*
Kjeld Holger Steen Hansen, Vulkanisør Hansen, Jyderup Forældre Holger og Anna Hansen, Holbækvej 31
Bertel Ørbæk Høj, Gårdejer Høj, Jyderup Forældre Christian og Edith Høj, Bækgården, Høedvej 48 † RIP
Birthe Jakobsen, Viktualiehandler Jakobsen, Mørkøv
Jens Trustrup Jensen, Autoforhandler Jensen, Jyderup Forældre Lars og Ester, Holbækvej
Jonna Quist Jensen, Depotejer Q. Jensen, Mørkøv
Jørgen Gybel Jensen, Repræsentant Aage og Else Gybel Jensen, Fuglsangervej 6, Jyderup *fb*
Lone Marianne Jensen, Radiotekniker Jensen, Jyderup
Mogens Ebbe Kjær Jensen, Tømrermester K. Jensen, Mørkøv
Mogens Hartvig Jensen, Gårdejer Jensen, Høedgården Forældre Gunnar og Agnete Jensen, Høedvej 28
Inger Kroghx, Konsulent Krogh, Jyderup
Finn Larsen, Gårdejer Larsen, Hallebyore
Mogens Nygaard Larsen, Mekaniker Larsen, Mørkøv
Ole Larsen, Chauffør Larsen, Jyderup
Westi Legindgaard, Gartner Fritz og Elly Legindgaard, Høedvej 12, Høed
Annie Birgit Lund, Fru Lund, Kattrup
Keld Mathiassen, Gårdejer Ottesen, Føllenslev
Aksel Møhl, Proprietær Møhl, Kattrup
Annette Marie Therese Møllery, Læge Møller, Mørkøv
Hans Henning Nielsen, Snedkermester Nielsen, Jyderup Holger og Else Nielsen, Holbækvej 44 *fb*
Magda Solveig Nielsenz, Smedemester Nielsen, Brokøb
Vagn Zakarias Nielsen, Tømrermester Nielsen, Snertinge
Birgit Jentoft Olsen, Konstruktør Olsen, Jyderup
Ole Otteslev, Købmand Otteslev, Bjergsted
Benthe Seifert Pedersenæ, Fru Pedersen, Jyderup
Esben Just Petersen, Maskinarbejder Petersen, Mørkøv
Karen Sjølund, Krovært Holger Sjølund, Bro mølleI Mellemskoleklasse A (24 elever på dette niveau)
Karin Ulrik Andersen, Fabrikant Andersen, Mørkøv
Laila Grethe Andersen, Boelsmand Andersen, Haunsø
Lene Andersen, Vognmand Andersen, Høed Forældre Charles og Inge Andersen, Høedvej 44
Hanne Birthe Christensen, Gårdejer Christensen, Jyderup
Kirsten Buchardt Christensen, Konditor Christensen, Jyderup Forældre Børge og Edith C, Trekanten, Holbækvej 147
Niels Tom Jacobsen, Fabrikant Jacobsen, Jyderup Svæveflyveklubben
Christian Funch Jensen, Direktør F. Jensen, Jyderup
Ole Jensen, Arbejdsmand Jensen, Jyderup
Poul Ebbe Jørgensen, Ølhandler Jørgensen, Jyderup Forældre Erik og Ester Jørgensen, Nyvej 10
Jytte Larsen, Gårdejer Larsen, Hjembæk
Merethe Leena Edelslund Larsen, Slagter Larsen, Snertinge
Inger Toudal Pedersen, Gårdejer Pedersen, Bassebjerggård
Annette Søvndahl Petersen, Boghandler Søvndahl Petersen, Jyderup
Marianne Søvndahl Petersen, Boghandler Søvndahl Petersen, Jyderup
Finn Torkil Petersen, Forpagter Petersen, Rugtvedgård
Flemming Halby Petersen, Boelsmand H. Petersen, Hallebyore
Eva Lohmann Poulsen, Godsejer L. Poulsen, Egemarke
Ebbe Rasmussen, Husmand Rasmussen, Høeda Forældre Harry og Inger Lise R, Høedvej 43 *fb*
Ole Rasmussen, Hotelejer Fru Rasmussen, Jyderup
Lene Ravnebjerg, Manufakturhandler Ravnebjerg, Jyderup
Lissie Ravnebjerg, Manufakturhandler Ravnebjerg, Jyderup
Michael Schaffalitzky de Muckadell, Baron Schaffalitzky de Muckadell, Nøkkentved
Helge Stoltz, Arbejdsmand Stoltz, Jyderup b
Marianne Troest, Dr. Troest, Jyderup


I Mellemskoleklasse B (20 elever på dette niveau)
Ernst Flemming Thorsen, Mejerimedhjælper Andersen, Jyderup Erling og Elly Andersen, Høedvej 36 *fb*
Ole Arildsen, Bestyrer Arildsen, Jyderup Peter og Ellen A, Skarridshus, Slagelsevej 33
Inge Kristine Eriksen, Boelsmand Eriksen, Godthåb
Ove Finn Hansen, Postbud Hansen, Jyderup
Henny Jensigne Jensen, Vognmand Jensen, Bassebjerghus
Kirsten Grethe Jensen, Boelsmand Jensen, Holmstrup
Birgit Broskov Jørgensen, Skræddermester Jørgensen, Knabstrup
Inge Lise Lange, S. Lange, Føllenslev
Ingelise Larsen, Forvalter Larsen, Dønnerup
Hans Henrik Madsen, Repræsentant Madsen, Akselholm
Jens Albert Madsen, Repræsentant Madsen, Akselholm
Grethe Alice Mogensen, Vognmand Mogensen, Haunsø
Eva Annelise Nielsen, Gårdejer Nielsen, Tysbjerggård, Hjembæk
Flemming Emil Nielsen, Bestyrelsesmedlem Nielsen, Forsamlingshuset, Buerup *fb*
Per Ole Olsen, Bager Olsen, Føllenslev
Holger Rasmus Helmer-Petersen, Fabriksejer H. Petersen, Svebølle
Hanne Skovgaard Rasmussen, Gårdejer Rasmussen, Tornved
Lene Slott, Bagermester Slott, Akselholm
Helen Sørensen, Aksel Sørensen, Føllenslev græsmark
Vagn Erik Sørensen, Trikotagehandler Sørensen, Jyderup


I Mellemskoleklasse C (25 elever på dette niveau)
Else Marie Andersen, Gårdejer Andersen, Særslev
Lone Brix, Skoleinspektør Brix, Jyderup
Otto Birch Christensen, Urmager Christensen, Jyderup
Ulla Birgitte Bærholm Christensen, Centralbestyrer Sørensen, Haunsø
Pia Margrethe Kjær Clausen, Gårdejer Clausen, Særslev
Birgit Enevoldsen, Bagermester Enevoldsen, Viskinge
Svend Rye Filskov, Forretningsfører R. Filskov, Jyderup
Rittav Ellis Hansen, Vognmand Hansen, Jyderup
Anne-Mette Jakobsen, Cykelhandler Jakobsen, Jyderup
Annie Helen Holmegaard Jensen, Gårdmand H. Jensen, Bennebo
Kurt Charles Stillhoff Jensen, Vulkanisør Jensen, Jyderup jk 58-74 opsl 6 nr. 17 konf 5/10.58
Torben Brockdorff Jensen, Fru Brockdorff Jensen, Jyderup
Anne Christel Fau Jørgensen, Bogholder Jørgensen, Jyderup jk 58-74 opsl 27 nr. 26 konf 4/10.59
Mette Langberg-Johansen, Overlærer L.-Johansen, Jyderup jk 58-74 opsl 25 nr. 14 konf 4/10.59
Peter Langberg-Johansen, Overlærer L.-Johansen, Jyderup
Torben Dion Ture Montan, Chauffør Montan, Jyderup
Grethe Møldrup, Inspektør Møldrup, Jyderup jk 58-74 opsl 22 nr. 13 konf 5/10.58
Birte Kildegaard Nielsen, Gårdejer Nielsen, Tornved
Svend Erik Nielsen, Gårdejer Nielsen, Syvendekøb
Jørgen Otteslev, Købmand Otteslev, Bjergsted
Ida Petersen, Laborant Petersen, Jyderup
Inge-Lise Riisholt, Arbejdsmand Riisholt, Særslev
Hanne Sivertsen, Gårdejer Sivertsen, Jyderup
Thorkild Bøgh Sørensen, Arbejdsmand B. Sørensen, Jyderup
Finn Tüchsen, Civilingeniør Tüchsen, Jyderup


II Mellemskoleklasse A (23 elever på dette niveau)
Inger Andersen, Fabrikant Andersen, Mørkøv
Ib Malm Christensen, Bager Christensen, Jyderup
Hanne Gissemann, Gårdejer Gissemann, Føllenslev
Arly Geert Hansen, Arbejdsmand Hansen, Jyderup Forældre Knud Willemoes og Else Hansen, Gl. Skole, Høedvej 26
Jyderup kirkebog 58-74 opslag 6 nr. 14 konf 5/10.58
Jacob Hansen, Gårdejer Hansen, Hjembæk
Karen M. Hansen, Arbejdsmand Hansen, Særslev
Grete Pia Hansen, Arbejdsmand Hansen, Jyderup
Lars O. Hansson, Fisker Villadsen, Haunsø
Niels Hjørlund, Pastor Hjørlund, Jyderup
Anne Merete Quist Jensen, Depotejer Q. Jensen, Mørkøv
Ingrid Jensen, Tømrermester Jensen, Mørkøv
Kitty Jensen, Skomager Jensen, Særslev
Kurt Jensen, Murermester Børge Jensen, Høedvej, Jyderup
Jørn Justesen, Chauffør Justesen, Jyderup
Mona E. Jørgensens, Arbejdsmand Jørgensen, Lille Stokkebjerg *fb*
Lis Møldrup, Inspektør Møldrup, Jyderup jk 58-74 opsl 21 nr. 12 konf 5/10.58
Birgit Søndergaard Nielsen, Købmand S. Nielsen, Mørkøv
Niels Bjarne Nielsen, Savværksarbejder Nielsen, Jyderup
Ebbe Nielsen, Gårdejer Nielsen, Hjembæk
Ulla A. Nielsen, Gårdejer Nielsen, Hjembæk
Lis Grethe Nilsson, Fru Nilsson, Frydenlund
Lars Gylling Olsen, Købmand G. Olsen, Jyderup
Palle Sivertsen, Gårdejer Sivertsen, Jyderup jk 58-74 opsl 8 nr. 24 konf 5/10. 58
II Mellemskoleklasse B (24 elever på dette niveau)
Birthe Brabrand Andersen, Fabrikant B. Andersen, Alleshave
Mogens D. Dolberg, Købmand Dolberg, Uglerup
Ellen Margrethe Gotfredsen, Trafikassistent Gotfredsen, Jyderup
Lillian Hansen, Fodermester Hansen, Aggersvold
Palle Hansen, Montør Hansen, Mørkøv
Grete Hjortsvar, Gårdejer Hjortsvar, Konradsgården, Mørkøv
Anette V. Jensen, Slagtermester Jensen, Mørkøv
Holger B. Jensen, Fodermester Jensen, Knabstrup
Jørgen Jensen, Gartner Jensen, Kattrup
Margit Jensen, Forpagter Jensen, Høedgården Forældre Gunnar og Agnete Jensen, Høedvej 28
Ole Noer Jensen, Gårdejer Jensen, Høed Forældre Børge og Else Noer, Bækgården, Høedvej 48
Birte P. Johansen, Købmand Johansen, Mørkøv
Kaj Nielsen, Tømrermester Nielsen, Snertinge
Leif H. Olsen, Gårdejer Olsen, Jyderup
Else-Marie Pedersen, Købmand Pedersen, Bregninge
Annemette Toftegaard Petersen, Gårdejer Petersen, Føllenslev
Erling Petersen, Vognmand Petersen, Føllenslev
Gerhardt Petersen, Laborant Petersen, Jyderup
Ole Petersen, Anlægsgartner Petersen, Jyderup *evt. konf. april 57*
Svend Aage Petersen, Husmand Petersen, Raadbjerg *evt. konf. april 57*
Palle G. Prahl, Godsejer Prahl, Smakkerup
Anne Sylvest, Forstander Sylvest, Jyderup
Karen Margrethe Treschow, Godsejer Treschow, Toftholm, Mørkøv
Aksel Vidø, Savværksarbejder Poul og hustru Amanda Vidøc, Jyderup
III Mellemskoleklasse A (23 elever på dette niveau)
Anders Christensen, Chauffør Christensen, Høed
Birgit Annelise Christensen, Bagermester Christensen, Strids mølle
Lizzie Bank Mikkelsen, Mekaniker Mikkelsen, Englevaad
Ralf R. Christensen, Arbejdsmand Christensen, Haunsø
Ulla Hartvig, Malermester Hartvig, Jyderup
Elin Holm, Gårdejer Holm, Englevaad
Jørgen Jensen, Gårdejer Jensen, Føllenslev
Poul Vang Jensen, Viktualiehandler V. Jensen, Mørkøv
Jørgen Kjeld Jørgensen, Tømrermester Jørgensen, Mørkøv
Margit Fau Jørgensen, Driftleder Poul Jørgensen, Jyderupd
Lene Nygaard Larsen, Mekaniker Larsen, Mørkøv
Inge Møldrupt, Inspektør Møldrup, Jyderup *fb*
Else Møller, Kaptajn Møller, Bregningegård
Inge Nielsen, Arbejdsmand Nielsen, Skovhaven
Kirsten Ryberg Nielsen, Arbejdsmand Nielsen, Jyderup
Niels Jeppe Nielsen, Gårdejer Nielsen, Englevådsgård
Ole Nygaard Olsen, Teglværksarbejder Olsen, Mørkøv
Niels Henning Petersen, Forpagter Petersen, Rugtvedgård
Kirsten Rasch, Skibsfører Rasch, Svebølle
Jørgen Rasmussen, Gårdejer Rasmussen, Hjembæk
Ingelise Schoch, Proprietær Lind, Tornvedgård
Johan Fr. Sørensen, Boelsmand Sørensen, Askov
Trine Sørensen, Hotelejer Sørensen, Mørkøv
III Mellemskoleklasse B (20 elever på dette niveau)
Inge Eriksen, Gårdejer Eriksen, Buerupgård
Jørgen Frölich Hansen, Fru E. Hansen, Hjembæk
Ibeth Kristine Høj, Gårdejer Høj, Høed Forældre Christian og Edith Høj, Bækgården, Høedvej 48
Iver B. Jensen, Gårdejer B. Jensen, Skamstrup
Jacob Jensen, Snedkermester Jensen, Jyderup
Preben Jensen, Radioforhandler Jensen, Jyderup
Ole Kaalund, Købmand Kaalund, Svebølle
Sonja Karlsson, Arbejdsmand Karlsson, Bjergsted
Aksel Langberg-Johansen, Overlærer L.-Johansen, Jyderup Forældre Olaf og Karen L-J, Kommuneskolen, Holbækvej 108
Ole Larsen, Manufakturhandler Larsen, Jyderup
Lizzie Mikkelsen, Mekaniker Mikkelsen, Akselholm
Bente Nielsen, Gårdejer Nielsen, Særslev
Erik Slettegaard Nielsen, Købmand Nielsen, Tornved
Margrethe Olsen, Gårdejer Olsen, Føllenslev
Niels Jentoft Olsen, Konstruktør Olsen, Jyderup
Birgitte Elgaard Petersen, E. Petersen, Regstruplund
Birgitte Prange, Skovfoged Prange, Kattrup
Benna Rasmussen, Ejendomshandler Rasmussen, Bregninge
Elisabeth Weinreich Rasmussen, Gårdejer Rasmussen, Bjergsted
Ole Christian Hermann Sørensen, Trikotagehandler Sørensen, Jyderupe

IV Mellemklasse A (24 elever på dette niveau)
Anni Christensen, Tømrersvend Christensen, Jyderup
Peter Gylling Folkmann, Isenkræmmer G. Folkmann, Jyderup
Birthe Marie Hansenf, Savværksarbejder Hansen, Høed Forældre Poul og Gudrun Hansen, Høedvej 41
Flemming Hanseng, Gårdejer Knud Hansen, Storebjerg, Høedvej 40, Høed
Jette Hansen, Montør Hansen, Mørkøv
Arne Jensen, Skovejer Frede Jensen, Jyderup
Bente B. Jensen, Gårdejer Jensen, Tvede
Esther Jensen, Uddeler Jensen, Jyderup
Helge Jensen, Fodermester Jensen, Knabstrup
Jette Halkjær Jensenh, Ølhandler Niels Poul Jensen, Jyderup
Karen Jensen, Uddeler Jensen, Mørkøv
Hans Jacob Broskovu Jørgensen, Skræddermester Jørgensen, Knabstrup *fb*
Jette Kruhöffer, Pantefoged Kruhöffer, Mørkøv
Annelise Larsen, Gårdejer Larsen, Jyderup
Jens Olesen, Købmand Olesen, Jyderup *fb*
Kaj W. Olsen, Telefonistinde Olsen, Bakkerup
Birgit Søvndahl Peterseni, Boghandler Preben S. Petersen, Jyderup
Kirsten Brunaa Pedersenj, Bogholder Niels Pedersen, Drivsaatvej 14, Jyderup
Finn B. Pedersen, Købmand Pedersen, Jyderup
Egon Schou-Hansen, Lagerforvalter S.-Hansen, Jyderup
Flemming Steensen, Boelsmand Steensen, Jyderup
Inge Sørensen, Tobakshandler Sørensen, Mørkøv
Merete Treschow, Godsejer Treschow, Toftholm, Mørkøv
Karen Tvergaardk, Konsulent Jens Christian Tvergaard, Holbækvej 58, Jyderup
IV Mellemklasse B (17 elever på dette niveau)
Bent Andersen, Savværksarbejder Andersen, Jyderup
Tove Andersen, Boelsmand Andersen, Haunsø
Steen Evers Christensen, Værkfører Christensen, Jyderup
Hans Henrik Christiansen, Købmand Christiansen, Hjembæk
Aksel Gybel Jensen, Repræsentant Gybel Jensen, Jyderup Forældre Aage og Else Gybel Jensen, Fuglsangervej 6
Gunver Jensen, Vognmand Jensen, Faurbo
Gurli Jensen, Vognmand Jensen, Føllenslev
Hanne Jensen, Gartner Jensen, Kattrup
Mogens Jensen, Musiker Jensen, Svebølle
Mona Fast Jensen, Købmand Jensen, Bjergsted
Annelise Johansenl, Skorstensfejermester Johansen, Jyderup
Preben S. Johansen, Bagermester Johansen, Skamstrup
Ulf Buchwald Mortensen, Repræsentant B. Mortensen, Jyderup
Finn Nielsen, Manufakturhandler Nielsen, Jyderup
Tove Nielsen, Gårdejer Nielsen, Kaltred
Anne Skotte Poulsen, Lærer Poulsen, Faurbo
Ole Sylvest, Forstander Sylvest, JyderupRealklasse A (17 elever på dette niveau)
Else Christensen, Gårdejer Christensen, Stokkebjerg
Flemming Eriksen, Gårdejer Eriksen, Buerupgård
Jørgen Hansen, Gårdejer Hansen, Eskebjerg
Henning Kristensen, Gårdejer Kristensen, Hjembæk
Ulla Kristensen, Chauffør Kristensen, Svebølle
Kirsten Brandrup Larsen, Snedker Larsen, Snertinge
John Erik Mortensen, Musiker Mortensen, Mørkøv
Finn Nielsen, Savværksarbejder Nielsen, Jyderup
Solveig Nielsen, Vognmand Petersen, Mørkøv
Arne Normand, Overbetjent Normand, Føllenslev
Jane Gylling Olsen, Købmand G. Olsen, Jyderup - gift med Erik Kyhnæbm
Verner Damgård Olsen, Tømrer Olsen, Viskinge
Inger Petersen, Gårdejer Petersen, Skamstrup
Ole Petersen, Forpagter Petersen, Rugtvedgård
Peter Schoch, Proprietær Lind, Tornvedgård
Finn Slott Sørensen, Centralbestyrerinde Fru Sørensen, Knabstrup
Inger Agnete Treschow, Godsejer Treschow, Toftholm, Mørkøv
Realklasse B (12 elever på dette niveau)
Kirsten Brabrand Andersen, Fabrikant B. Andersen, Alleshave
Hanne Pl. Jensen, Mejeribestyrer Jensen, Føllenslev
Anni Jørgensen, Gårdejer Jørgensen, Torpe
Hanne Fau Jørgensen, Bogholder Jørgensen, Jyderup jk 50-63 opsl 192 nr o kon 25/9.55
Inge Mortensen, Traktorfører Mortensen, Svebølle
Kirsten Tove Greve Nielsen, Arbejdsmand Vilfred Greve Nielsen, Jyderup *fb*
Lizzie Nielsen, Graver og ringer Nielsen, Hjembæk
Lene Gylling Olsen, Købmand G. Olsen, Jyderup
Kirsten Pedersen, Proprietær Pedersen, Viskingegård
Kirsten Toudal Petersen, Gårdejer Petersen, Bassebjerggård
Agnete Lohmann Poulsen, Godsejer L. Poulsen, Egemarke
Kirsten Schmidt, Blikkenslager Camillo Schmidt, Jyderup
Jyderup Realskoles realklasse B 1957
Realklasse B fra Kirsten Prang

Realeksamen i 19572 (14 elever på dette niveau)
Realklasse A
Else Christensen, Gårdejer Christensen, Stokkebjerg
Flemming Eriksen, Gårdejer Eriksen, Buerupgård
Jørgen Hansen, Gårdejer Hansen, Eskebjerg
Henning Kristensen, Gårdejer Kristensen, Hjembæk
Ulla Kristensen, Chauffør Kristensen, Svebølle
Kirsten Brandrup Larsen, Snedker Larsen, Snertinge
John Erik Mortensen, Musiker Morthensen, Mørkøv
Solveig Nielsen, Vognmand Petersen, Mørkøv
Arne Normand, Overbetjent Normand, Føllenslev
Jane Gylling Olsen, Købmand G. Olsen, Jyderup, jk 50-63 opsl 191 nr.0 konf 25/9.55
Inger Petersen, Gårdejer Petersen, Skamstrup
Ole Petersen, Forpagter Petersen, Rugtvedgård
Peter Schochn, Proprietær Lind, Tornvedgård
Finn Slott Sørensen, Centralbestyrerinde Fru Sørensen, Knabstrup

Realeksamen 1957 (12 elever på dette niveau)
Realklasse B
Kirsten Brabrand Andersen, Fabrikant B. Andersen, Alleshave
Hanne Plouborg Jensen, Mejeribestyrer Jensen, Føllenslev
Anni Jørgensen, Gårdejer Jørgensen, Torpe
Hanne Fau Jørgensen, Bogholder Jørgenseno, Jyderup
Inge Mortensen, Traktorfører Mortensen, Svebølle
Kirsten Tove Greve Nielsenr, Arbejdsmand Vilfred Greve Nielsen, Jyderup *facebook*
Lizzie Nielsen, Graver og ringer Nielsen, Hjembæk
Lene Gylling Olsen, Købmand G. Olsen, Jyderup
Kirsten Pedersen, Proprietær Pedersen, Viskingegård
Kirsten Toudal Petersen, Gårdejer Petersen, Bassebjerggård
Agnete Lohmann Poulsen, Godsejer L. Poulsen, Egemarke
Kirsten Schmidt, Blikkenslager Schmidt, Jyderup

Mellemskoleeksamen 19573 (24 elever på dette niveau)
Mellemskoleklasse A
Anni Christensen, Tømrersvend Christensen, Jyderup
Peter Gylling Folkmann, Isenkræmmer G. Folkmann, Jyderup
Birthe Hansen, Savværksarbejder Hansen, Høed Forældre Poul og Gudrun Hansen, Høedvej 41
Flemming Hansenp, Gårdejer Knud Hansen, Storebjerg, Høedvej 40, Høed *fb*
Jette Hansen, Montør Hansen, Mørkøv
Arne Jensen, Skovejer Frede Jensen, Jyderup
Bente B. Jensen, Gårdejer Jensen, Tvede
Esther Jensen, Uddeler Jensen, Jyderup
Helge Jensen, Fodermester Jensen, Knabstrup
Jette Halkjær Jensen, Ølhandler Jensen, Jyderup
Karen Jensen, Uddeler Jensen, Mørkøv
Hans Jacob Broskovu Jørgensen, Skræddermester Jørgensen, Knabstrup *fb*
Jette Kruhöffer, Pantefoged Kruhöffer, Mørkøv
Annelise Larsen, Gårdejer Larsen, Jyderup
Jens Olesen, Købmand Olesen, Jyderup *fb*
Kaj W. Olsen, Telefonistinde Olsen, Bakkerup
Birgit Søvndahl Petersen, Boghandler S. Petersen, Jyderup
Kirsten Brunaa Pedersen, Bogholder Pedersen, Jyderup jk 50-63 opsl 196 nr 16 kon 7/10.56
Finn B. Pedersen, Købmand Pedersen, Jyderup
Egon Schou-Hansen, Lagerforvalter S.-Hansen, Jyderup
Flemming Steensen, Boelsmand Steensen, Jyderup
Inge Sørensen, Tobakshandler Sørensen, Mørkøv
Merete Treschow, Godsejer Treschow, Toftholm, Mørkøv
Karen Tvergaard, Konsulent Tvergaard, Jyderup

Mellemskoleeksamen 1957 (16 elever på dette niveau)
Mellemskoleklasse B
Bent Andersen, Savværksarbejder Andersen, Jyderup, RIP 2012
Stifter af facebookside for denne årgang og læs om drengeklubben Kvik
Tove Andersen, Boelsmand Andersen, Haunsø
Steen Evers Christensen, Værkfører Christensen, Jyderup
Hans Henrik Christiansen, Købmand Christiansen, Hjembæk
Aksel Gybel Jensen, Repræsentant Gybel Jensen, Jyderup Forældre Aage og Else Gybel Jensen, Fuglsangervej 6
Gunver Jensen, Vognmand Jensen, Faurbo
Gurli Jensen, Vognmand Jensen, Føllenslev
Hanne Jensen, Gartner Jensen, Kattrup
Mogens Jensen, Musiker Jensen, Svebølle
Mona Fast Jensen, Købmand Jensen, Bjergsted
Bent Andersenq
Annelise Johansen, Skorstensfejermester Johansen, Jyderup
Preben S. Johansen, Bagermester Johansen, Skamstrup
Ulf Buchwald Mortensen, Repræsentant B. Mortensen, Jyderup
Finn Nielsen, Manufakturhandler Nielsen, Jyderup
Anne Skotte Poulsen, Lærer Poulsen, Faurbo
Ole Sylvest, Forstander Sylvest, Jyderup

1956 24. dec.; juleferie
På Jyderup Realskole samledes alle eleverne i skolens gymnastiksal, hvor det stor juletræ var tændt. Mens man i ring gik om træet, blev flere julesalmer sunget. Pastor Hjørlund læste juleevangeliet og en fortælling. Der uddeltes juleknas, og skolebestyrer Valdemar Hansen holdt en kort tale til børnene, hvorefter der blev givet juleferie til mandag den 7. januar 19574

1957 marts; Realskolen adoptere skib; Skibsadoption. Realklassen skriver med et af DFDS's skibe9

1957 3. maj; Eksamen ved Jyderup Realskole
Begynder på mandag med dansk stil i realklassen og genfortælling i IV mellem, tirsdag er der prøve i engelsk stil i realklassen og dansk stil i IV m, onsdag regning i begge klasser og torsdag matematik i begge klasser.
Mundtlig eksamen begynder tirsdag den 21. maj og fortsætter i den følgende tid. Der bliver afslutning den 22. juni5

1957 3. maj; Eksamen på Jyderup Realskole
Samme som ovenstående og
Ved skolen vil medvirke følgende af Undervisningsinspektionens beskikkede censorer: Viceinspektør J. Jensen, Brønderslev: i Naturhistorie, Overlærer Gerda Tambo, København: Engelsk, Viceinspektør Henry Allermann, Brønderslev: Geografi, Viceinspektør Aage Thøgersen, Randers: Regning-Matematik og Overlærer Ingeborg Lundsgaard, Viborg: Fransk6

1957 28. maj; Annonce for optagelsesprøve på Jyderup Realskole
Ifølge omst. Annonce foretages Torsdag den 6. juni Optagelsesprøve på Jyderup Realskole for Elever udenfor Jyderup Kommune.
I 5. Underklasse og de øvrige Mellemklasser kan Elever med tilstrækkelige Forkundskaber optages. I Realklassen optages Elever med Mellemskoleeksamen, og Indmeldelser skal ske snarest7

1957 20. juni; Eksamensafslutning på Jyderup Realskole
I går blev man færdig med eksamen på Jyderup Realskole, og resultaterne er under udarbejdelse. Den festlige afslutning finder sted på skolen på lørdag, først kl. 10 for de yngste klasser og derefter kl. 14 for 3. ml. og opefter8

I august 1956 var der alle tiders fysik time på hotel Skarridsø - for alle skoleelever i Jyderup
Se Dimissionstalen
Se rejsen til Tyskland
Se også sangaften Julegæster

Fra sognerådsprotokol; 19/1.1956 (1789)
17 ansøgninger om fripladser på Jyderup realskole for 18 børn (?) Man anmodede Vang Petersen om en standpunktudtalelse for samtlige elever – og såfremt dette er tilfredsstillende – er man redet til at betale fuldt ud fra 1/8.1956
(en lang tekst, kommer)10
og 19/4.1956 (1852)
Poul J søger friplads på Jyderup Realskole fra 1/8.1955 – Bev. 1/1 friplads fra 1/8.1955 (Der står 1955 i teksten, kan dog være skrivefejl)10


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1957. E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 1958, side 16. E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 1958, side 16. E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 24. dec. 1956, side 3; juleferie
Kilde 5: Holbæk Amts Venstreblad 3. maj 1957, side 4; Eksamen ved Jyderup Realskole
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 3. maj 1957, side 4; Eksamen på Jyderup Realskole
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 28. maj 1957, side 7; Annonce for optagelsesprøve på Jyderup Realskole
Kilde 8: Holbæk Amts Venstreblad 20. juni 1957, side 4; Eksamensafslutning på Jyderup Realskole
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 14. marts 1957, side 3; Realskolen adoptere skib
Kilde 10: Jyderup sognerådsprotokol, Rigsarkivet. Fra Flemming Thorsen, april og maj 2016
Noter:
a) Ebbe Rasmussen fra tråd: Vedrørende "Høedbørnene"
Da jeg gik i 4.kl. i 56, blev der afholdt en prøve som skulle finde de elever der var dygtige nok til at kommunen ville betale for at de kunne komme på Realskolen. Den prøve var der for øvrigt meget ballade omkring. På daværende tidspunkt ville jeg ikke i Realen, men da jeg så fandt ud af at jeg skulle have Fru Sørensen, som jeg ikke brød mig om, til klasselærer ville jeg på Realen. Det kom jeg ved 5. kl. afslutning den 1/4 -57 og havde så I mellem fra 1/4 og til sommerferien. Ebbe Rasmussen, januar 2010 i tråd om Jyderup skole, på facebooksiden Jyderup Stationsby
b) Der ses en Holger Søren Stoltz konfirmeret jk 58-74 opsl 8 nr. 22 konf 5/10. 58
c) Aksel Vidø Jyderup kirkebog 58-74 opslag 6 nr. 15 konfirmeret 5/10. 58
d) Margit Fau Jørgensen, konfirmeret 6. oktober 1957, Jyderup Kirkebog 1950-63, opslag 203, nr. 26
e) Kirkebog Jyderup 1950-63, opslag 166 nr. 25: Konfirmeret 6/10. 1957
f) Jyderup Kirkebog 1950-63, opslag 196 nr. 18 – Konfirmeret 7/10. 1956
g) Navneændring, Flemming Lindhardt
h) Jyderup Kirkebog 1950-63, opslag 198 nr. 27 – Konfirmeret 7/10. 1956.
Jette ses som Jette Halkjær Jensen og fadder som Depotindehaver Niels Poul, Drivsaatvej 3
i) Jyderup Kirkebog 1950-63, opslag 197 nr. 22. Birgit konfirmeret 7. oktober 1956
j) Jyderup Kirkebog 1950-63, opslag 196, nr. 16. Kirsten konfirmeret 7. oktober 1956
k) Jyderup Kirkebog 1950-63, opslag 198 nr. 25. Karen konfirmeret 7. oktober 1956
l) Jyderup Kirkebog 1950-63, opslag 196 nr. 17. Konfirmeret 7/10. 1956(Annelise)
m) Kirsten Pang 28/5.13 oplyst til Huus, at Jane blev gift med Erik Kyhnæb
n) Han er på et billede i "Stationsbyen Jyderup ". På side 309 er der et spejder billede , Peter er nr. 3 fra venstre
o) Der er kun een familie Fau Jørgensen. Min mormor og morfar var Magaretha og Helge og de havde 4 døtre min mor Hanne, og så Margit, Lise og Christel (som jeg ikke var klar over også hedder Anne. Min morfar var mejerist og direktør for mejeriet ved realskolen. Før ham var det min oldefar.) Fra Anne Fau Greve maj 13
p) Navneændring, Flemming Lindhardt
q) 23. november 2012, modtog vi den triste besked, Bent Andersen er gået bort. Bent Andersen Jyderup Realskole 1957
Bent stiftede en facebook side for denne årgang, og hans venskab med andre årgange kunne ses at strække sig over adskillige årtier.
– Vi takker Bent for hans kammeratskab, hans viden om skolen og byen samt hans velvilje til at dele den med os andre.
r) Navneændring, Kirsten Prang
s) Navneændring, nu Mona Jensen
t) Navneændring, nu Inge Møldrup Petersen og Jyderup kirkebog 1950-63 opslag 191 nr.0 Konfirmeret 25/9.1955
u) Tilføjet Broskov 16. dec. 2015
v) Rettet iht. kirkebog
x) Herbert Duholm oplyser nov. 2016 navneændring for Inger Krogh nu Inger Stilhoff
y) Herbert Duholm oplyser nov. 2016 navneændring for Annette Marie Therese Møller nu Annette Marie Theres Pedersen
z) Herbert Duholm oplyser nov. 2016 navneændring for Magda Solveig Nielsen nu Magda Solveig Starostka
æ) Rettet der stod Bente S. Pedersen til Benthe Seifert Petersen, Benthe og hendes moder boede hos Hr. Valdemar Hansen, Benthes moder var husbestyrerinde ved Hr. Hansen

Sidst rettet 28. juli 2019
©Jyderup Realskole